1 AĞUSTOS  -   AUGUST 1 
Tarihte Bugn  -  Today in History

 

Atatrk, Erzurum Kongresi Gnlerinde (23 Temmuz  - 7 Ağustos 1919)

 Atatrk with his military aids during the Erzurum Congress
(July 23 - August 7 1919)


Mustafa Kemal, ilk byk kongreyi (23 Temmuz 7 Ağustos 1919)
topladığı Erzurumda hkmet konağı nnde Vali Zht Bey, memurlar ve subaylarla


Erzurum'da Kongrenin toplandığı okul (23 Temmuz 1919)

The school in Erzurum where the Congress assembled (23 July 1919)


1938 - Berlin'den davet edilen Prof. Dr. Bergmann'ın İstanbul'a gelişi ve Dolmabahe Sarayı'nda Atatrk' muayenesi. Atatrk'e, Dolmabahe Sarayı'nda saat 17.00'de Prof. Dr. Eppinger ve Prof. Dr. Bergmann'ın da katılımıyla srekli ve danışman hekimler tarafından muayene ve konsltasyon yapılması.


1936 - Ankara Trk Sigorta A.Ş. kuruldu.


1935 - Atatrk'n, gece Pera Palas'ta İzmir Milletvekili Kzım inan Paşa'nın kızının evlenme dğnn şereflendirmesi.


1934 - Atatrk'n, saat 10.00'da Ertuğrul yatı ile anakkale nlerine gelişi, karaya ıkmaksızın saat 13.30'da Yalova'ya hareketi.


1933 - İstanbul niversitesi kuruldu.
Kanunla kapatılan İstanbul Darlfnunu'nun yerine İstanbul niversitesi'nin kurulması.

Atatrk'n, Yalova'da ğleden sonra Fransız Bykelisi Charles de Chambrun'u kabul.


1932 - Atatrk'n, akşamzeri Sakarya motoru ile Boğazii'nde bir gezinti yapması.


1931 - New York'tan uarak Yeşilky'e inen Russel Boardman ve John Polando adlı havacılar Yalova'da Mustafa Kemal Paşa tarafından kabul edildi.

Atatrk'n, Yalova'da, New York'tan uarak Yeşilky'e inen Russel Boardman ve John Polando adlı Amerikalı havacıları kabul ve syledikleri: "...Kıtaları birleştirirken, milletleri yaklaştırıyorsunuz. Sizin gibi kahramanlar, milletleri birbirlerinin saadetleri ve kaderleriyle ilgilenen bir aile fertleri haline getirirler. Şphe etmem ki siz, uygarlığını hayranlıkla izlediğimiz Yeni Dnya'nın byk diyarı ile eski dnya kıtalarının birleştikleri yerde bulunan Yeni Trkiye'yi byle vasıtasız birleştirirken, Amerikalıların ve Trklerin kalplerini de birbirine daha ziyade yaklaştırdınız."

Atatrk'n, Amerikalı havacıların başarısı nedeniyle Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Hoover'e tebrik telgrafı: "Amerikalı kahramanlar, Trk ulusunun kalbini sevinle doldurmuştur. Başarmış oldukları harikulade işin sonunda bu cesur genlerin yzlerinde grdğm neşe ve kararlılık ifadesi bana şu inancı verdi ki, insanlık iin kazandıkları bu byk zafer onlar iin yalnız bir başlangıtır."


1930 - Atatrk'n, İstanbul'dan Yalova'ya gidişi.


1928 - Atatrk'n, Ltin Harfleri Komisyonu yelerinden Falih Rıfki (Atay), Ahmet Cevat (Emre) ve Mehmet Emin Beyleri kabul, alfabe ve gramer konuları zerinde grşmesi.


1927 - Atatrk'n, Bursa'dan İstanbul'a gelen Başbakan İsmet Paşa'yı   Dolmabahe  Sarayı'nda kabul  ve  grşmesi.


1922 - İstanbul Hkmeti, Yunanlıların İzmir'de zerklik ilan edişlerini protesto etti.

İngiliz muhafazakar milletvekili General Townshend, Adana'da verdiği demete, "Yunanistan'ın Anadolu'yu boşaltmasından başka bir aresi yoktur." dedi.

Yunanlılar İstanbul'u işgal etmek iin izin istiyor.


1921 - Fransız Elisi Franklin Bouillon'un Paris'e dnş. 

Atatrk'n, Anadolu ve Rumeli Mdafaa-i Hukuk Cemiyeti şubelerine genelgesi ve Genelkurmay Başkanlığı'na yazısı: "..Pek uzak olmayan bir gelecekte karşımızdaki hain ve tkenen Yunan ordusunun da imhası imkn altına girecektir. Byk memleketimiz ve fedakr milletimiz, neticenin elde edilişini tamamen stne almış bulunmaktadır."

Atatrk'n, Meclis'teki gruplardan herhangi birine girmemesini neren Kzım Karabekir'e cevabı: "...Esas yapısı iinde btn hviyetiyle karışmış bulunduğum Anadolu ve Rumeli Mdafaa-i Hukuk Cemiyeti'nden ayrılmaklığıma imkn olmadığından, cemiyetin alışma sahası bulunan Meclis'te yine o cemiyeti temsil eden grubun iinde bulunmak zorunluluğundayım. Esasen grup, hemen Meclis'in tmne yakın bir oğunluğu iine almaktadır." [Kocatrk]


1920 - erkez Ethem kuvvetleri Demirci kasabasına girdi.


1919 - Erzurum Kongresi, ABD başkanı Wilson'a telgraf ekerek, kendi ilan ettiği ilkelere aykırı olarak işgal edilen İzmir'in bu konumunu kabullenmesini kınadı.

Kzım Karabekir Paşa'nın, Harbiye Nazırı Nzım Paşa'nın 30.7.1919 tarihli emrine cevap telgrafı: "...Mustafa Kemal Paşa gibi memlekette namusu ile ve gzide asker hizmetleri ve vatanseverliği ile tanınmış ve btn askerlerin de pek ziyade, bilhassa hrmetini kazanmış ve zellikle henz yirmi gn evvel memleketin yarısına komuta etmiş olan ve hal ve hareketlerinde vatan ve mill menfaatlere aykırı bir şey olmayan ve grlemeyen bir zatın tutuklanmasına bir kanun sebep olmayacağını ve yukarıda arz ettiğim durum dolayısıyla halk ve ordu nazarında da iyi bir hareket olarak telkki edilmeyeceği cihetle Mustafa Kemal Paşa'nın tutuklanmasına ve Kolordu'ca da bunun iin yardımda bulunulmasına hal ve vaziyetin asla msait olmadığını arz eylerim."


1919 - Nationalist congress continues in Erzurum, where Mustafa Kemal was elected chairman .


1915 - Atatrk'n Kuzey Grubu ve 3. Kolordu Komutanı Esat (Blkat) Paşa'ya -anakkale savaşlarındaki yararlıklarından tr terfi etmesi nedeniyle- tebrik yazısı ve Esat Paşa'nın cevabı: "Bu ykselişte en byk iftiharım, 19. Tmen ve onun muhterem girişken komutanıdır."  [Kocatrk]


1914 - Almanya Rusya'ya savaş atı ( I. Dnya Savaşı'nın başlaması).

                                       Trkiye genel seferberlik ilan etti.

                                       Almanya Fransa'ya savaş atı.

                                       İngiltere Almanya'ya savaş atı.

                                       Avusturya-Macaristan Rusya'ya savaş atı.

                                       Goeben ve Breslau gemileri anakkale'de.

                                       Almanların Liege'yi alışı.

                                       Almanya'nın Fransa'ya saldırması.

                                       Japonya Almanya'ya savaş atı.

                                       Almanların Charleroi ve Mons'u alması.

                                       Almanlar'ın Tannenberg zaferi. Guise arpışmaları.  

* Almanya'nın, Rusya'ya harp ilnı ile I. Dnya Savaşı'nın başlaması
Almanya, 3 A
ğustos 1914 gn de Fransa'ya harp iln etmiştir. 
(Baz
ı kaynaklar, Avusturya-Macaristan Veliahtı'nın 28 Haziran 1914'te ldrlşn takiben Avusturya-Macaristan'ın Sırbistan'a harp ilnını, I. Dnya Savaşı'nın başlangıcı olarak almaktadırlar).


1914 - Germany declares war on Russia and mobilizes (marking the beginning of World War I).

Italy declares her neutrality.

Germany and the Ottoman Empire sign a secret alliance treaty on August 2 1914.


Ataturk Gunlugu.com | Ataturk Today.com