17 AĞUSTOS  -   AUGUST 17

Tarihte Bugün  -  Today in History


17 Ağustos 1937
Trakya Manevralarında
Cumhurbaşkanı Atatürk, Trakya manevralarında (17-20 Ağustos 1937) 


Cumhurbaşkanı Atatürk, Trakya manevralarında (Ağustos 1937)


17 Ağustos 1937 günü Trakya manevralarında siperdeki Mehmetçik ile konuşurken
Mustafa Kemal Atatürk, Trakya manevralarında komutanlarla...
17 – 20 Ağustos 1937
Mustafa Kemal Atatürk, Trakya manevralarında...
17 – 20 Ağustos 1937
Mustafa Kemal Atatürk, Trakya manevralarında...
17 – 20 Ağustos 1937Atatürk Trakya manevralarında Fevzi Çakmak ile...
17 – 20 Ağustos 1937


Atatürk ve Başbakan İnönü Trakya manevralarında...
17 – 20 Ağustos 1937


 Trakya manevralarını izlerken (17 - 20 Ağustos 1937)

Observing maneuvers in Thrace (August 17 - 20 1937)
Cumhurbaşkanı Atatürk, Trakya manevralarında, Başbakan İsmet İnönü ile
(17-20 Ağustos 1937)
 


1937 - Atatürk'ün, Çerkezköy yakınlarında askerî manevraları izlemesi, Lüleburgaz ve Çorlu'da askerî kuruluşları ziyareti , akşam saat 21.10'da Çorlu'dan trenle Florya'ya hareketi.

1937 (17 - 18) - Atatürk'ün, saat 2.30'da Çorlu'dan Florya'ya gelişi.


1936 - Atatürk'ün, Dolmabahçe Sarayı'nda Başbakan ismet İnönü ve Dışişleri Bakanı Tevfik Rüştü Aras'ı kabulü.


1933 - Atatürk'ün, Yalova'dan İstanbul'a dönüşü ve Dolmabahçe Sarayı'nda Türk Dili Tetkik Cemiyeti Merkez Heyeti'nin toplantısına başkanlık edişi.


1928 - Atatürk'ün, Moda'daki deniz yarışlarını izlemesi, akşam Kalamış Belvü Palas'ta verilen bir baloyu şereflendirmesi.


1926 - Atatürk'ün,   Çankaya'da  Mardin   Heyeti'ni   kabulü.  


1922 - Başkomutan Mustafa Kemal Paşa'nın Ankara'dan gizli olarak otomobille Konya'ya hareketi.
Atatürk, öğleden sonra Konya'ya gelmiş, geceyi -Demiryolları Genel Müdürü olarak- Konya'da görev yapan Behiç (Erkin) Bey'in evinde geçirmiştir. Amaç kendisinin Ankara'da olduğu ve görüşmek isteyenlere hasta olduğu izlenimini yaratmaktı.   


1921 - Meclisin muhafaza taburu da yardım için cepheye gönderildi.

Atatürk'ün, Ankara'dan tekrar cepheye hareketi.

Llyod George, Avam Kamarası'nda yaptığı konuşmada Anadolu'ya asker göndermenin mümkün olmadığını, yapılacak tek şeyin Türk ve Yunan taraflarının sonuna kadar çarpışmasını beklemek olduğunu söyledi.


1920 - Moskova'da Türk ve Sovyet heyetleri arasında görüşmelerin başlaması.

Bekir Sami başkanlığındaki Türk Heyeti ile Sovyet Heyeti arasında Moskova'da görüşmeler başladı.


1920  (17-18) - Çerkez Ethem kuvvetlerinin Demirci civarında Yunanlılara baskını ve düşmanın Demirci'nin güneyine atılması.


1916 (17-18) - 2. Ordu Komutanlığı'nın, Rusların ileri harekete geçmeleri üzerine 16. Kolordu Komutanlığı'na, 8. Tümen'in gece yürüyüşü ile cepheye hareket etmesini bildiren emri.


1915 - Mustafa Kemal'in Kireçtepe'de zafer kazanması. 

Anafartalar Grubu Komutanı Mustafa Kemal 9-10 Ağustos'ta Anafartalar Zaferini kazandı. Bu zaferi 17 Ağustos'ta Kireçtepe, 21 Ağustos'ta II. Anafartalar zaferleri takip etti.

İngiliz Generali Hamilton'un, Londra'ya gönderdiği rapor: "Üzülerek söylemeliyim ki Türkler bizim bazı yeni birliklerimiz üzerinde manevî üstünlük sağlamışlardır. Dolayısıyla eğer Çanakkale seferi çabuk ve başarılı bir sonucu ulaştırılacaksa bana büyük çapta yardımcı kuvvetler gönderilmelidir. ...İyi komuta edilen ve cesaretle savaşan Türk ordusunun karşısındayız!" [Kocatürk]


1915 - Mustafa Kemal and Turkish forces win Battle of Kireçtepe.

Battle of Sari Bair (the "August Offensive") continues (last attempt by the British to seize the Gallipoli peninsula).


Ataturk Gunlugu.com | Ataturk Today.com