BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI'NIN TARİH SIRALAMASI


YIL: 1915

28 Ocak 1915                 İngilizler'in Çanakkale'yi geçme kararı.

3 Şubat 1915                  Birinci Kanal Harekatı.

                                       Almanların ilk denizaltı savaşını başlatmaları.

                                       Fransızlar'ın Champagne'ye saldırmaları.

18 Mart 1915                 Fransız ve İngilizler'in Çanakkale'ye yaptıkları deniz saldırısının başarısızlığı.

22 Nisan 1915                 Almanlar'ın Flandres'e ilk defa zehirli gaz kullanmaları.

                                       Müttefikler'in Gelibolu'ya çıkarma yapmaları.

                                       Müttefiklerle İtalyanlar arasında Londra anlaşması.

2 Mayıs 1915                  Almanlar'ın Rusya'ya saldırması.

                                       Lusitania'nın torpillenmesi. Artois'de ilk Fransız saldırısı.

                                       Van'ın Rus ve Ermeniler tarafından işgali.

1 Haziran 1915               Almanlar'ın Dniestr nehrine ulaşması.

                                       Llov'un Avusturyalılar ve Almanlarca geri alınması.

7 Temmuz 1915              İlk Müttefiklerarası Konferansın Chantilly'de toplanması.

                                       İngilizlerin Alman Güney Afrikası'nı işgal etmesi.

                                       Almanlar'ın Nyemen ve Naraw'a saldırıları.

5 Ağustos 1915              Almanlar'ın Varşova'yı, Avusturyalılar'ın İvangord'u alması, Sarrail'in Doğu

                                       Ordusu Komutanlığına getirilmesi.

                                       İtalya'nın Türkiye'ye savaş açması.

                                       Almanlar'ın Brest-Litovsk'u alması.

18 Eylül 1915                  Almanlar'ın Vilna'yı alması.

                                       Champagne ve Artois'de ikinci Fransız saldırısı.

5 Ekim 1915                    Bulgaristan'ın savaşa girişi.

                                       Sarrail'in ve ilk Fransız birliklerinin Selanik'e girişi.

                                       Avusturya ve Alman birliklerinin Belgrad'ı alması.

                                       Bulgaristan'ın Sırbistan'a savaş açması.

                                       Fransa'nın Bulgaristan'a savaş açması.

                                       İtalya'nın ve Rusya'nın Bulgaristan'a savaş açması.

21 Kasım 1915                Sırplar'ın Yeni Pazar'da bozguna uğrayıp geri çekilmesi.

                                       Sırp hükümetinin İşkondra'ya sığınması.

2 Aralık 1915                  Joffre'nun Fransız orduları Başkumandanı olması.

                                       Chantilly'deki ikinci Müttefik konferansı.

                                       French'in yerine Haig'in İngiliz Orduları Başkomutanlığına getirilmesi.

                                       İngiltere'de zorunlu askerlik hizmetinin getirilmesi.

                                       İngilizler'in Cambrai'ye yoğun tank saldırısı.


Ataturk Gunlugu.com | Ataturkculuk.net
Ataturk Today.com