BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI'NIN TARİH SIRALAMASI


YIL: 1918  

8 Ocak 1918                   Wilson'un on dört ilkesi.

9 Ocak 1918                   İlk, Brest-Litovsk antlaşması (Orta Avrupa imparatorlukları ve Ukrayna)

                                       Alman-Rus görüşmelerinin kesilmesi.

                                       Türk ordusunun Doğu Anadolu'da ilerlemeye başlaması.

                                       Trabzon'un geri alınması.

3 Mart 1918                   İkinci, Brest-Litovsk antlaşması (Avrupa imparatorlukları ve Rusya)

                                       Erzurum'un geri alınması.

                                       Birinci Alman saldırısı; Somme bölgesinde.

                                       Doullens konferansı, Foch'un Müttefikler'in Batı Orduları başkomutanlığına atanması.

5 Nisan 1918                   Japonlar'ın Vladivostok'u işgal etmesi.

                                       Van'ın geri alınması.

                                       İkinci, Alman saldırısı, Flanders'da.

                                       Foch'un Müttefik Orduları Başkomutanı olması.

                                       Batum'un alınması.

                                       Kars'ın geri alınması.

7 Mayıs 1918                  Orta Avrupa imparatorlukları ile Romanya arasında Bükreş antlaşması.

                                       Üçüncü, Alman saldırısı: Chemin des Dames üzerinde.

                                       Almanlar'ın Malne nehrine ulaşması.

9 Haziran 1918               Dördüncü Alman saldırısı: Matz'da.

15 Temmuz 1918            Fransa'da beşinci ve son Alman saldırısı: Champagne'de.

                                       Rus imparatorluk ailesinin katledilmesi.

                                       Champagne'de müttefik karşı saldırması.

12 Eylül 1918                  Amerikalılar'ın Saint-Michiel'e saldırması.

                                       Franched d'Esperey'in Makedonya'ya saldırması.

                                       Bakü'nün İngilizler'den geri alınması.

                                       İngilizler'in Filistin'e genel saldırısı.

                                       Champagne'den Flandre'ye dek müttefik saldırıları.

                                       Bulgarlar'la ateşkeş imzalanması.

                                       İngilizler'in Şam'ı alması.

2 Ekim 1918                    Saint-Quentin'in geri alınması.

                                       Almanlar'ın Wilson'a ilk notası.

                                       Cambrai'nin geri alınması.

                                       Çekler'in bağımsızlık ilanı.

                                       Müttefikler'in Sofya'ya girmesi.

                                       Lille ve Douai'nin geri alınması.

                                       Belçikalılar'ın Brugge'ye girmesi.

                                       Macarlar'ın bağımsızlık ilanı.

                                       İngilizler'in Halep'i alması.

                                       Vittorio Veneto komutasındaki İtalyanlar'ın zaferi.

                                       Almanlar'ın Wilson'dan ateşkes istemi.

                                       Hırvatlar'ın ve Slovenler'in bağımsızlık ilanı.

                                       Türkiye ile Mondros Mütarekesi.

1 Kasım 1918                  Sırplar'ın Belgrad'a girmesi.

                                       Avusturyalılar'ın Padova ateşkesi.

                                       Polonyalılar'ın bağımsızlık ilanı.

                                       Wilhelm II. 'nin tahttan çekilmesi.

                                       Mezieres ve Charleville'nin geri alınması.

                                       Rethondos ateşkesi.

                                       Rusya'nın Brest-Litovsk anlaşmasını reddetmesi.

                                       Avusturyalılar'ın Almanyaya'ya bağlı bir cumhuriyet ilan etmeleri.

                                       Doğu Afrika'nın teslim olması.

                                       Fransızlar'ın Metz'e girmesi, Petain'in Fransa mareşali olması.

                                       Alman donanmasının gözaltında tutulmak üzere İngiliz sularına getirilmesi.

                                       Fransızlar'ın Strasbourg'a girmesi.

11 Aralık 1918                Müttefiklerin Koblenz (Amerikalılar), Mainz (Fransızlar) ve Köln'e (İngilizler) girmesi.


 

Ataturk Gunlugu.com | Ataturkculuk.net
Ataturk Today.com