KURTULUŞ SAVAŞI TARİH SIRALAMASI


1923

4 Şubat 1923                  Lozan Konferansı'nın iki ay süren görüşmelerinden sonra kesintiye uğraması.

1 Nisan 1923                   TBMM'nin yeniden seçim kararı alması.

8 Nisan 1923                   Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti Başkanı, Mustafa Kemal Paşa'nın milletvekili seçimi dolayısıyla millete, "Dokuz Umde"yi içine alan beyannamesi.

16 Nisan 1923                 TBMM'nin birinci dönem çalışmalarının sona ermesi.

23 Nisan 1923                 4 Şubat 1923'te kesilen Lozan Konferansı'nın ikinci kez toplanması.

24 Temmuz 1923            Lozan Konferansı'nın sonu ve Lozan Antlaşması'nın imzalanması.


Ataturk Gunlugu.com | Ataturkculuk.net
Ataturk Today.com