2 AĞUSTOS  -   AUGUST 2

Tarihte Bugün  -  Today in History

Mustafa Kemal, ilk büyük kongreyi (23 Temmuz – 7 Ağustos 1919)
topladığı Erzurum’da hükümet konağı önünde Vali Zühtü Bey, memurlar ve subaylarla


Atatürk, Erzurum Kongresi Günlerinde (23 Temmuz  - 7 Ağustos 1919)

 Atatürk with his military aids during the Erzurum Congress
(July 23 - August 7 1919)


Erzurum'da Kongrenin toplandığı okul (23 Temmuz 1919)

The school in Erzurum where the Congress assembled (23 July 1919)


1939 - Adalet Bakanlığı halk önünde idam yapılmayacağına dair bir genelge yayımladı.


1938 - Hatay'da yapılan seçimler için sayımın sonuçları belli oldu. 
Şehirde yaşayan 57 bin seçmenin 36 bini Türk olarak saptandı.

Atatürk'e,   Dolmabahçe  Sarayı'nda  Prof.   Dr.   Eppinger, Prof. Dr. Bergmann, Prof. Dr. Neşet Ömer İrdelp ve Dr. Nihat Reşat Belger tarafından konsültasyon yapılması


1937 - İzmir'de bir petrol deposunda yangın: 17 işçi yandı.


1936 - Atatürk'ün, akşam trenle Ankara'dan İstanbul'a hareketi.


1935 - Atatürk'ün, elyazısı ile Türk Tarih Kurumu'na direktifi: "Sinan'ın heykelini yapınız!"


1934 - Atatürk'ün, saat 01.30'da Çanakkale'den Yalova'ya gelişi.


1932 - Atatürk'ün, Keriman Halis'in dünya güzeli seçilmesi nedeniyle Cumhuriyet gazetesi başmuharriri Yunus Nadi Bey'e demeci: "...Türk ırkının dünyanın en güzel ırkı olduğunu tarihî olarak bildiğim için, Türk kızlarından birinin dünya güzeli seçilmesini çok tabiî buldum. Fakat Türk gençlerine bu münasebetle şunu hatırlatmayı gerekli görüyorum: Övündüğünüz tabiî güzelliğinizi usulüne uygun şekilde korumasını biliniz ve bu yolda uyanık bir gelişmenin kesintisiz gerçekleşmesini ihmal etmeyiniz. Bununla beraber, asıl uğraşmaya mecbur olduğunuz şey, analarınızın ve atalarınızın oldukları gibi, yüksek kültürde ve yüksek fazilette dünya birinciliğini tutmaktır."

Atatürk'ün, akşamüzeri Sakarya motoru ile Boğaz'da bir gezinti yapması, Göksu Kas'na uğrayarak bir süre dinlendikten sonra saat 20.00'de Dolmabahçe Sarayı'na dönüşü (Gece de Adalar yönünde bir deniz gezintisi yapmıştır).


1927 - Atatürk'ün, Dolmabahçe Sarayı'nda Ziraat Bakanı Sabri (Toprak) Bey'i kabulü.

Atatürk'ün, gece Söğütlü yatıyla Boğaziçi'nde bir gezinti yapması.


1926 - Aralarında gazeteci Hüseyin Cahit (Yalçın) ve İttihatçı Maliye Nazırı Cavit Bey'in de bulunduğu, suikast sanıklarının bir bölümü Ankara'da İstiklal Mahkemesi'nde yargılanmaya başladı.

Bozkurt gemisi ile Fransız Lotus gemisi Ege Denizi açıklarında çarpıştı; Bozkurt gemisi battı, 8 kişi öldü.


1923 - Atatürk'ün, Lâtife Hanım'la beraber İzmir'den Ankara'ya dönüşü.

İtalya eski Başbakanı Nitti'nin, Lozan Antlaşması'nın imzalanması nedeniyle Atatürk'e kutlama mektubu.


1919 - Erzurum Kongresi (23 Temmuz - 7 Ağustos).

Milli Mücadele aleyhine yazılar yazan Peyam adlı gazete yayın hayatına başladı.


1919 - Nationalist congress continues in Erzurum, where Mustafa Kemal was elected chairman.


1918 - Atatürk'ün, Viyana'dan İstanbul'a dönüşü. (K.A., s.231; Borak, s. 163; Ata ve i., s. 74). (Bu tarih A.A.K., s.61 ve A.H.E., s. 151'de 4 Ağustos 1918 olarak gösterilmiştir). [Kocatürk]


1918 - A British force lands in Archangel, Russia, to support White Russian opposition to the Bolsheviks.


1916 - Atatürk komutasındaki kuvvetlerin, Bitlis ve Muş yönünde taarruza geçişi. Bugün ve bugünü izleyen günlerde Ruslarla iki tümenimiz arasında taarruz ve karşı taarruz şeklinde şiddetli çarpışmalar olmuştur. [Kocatürk]


1915 - Atatürk'ün,  Arıburnu'ndan  Madam  Corinne'e  Fransızca mektubu: "...Burada hayat o kadar sakin değil. Gece gündüz her gün çeşitli toplardan atılan şarapneller ve diğer mermiler başlarımızın üstünde patlamaktan uzak kalmıyor. Kurşunlar vızıldıyor ve bomba gürültüleri toplarınkine karışıyor. Gerçekten bir cehennem hayatı yaşıyoruz. Çok şükür, askerlerim pek cesur ve düşmandan daha dayanıklılar. Bundan başka hususî inançları, çok defa ölüme sevk eden emirlerimi yerine getirmelerini çok kolaylaştırıyor. Gerçekten onlara göre iki semavî netice mümkün: Ya gazi ya da şehit olmak!" [Kocatürk]


1914 - İstanbul'da Türk-Alman gizli ittifak anlaşmasının imzası. 
Osmanlı Devleti, I. Dünya Savaşı'na girmek için seferberlik ilan etti.
Osmanlı Devleti'nin genel seferberlik ilan etmesi, Almanya ile gizli anlaşma yapması.

* Osmanlı Devleti'nin, İtilâf Devletleri'ne karşı Almanya ile gizli anlaşma yapması: "Türk orduları, fiilen Alman komutanların emrinde olarak, Alman Genelkurmayının istediği anda harekâta katılacaktır."

* 2/3 Ağustos 1914 : Birinci Dünya Harbi'nin başlaması üzerine Osmanlı Devleti'nin seferberlik ilânı.


1914 - Turco-German secret Treaty of Alliance. 
Ottoman Empire and Germany conclude a secret treaty of alliance against Russia.

Germany invades Luxembourg.


1903 - Makedonya'da 30 bin civarında Bulgar çeteci Türk yönetimine karşı ayaklanma başlattı.


Ataturk Gunlugu.com | Ataturk Today.com