15 AĞUSTOS  -   AUGUST 15
Tarihte Bugün  -  Today in History


 

Sakarya Meydan Muharebesi


1948 - Ankara'da Milli Kütüphane açıldı.


1929 - Atatürk'ün, Avrupa'da tedavi görmekte olan Sabiha (Gökçen) Hanım'a mektubu: "Kızım Sabiha'ya, sağlığınız hakkındaki son mektubuna memnun oldum. Semmering'den de istifade etmeni temenni ederim. Gözlerinden öperim."


1927 - Atatürk'ün, saat 16.00'da Dolmabahçe Sarayı'nda Genelkurmay Başkanı Fevzi (Çakmak) Paşa'yı kabulü.


1925 - Atatürk'e, -Şeyh Sait Isyanı'yla ilgili olarak- tutuklu bulunan gazetecilerden Suphi Nuri (İleri), İsmail Müştak (Mayakon), Ahmet Emin (Yalman), Ahmet Şükrü (Esmer) imzalarıyla Adana'dan telgraf: "Biz, yüksek dehanızın kurduğu rejimin tabiî ve samimî adamları ve hizmetkârlarıyız. Gericilerin suikastını kolaylaştırma gibi bir zan altından kurtarılmamızı en derin saygılarımıza ekleyerek rica ederiz." (Gazeteciler ayrıca Diyarbakır'dan da aynı anlamda bir telgraf daha çekmişler, telgraflar Atatürk tarafından Doğu İstiklâl Mahkemesi'ne gönderilmiştir). [Kocatürk]


1923 - Atatürk'ün 2. defa Meclis Başkanlığı'na seçilmesi nedeniyle Halife Abdülmecit Efendi'nin tebrik telgrafı.


1921 - Sakarya Meydan Muharebesi'nin başlaması.  (13 Eylül 1921'e kadar).

Yunanlıların Sivrihisar'ı işgali.

Yunan Kralı Konstantin'in ordularına "Ankara'ya" emrini vermesi.

1921 - Battle of Sakarya begins.


1919 - Atatürk'ün, İngilizlerin tutuklayarak götürmek istediği bazı kimseleri onlara teslim etmeyen Sinop Mutasarrıfı Mazhar Tevfik Bey'e telgrafı: "Gösterdiğiniz millî cesaret takdiri gerektirmektedir. Yerinden olma, vatanseverler için hiç söz konusu olamaz. Her ne zaman zaruret karşısında kalınırsa milletin sinesi fedakâr evlâtlarına açıktır."


1917 - Atatürk'ün, 7. Ordu Komutanlığı görevine başlamak üzere İstanbul'dan Halep'e hareketi (7. Ordu Karargâhı Halep'in Aziziye mevkünde idi).

Yunan Kralı Konstantin Yunan ordusuna "Ankara'ya" emrini verdi. Sivrihisar Yunanlılar tarafından işgal edildi.


1915 - Kireçtepe Muharebeleri.

İngilizlerin, gece taarruzu ve Anafartalar cephesinde Kireç tepe'nin bazı kısımlarını ele geçirmeleri; ancak karşı taarruzumuzla bu mevzilerin tekrar geri alınışı.


1915 - Dardanelles: British attack at Kireçtepe in Suvla area.

Battle of Sari Bair (the "August Offensive") continues (last attempt by the British to seize the Gallipoli peninsula).


1915 - General Sir Frederick Stopford is dismissed as commander of IX Corps.


1900 - Darülfünun-ı Şahane kuruldu.


1900 - The "Darülfünun-ı Şahane", the first imperial university, was established.


Ataturk Gunlugu.com | Ataturk Today.com