7 EKIM  -   OCTOBER 7

Tarihte Bugn  -  Today in HistoryCumhurbaşkanı Atatrk, Ege manevralarında (Ekim 1937)


1938 - Atatrk'n, Dolmabahe Sarayı'nda saat 11 .00'de Almanya'daki asker manevralardan dnen 2. Ordu Mfettişi Orgeneral İzzettin alışlar'ı, saat 13.00'de Genelkurmay Başkanı Mareşal Fevzi akmak'ı kabul.

Atatrk'n, Makbule (Atadan), Afet (İnan) ve Sabiha Gken'i beraber kabul (Atatrk'n yanında 45 dakika kalmışlardır).

Atatrk'n, İstanbul'un 15. kurtuluş yıldnm nedeniyle İstanbul Vali ve Belediye Başkanı Muhittin stndağ tarafından ekilen saygı telgrafına cevabı: "...Sayın halkın bana karşı gsterdiklerini bildirdiğiniz samim hislerden ok duygulandım. Aziz İstanbullulara candan teşekkr ve sevgilerimin iletilmesini rica eder, hepinize daima artan refah ve saadetler dilerim."


1937 - Atatrk'n, ankaya'da Başbakan Vekili Cell Bayar, Genelkurmay Başkanı Mareşal Fevzi akmak ve Dışişleri Bakanı Tevfik Rşt Aras'ı kabul.


1936 - Osmanlı devletinin son sadrazamı Tevfik Paşa İstanbul'da ld.

Atatrk'n, İstanbul'dan Ankara'ya gelişi.


1932 - Atatrk'n, Dolmabahe'den Sakarya motoru ile Yalova'ya gelişi, akşam tekrar Dolmabahe Sarayı'na dnş.


1928 - İstanbul'da tramvay işileri greve başladı. Grev 8 gn srd.


1925 - Atatrk'n, Bursa'da eşitli heyetleri kabul.


1924 - Atatrk'n, Sarıkamış'ta ilgililerle grşme ve tetkikleri, gnn bir blmn istirahatle geirmesi.

Sarıkamış'ta akşam, Ordu Komutanı Ali Sait Paşa'nın, evinde Atatrk şerefine ziyafeti. (Bu ziyafet sonrası, yemek salonunun yanındaki hususi dairelerine geen Atatrk ile Ltife Hanım arasında -Ltife Hanım'ın yemekteki yersiz bir davranışı zerine- tartışma olmuştur). [Kocatrk]


1922 - Şile'nin kurtuluşu.

İsmet Paşa'nın, Mudanya Konferansı grşmeleri hakkında Atatrk'e rapor halinde telgrafı.

1916 yılında Doğu cephesinde şehit dşen, 2. Kolordu Komutanı Faik Paşa'nın eşinin Atatrk'e telgrafı: "...İnşallah yakın zamanda, Byk Komutanımızı İstanbul'un byk caddelerinden geerken fevkalde alkışlarla karşılayacağız! nk sayenizde yeniden dnyaya geldik. Yine, sayenizde o şanslı askerleriniz, şerefli komutanlarınız kusursuz vazifelerini yapmış, vatanı kurtarmışlardır." [Kocatrk]

1922 (3-11) - Mudanya Konferansı grşmeleri.


1922  (3-11 October) - Mudanya Conference; armistice signed on October 11.


1921 - Atatrk'n, Batı Cephesi Komutanlığı emrinde olmak zere I. Ordu Komutanlığı'na Ali İhsan Paşa'nın atandığını bildiren yazısı.


1920 - "Ceridei Resmiye" (Resmi Gazete) kuruldu. (ıkışı; 7.2.1921)

Ankara İstikll Mahkemesi'nin, Damat Ferit Paşa, Hadi Paşa, Rıza Tevfik ve Reşat Halis hakkında -Sevres Antlaşması'nı, Trkiye Byk Millet Meclisi'nin izni olmaksızın dşmanlarla mzakere ve imza etmeleri gerekesiyle- gıyaben idam kararı. [Kocatrk]


1919 - Harbiye Nazırı Cemal Paşa'nın, Kabine adına Atatrk'e telgrafı: "Kabine, sizinle aynı fikirdedir ve mill iradenin egemenliğini kabul eder. Devletin dışarıya karşı şeref ve haysiyetini iade iin mill iradeye ve Heyet-i Temsiliye'ye dayanacaktır."

Mustafa Kemal, Heyet-i Temsiliye adına padişah Vahdettin'e bir telgraf ekerek yeni hkmetin kurulmasından dolayı teşekkr etti. Atatrk'n, Harbiye Nazırı Cemal Paşa'ya, yeni kabine'ye başarı temenni eden telgrafı: "Kabinenin bizimle beraber ve bir olarak, milli iradenin hkimiyeti esasını kabul etmesine millet adına teşekkr ederiz. ...Sizin ve dahil bulunduğunuz kabinenin başarı saylamasına ve bu sayede vatanın kurtuluşuna ynelik amacın bir an evvel gerekleşmesine btn varlığımızla alışacağımıza gvenmenizi arz ile burada hazır bulunan btn arkadaşlarımın selm ve hrmetlerini takdim ederim."

Atatrk'n, Ali Rıza Paşa Kabinesi'nin Heyet-i Temsiliye ile aynı fikirde olduğunu belirtmesi zerine vilyetlere, kazalara ve basına bildirisi: "...Hkmetle mill istekler arasında tam anlaşma meydana geldiğini memnuniyetle mjdeleriz. Bu sebeple Ferit Paşa Kabinesi'ne karşı resm yazışmaların kesilmesi hususunda telgrafhanelerce zorunlu olarak alınmış olan nlemler derhal kaldırılacaktır."

Atatrk'n, Heyet-i Temsiliye adına millete bildirgesi: "En ağır tarih şartlar altında bile mill vakarından ve herkesin hukukuna saygı gstermedeki mazisinden gelen hasletlerinden zerre kadar ayrılmamış olan milletimizin, bundan sonra da aynı tarz ve harekette sabit kalacağından ve bu suretle bu mbarek topraklara sahip olmaktaki uygarlık yeteneğini btn cihana onaylatacağından şphe yoktur."  [Kocatrk]

Atatrk'n, Damat Ferit kabinenin mill mracaat ve şikyet zerine dşrlmesiyle yerine mill istekler dairesinde işleri yrtecek yeni bir kabine kurulması nedeniyle Padişah Vahdettin'e teşekkr telgrafı.

Atatrk'n, 56. Tmen Komutanı Bekir Sami Bey'e telgrafı: "Bursa halkının vatanperver tavrına ve samim hissiyatına teşekkr ediyorum."

Osmanlı Mebusan Meclisi iin mebus seimlerinin başlayacağının ilanı.

Yunan zulmn incelemek iin kurulan "milletlerarası tahkik komisyonu"nun hazırladığı raporu Paris Konferansına sunması.


1917 - Mareşal Falkenhayn'ın, Atatrk'n 6 Ekim 1917 tarihli yazısına cevabı: "Dnk mektubunuzun kapsamı tamamiyle anlaşılamadığından bu sabah saat 11.OO'de beni grmenizi rica ederim. Byle bir mhim meselede harekete gemeden nce her şeyi aıka bilmekliğim ve grmekliğim lzımdır. Sizinle şahsen ve karşı karşıya mnakaşada bulunmaksızın neticeye varmaya muvaffak olamayacağımı sanıyorum."

Atatrk'n, Mareşal Falkenhayn'ın 7 Ekim 1917 tarihli yazısına cevabı: "Dnk tarihli mektubumla arz ettiğim izahattan başka bir maruzatta bulunamayacağımdan dolayı affımı rica ederim."


1916 - Allied offensive on the Salonika Front.


1915 - Atatrk'n, Gelibolu'ya gidişi, 5. Ordu Kararghı'nda misafir edilişi.


1908 - Osmanlı ynetimine başkaldıran Girit adası Yunanistan ile birleşti.


Ataturk Gunlugu.com | Ataturk Today.com