14 AĞUSTOS  -   AUGUST 14
Tarihte Bugn  -  Today in History
 

Trkiye Cumhuriyeti posta pulları


1935 - Atatrk'n, gn Florya'da ktphanesinde alışarak geirmesi.


1932 - Atatrk'n, Yalova'da, Millet iftliği'nde Amerika Bykelisi Sherrill'i kabul.


1928 - Atatrk'n, Basın Cemiyeti Kongresi'nin saygı telgrafına selm ve iltifatlarını ileten cevabı. (Bu telgraf yeni Trk harfleriyle yazılmıştır). [Kocatrk]


1925 - Trkiye Cumhuriyeti'nin ilk posta pulları tedavle ıkarıldı.


1923 - Trkiye Byk Millet Meclisi'nde, Fethi (Okyar) Bey'in icra Vekilleri Heyeti Başkanlığı'na seilmesi.

Fethi Bey (Okyar) yeni İcra Vekilleri Heyeti'ni (Bakanlar Kurulu) kurarak, meclise sundu.

Atatrk'n, akşam Heyet-i İlmiye yeleri şerefine Ankara Trkocağı'nda verilen ayda bulunması ve yelere syledikleri: "...Şimdiye kadar askerlik ve siyaset alanında kazanılan zaferin, kltr ve bilim alanında da temin edileceğini mit ederim."

Sovyet Elisi Suri'in, Atatrk'e, Lozan Antlaşması'nın imzası ve Meclis'in 2. devre alışmalarına başlaması nedeniyle Sovyet Hkmeti adına ierin'in tebriklerini sunan mektubu.


1922 - Fethi (Okyar) Bey'in, Londra'dan Atatrk'e telgrafı: "Hariciye Nezareti'nde, Lord Curzon adına beni kabul eden Msteşar ile grştm. Dşnce ve isteklerimizi Lord Curzon'a bildireceğini syledi."


1921 - Atatrk'n, Mill Mdafaa Vekili Refet Paşa'ya telgrafı: "Dşman ileri yryşe başlamıştır. , drt gn sonra meydan muharebesinin başlamasını bekliyoruz. Buna gre, bu mddet iinde ordunun istifadesine verilebilecek ne varsa hemen verilmesini rica ederim."


1921 - Yunan ordusu koldan genel saldırıya geti. Trk birlikleri savunma mevzilerinde beklemeye koyuldu.


1920 - Yzbaşı Şeref Bey, Bolu'ya girdi.

Atatrk'n, Doğu cephesi kuvvetlerinin faaliyetleriyle ilgili bir gensoru nedeniyle Trkiye Byk Millet Meclisi'nde konuşması: "...Biz, memleket ve milletimizin varlığını ve bağımsızlığını kurtarmak iin karar verdiğimiz zaman kendi grşlerimize bağlı bulunuyorduk ve kendi kuvvetimize dayanıyorduk. Hibir kimseden ders almadık, hi kimsenin kandırıcı vaatlerine aldanarak işe girişmedik. Bizim grşlerimiz, bizim ilkelerimiz herkese malmdur ki, Bolşevik ilkeleri değildir ve Bolşevik ilkelerini milletimize kabul ettirmek iin de şimdiye kadar hi dşnmedik ve girişimde bulunmadık!"

Atatrk'n, Trakya'daki durum hakkında Trkiye Byk Millet Meclisi'nde konuşması: "...Bu milletin akıbeti, bu Meclisle kararlaştırılacaktır ve bu Meclis de koca Anadolu'ya, byk millete dayanıyor! Neticede, İstanbul'u olduğu gibi, Trakya'yı da yine burası kurtaracaktır!"

Atatrk'n, Afyonkarahisar Mebusu Mehmet Şkr (Ko) Bey'in -Bekir Sami, Hacim Muhittin ve Aşir Beylerle ilgili- Genelkurmay Başkanlığı ve İişleri Bakanlığı'ndan gensorusu nedeniyle Trkiye Byk Millet Meclisi'nde konuşması: "...İnsanları, harektı değerlendirirken, harektı yapan komutanların, subayların iinde bulunduğu durumu ve sahip olduğu vasıtaları, karşısında bulunduğu baskıyı, karşılaştığı mşklleri o anda tetkik etmek lzımgelir. Yoksa, Yksek Meclisle ve aradan bu kadar zaman getikten sonra, sknetle dşnp yapılacak değerlendirmeler, orada dşnlmş değerlendirmelere uymayabilir. Bir asker harekete uzaktan bakmak ve bakanın kendisinin bulunduğu şartlar iinde onu dşnmek, onu hibir vakit doğru sonulara ulaştırmaz!" [Kocatrk]


1917 - in'in Almanya'ya karşı savaş aması.

Fransızlar'ın Verdun'e saldırıya gemeleri.


1915 - 19. Tmen  Kurmay Başkanı  Binbaşı  İzzettin (alışlar) Bey'in, Atatrk'n komutasındaki Anafartalar Grubu Komutanlığı Kurmay Başkanlığı'na atanması.


1915 - Battle of Sari Bair (the "August Offensive") continues (last attempt by the British to seize the Gallipoli peninsula).


1908 - Trk Basın Birliği kuruldu.


Ataturk Gunlugu.com | Ataturk Today.com