BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI'NIN TARİH SIRALAMASI


YIL: 1917  

5 Ocak 1917                   Rus ve Romen kuvvetlerinin Dobruca'yı terk etmeleri.

1 Şubat 1917                  Şiddetli denizaltı savaşlarının yeniden başlaması.

                                       Alman-Amerikan diplomatik ilişkilerinin kesilmesi.

                                       Almanlar'ın Hindenburg hattına çekilmeleri.

                                       Türkler'in Kut-ül Amare'yi kaybetmeleri

19 Mart 1917                 Petrograd'da genel grev

                                       İngilizler'in Bağdat'ı alması.

                                       Çin ile Almanya arasındaki diplomatik ilişkinin kesilmesi.

                                       Rus Çarı'nın tahtını bırakması.

                                       Çar'ın tutuklanması.

                                       Birinci Gazze savaşı.

2 Nisan 1917                   ABD'nin savaşa girmesi.

                                       Nivelle'nin saldırıya geçmesi.

                                       İkinci Gazze savaşı.

                                       Nivelle'nin başarısızlığı.

                                       Petain'in genelkurmay başkanı olması.

15 Mayıs 1917                Petain'in yerine Foch'un başkomutanlığa atanması.

                                       Fransız ordusunda ayaklanmaların başlaması.

29 Haziran 1917             Wilhelm II. İle Monsignore Pacelli arasında görüşmeler.

21 Temmuz 1917            Rusya'da Lemeskiy'nin Prens Lvov'un yerine başbakan olması.

14 Ağustos 1917            Çin'in Almanya'ya karşı savaş açması.

                                       Fransızlar'ın Verdun'e saldırıya geçmeleri.

3 Eylül 1917                    Almanlar'ın Riga'ya girişi.

                                       Guynemer'in ölümü.

23 Ekim 1917                  Fransızlar'ın Malmaison zaferi.

                                       İtalyanlar'ın Caporetto'da bozguna uğraması.

2 kasım 1917                  Siyonizm üzerine Balfour bildirisi.

                                       ADB ile Japonya arasında Çin konusunda anlaşmalar.

                                       İngilizler'in Paachendaele'yi alması.

                                       İngilizler'in Gazze'yi alması.

                                       Rusya'da Bolşevik'lerin iktidara geçmesi.

                                       İtalya'da Diaz'ın Cadorna'nın yerine geçmesi.

                                       Fransa'da Clemenceau kabinesinin kurulması.


 

Ataturk Gunlugu.com | Ataturkculuk.net
Ataturk Today.com