16 AĞUSTOS  -   AUGUST 16
Tarihte Bugn  -  Today in History
 16 Ağustos 1935
Cumhurbaşkanı Atatrk, Florya'da


1937 - Atatrk'n, akşam Florya istasyonundan trenle erkezky'e hareketi, geceyi erkezky'de trende geirmesi.


1936 - Atatrk'n, Ertuğrul yatı ile Yalova'dan İstanbul'a gelişi.


1929 - Atatrk'n, akşam Dolmabahe Sarayı'nda, Ferit İbrahim Bey tarafından Gazi Orman iftliği'nde ekilen filmi seyretmesi.


1928 - Atatrk'n, yeni Trk harfleri hakkında Adalet Bakanı Mahmut Esat (Bozkurt) Bey'in telgrafına cevabı: "...Gerekten yeni Trk yazısı, Trkn yaradılıştan gelen zek ve kabiliyetini geliştirebileceğinden yeni yazımızı tarlalarında alışan iftilerimize, srleri başında dağlarda dolaşan obanlarımıza kadar en az bir zamanda yaymaya alışmak hepimizin vicdan ve mill haysiyet borcudur."


1927 - Atatrk'n, Dolmabahe Sarayı'nda Ankara Milletvekili Ali Fuat (Cebesoy) Paşa'yı, daha sonra Berlin Bykelimiz Kemalettin Sami Paşa'yı kabul.


1925 - Ltife Hanım'ın babası Uşakzade Muammer Bey'in, İzmirden, Atatrk'e mektubu: "Pek muhterem Paşa Hazretlerine. Kızım hakkındaki yksek kararlarını, Trieste'den perşembe gn akşamı dnşmde ğrendim. Millet ve memleketin Muhterem Reisi ve en byk kurtarıcısı olan zt-ı devletlerini gittike artan hrmetlerle sevmiştik. Yine de sevmekte devam edeceğiz. Şereflendirici fırsatlar belirdiğinde tenennilerimizin arasıra arzına msaade buyurulmuş olmasından doğan minnettarlığımı takdim eder ve yksek tevecchlerinizi ok niyaz eylerim efendim." [Kocatrk]


1923 - Atatrk'n,   Ankara  Trkocağı   toplantısında  Ali   Sami (Yen)'in sunduğu bilgi zerine syledikleri: "...Biz henz Avrupa derecesine gelmedik. Sporda tek ve aık bir ama gzetmek lzımdır. Sporu ya propaganda iin yapacağız, yahut da bedensel gelişmemizi temin iin yapacağız."


1921 - İngiltere Başkanı Lloyd George'un Avam Kamarası'nda konuşması: "Kemalist ayaklanmayı bastırmak iin Anadolu ilerine kadar İngiliz askerleri gnderilemediğine gre, tek bir şık vardır. O da her iki tarafı sonuna kadar vuruşturmaktır (!)"  

Atatrk'n, Polatlı'dan Ankara'ya dnş.

Atatrk'n, Ankara'da yapılan muayenesinde -12 Ağustos 1921 gnk kaza sebebiyle- kaburga kemiklerinden birinde kırık bulunduğunun tespiti.

Halide Edip Hanım'ın, Atatrk'e orduda gnll alışmak istediğini bildiren telgrafı.


1920 - Atatrk'n, Yrk Ali Efe'ye telgrafı: "...Gnderdiğiniz zel memurla Afyonkarahisar'da grştm. ...Vatanperverane alışmalarınızda başarılar dilerim."


1919 - Alaşehir Kongresi başladı. Mustafa Kemal Paşa Damat Ferit'e bir telgraf daha ekerek, meclisin toplanarak, milli iradeye uymasını istedi.

Atatrk'n, Sadrazam Damat Ferit Paşa'ya telgrafı: "...Muhakkaktır ki vatan ve milletin mukadderatı iin ieride ve dışarıda kabul ve sz sahibi olmak mutlaka mill iradeye dayanmaya bağlıdır. ...Gayet samim olarak arz ederim ki, millet her trl iradesini gerekleştirmeye muktedirdir. Girişimlerinin nne geebilecek hibir kuvvet mevcut değildir. Millet izdiği program iinde gayet kesin ve aık adımlarla amacına yrmektedir."


1918 - Atatrk'n, Dolmabahe Valide Camii'ndeki cuma selmlığından sonra mahfil-i hmayun'da Padişah Vahdettin ile grşmesi ve Padişah'ın szleri: "Sizi Suriye'ye komutan tayin ettim. Oradaki vaziyetler nem kazanmış; oraya gitmeniz lzımdır."


1915 - Kiretepe Muharebeleri.

İngilizlerin, takviyeli kuvvetlerle Anafartalar cephesinde Kiretepe'ye yeniden taarruzu; ancak 5. Tmen'e bağlı alayların karşı koyması ile ağır kayıplar verdirilerek ilerlemelerine imkn verilmemesi (Atatrk, bugnk arpışmaları da ateş hattında, 5. Tmen Kararghı'nın bulunduğu 161 rkımlı tepeden ynetmiştir).

Atatrk'n, 5. Tmen Kararghı'na gelişinde, Tmen Komutanı Yarbay Wilmer'e, kendisinin muharebe meydanına geldiğinin kıtalara bildirilmesine dair emir yazdırması ve bu emrin kıtalara ulaştırılması.


1915 - Dardanelles: Battle of Kiretepe.

Battle of Sari Bair (the "August Offensive") continues (last attempt by the British to seize the Gallipoli peninsula).


1914 - 16 Ağustos'ta İstanbul'a ulaşan Goeben ve Breslau gemileri Osmanlı Donanmasına katılarak Yavuz Sultan Selim ve Midilli isimlerini aldılar.

Asıl adı SMS Goeben (Yavuz) olan Alman yapımı Moltke Sınıfı ağır kruvazrn ve asıl adı SMS Breslau (Midilli) olan Alman yapımı Magdeburg Sınıfı hafif kruvazrn İngiliz Akdeniz Donanması'ndan kaarak anakkale Boğazı'nı geerek İstanbul'a sığınması olayıdır.


 1914 - The Goeben and Breslau are transferred to the Turkish Navy, retaining their German crews.

(On August 10, 1914 the German warships SMS Goeben and SMS Breslau, having evaded Royal Navy pursuit in the Mediterranean, reached the Dardanelles and were granted passage).


Ataturk Gunlugu.com | Ataturk Today.com