20 AĞUSTOS  -   AUGUST 20
Tarihte Bugn  -  Today in History
 Cumhurbaşkanı Atatrk, siperdeki bir Trk askeri ile birlikte
(20 Ağustos 1937)


 Trakya manevralarını izlerken (17 - 20 Ağustos 1937)

Observing maneuvers in Thrace (August 17 - 20 1937)
Mustafa Kemal Atatrk, Trakya manevralarında komutanlarla...
17 20 Ağustos 1937
Mustafa Kemal Atatrk, Trakya manevralarında...
17 20 Ağustos 1937


Atatrk ve Başbakan İnn Trakya manevralarında...
17 20 Ağustos 1937
Mustafa Kemal Atatrk, Trakya manevralarında...
17 20 Ağustos 1937Atatrk Trakya manevralarında Fevzi akmak ile...
17 20 Ağustos 1937


1938 - Atatrk'n, Uluslararası 8. İzmir Fuarı'nın aılışı nedeniyle Başbakan Cell Bayar'a telgrafı: "...Fuarın yıldan yıla ayrı bir gelişme eseri gsterdiğine dair olan haberinizden ok memnun oldum. Vazifelilere takdirlerimin ve sayın halka teşekkr ve sevgilerimin iletilmesini diler, gzlerinizden perim."


1937 - Atatrk'n, ğleden nce, erkezky yakınındaki asker manevraları izlemesi, ğleden sonra erkezky'den trenle Florya'ya hareketi, saat 17.30'da Florya'ya gelişi.


1935 - Atatrk'n, Florya'da denize girişi.


1934 - Atatrk'n, ğleden sonra Dolmabahe Sarayı'nda 2. Trk Dil Kurultayı alışmalarını izlemesi.


1933 - Atatrk'n, Sovyet Rusya'dan ithal edilen bazı malların yerli mallardan dşk fiyatla satılması zerine, nlem alınması hususunda Başbakanlığa telgrafı: "...Aksi takdirde Rusların, Trk pazarından bir miktar mal satın almakla bize grnşte temin ettikleri fayda, haksız rekabetle tamamen hie indirilmiş olur."

Atatrk'n, Dolmabahe'den motorla Bykada'ya gidişi.


1930 - Atatrk'n, Yalova'da gece sofrada arkadaşlarına syledikleri: "Milletin, şahıslara kendini unutacak ve kendini kaptıracak kadar tutkun olması iyi netice vermez. Bunun tarihte misalleri oktur."


1922 - Başkomutan Mustafa Kemal Paşa'nın Konya'dan cephe kararghının olduğu Akşehir'e gelişi ve Cephe Komutanı İsmet Paşa'ya 26 Ağustos 1922 sabahı iin taarruz emri vermesi. Bugn ıkan Ankara gazetelerinde Paşa'nın ankaya'da bir ay ziyafeti vereceği haberi yereldi. 

1922 (20-21) - Komutanlarla toplantı yapan Mustafa Kemal 26 Ağustos Cumartesi sabahı iin taarruz emri verdi. Atatrk'n, Akşehir'de Batı Cephesi Karargahı'nda I. Ordu Komutanı Nurettin ve II. Ordu Komutanı Yakup Şevki Paşalara, taarruz plnını harita zerinde aıklaması ve taarruz emri verişi.

Hkimiyet-i Milliye gazetesinde yayımlanan haber: "Trkiye Byk Millet Meclisi Başkanı Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Paşa Hazretleri Ağustos'un 21. Pazartesi gn ğleden sonra saat 4.00'te ankaya'daki kşklerinde şehrimizde bulunan kordiplomatiğe bir ziyafet vereceklerdir. Ziyafette btn eliler ve siyas kişiler hazır bulunacaktır. Birok kişiye dn bu hususta davetiye gnderilmiştir." (Bu haber, Atatrk'n cepheye gidişini duyurmama amacıyla yayımlanmıştır).  [Kocatrk]


1921 - Bolvadin'in Yunanlılar tarafından işgali.

Sakarya Meydan Muharebesi. İlk kk arpışmalar. Yunan svari birlikleri Trk svarilerinin saldırılarından yılmaya başladı.

Salih Paşa'nın, Roma'dan Atatrk'e telgrafı: "...En elverişli barış şartlarını elde etmek iin Avrupa'ya gnderildim, İngiltere'ye karşı direnip durmak gereksiz ve tehlikelidir. Rusya'ya yaklaşmak ve Batı'yı ihmal etmek ise felket olabilir. Vakit geirmeden barış arayalım. Bu amala Avrupa'dayım. Bir temsilcinizi bana gnderiniz, işbirliği yapalım." [Kocatrk]


1921 - Clashes beteen Greek and Turkish forces before the Battle of Sakarya (23 August-13 September).


1920 - Atatrk n, Antep halkının dşmanla sonuna kadar savaşmaya karar verdiğini bildiren Antep Mutasarrıfı Sabri Bey'e cevabı: "...Antep halkının gsterdikleri kahramanlık ve vatanseverliğin son derece teşekkre değer bulunduğunun halka bildirilmesi ve sz konusu kararın yayın ve ilnı rica olunur."


1919 - Sivas Valisi Reşit Paşa'nın Atatrk'e, Sivas'ta bulunan Fransız Jandarma Mfettişi Brunot ile yaptığı grşmeye dayanarak, kongrenin Sivas'ta toplanması hakkındaki endişelerini bildiren telgrafı: "Kongrenin mutlaka toplanmasına kesin gerek yoksa vazgeilsin. Var ise, drt taraftan işgali pek kolay olan Sivas'ın toplantı merkezi olmasından vazgeilerek işgal ihtimali pek uzak olan Erzurum'da veyahut uygun grlrse Erzincan'da toplanması girişiminde bulunulmasını, memleketin selmeti namına rica ederim."

Atatrk'n, Sivas Valisi Reşit Paşa'nın 20.8.1919 tarihli telgrafına cevabı: "Bendeniz ne Fransızların ve ne de herhangi bir yabancı devletin korumasına tenezzl eden şahsiyetlerden değilim. Benim iin en byk korunma noktası ve şefaat kaynağı milletimin sinesidir. Msy Brunot bilmelidir ki, Fransızların Sivas'ı işgale karar vermeleri kendilerine pek pahalıya mal olabilecek yeni kuvvetlerle ve ok paralarla yeni bir harbe karar vermelerine bağlıdır."

Sivas Valisi Reşit Paşa'nın, Atatrk'le telgraf grşmesinden sonra Dahiliye Nazırı Adil Bey'e cevabı: "...Mustafa Kemal ve Rauf Beylerin yakalanmaları ve kongrenin aılışını men iin girişimlerde bulunmanın imknsız derecede mşkl ve zamansız olduğuna inanıyorum." [Kocatrk]


1915 - Atatrk'n, Anafartalar Grubu cephesinin genişletilmesi zerine, gzetleme yerinden cepheyi yeniden tetkik ederek yeni bazı dzenlemeler yapması.

1. Ordu Komutanı Mareşal von der Goltz'un, kararghının bulunduğu Gelibolu'dan Anafartalar Grubu Komutanlığı Kararghı'na gelişi, Atatrk'le grşmesi, daha sonra onunla birlikte Anafartalar cephesine giderek gzetleme yerine ıkması. [Kocatrk]


1915 - Battle of Sari Bair continues (the "August Offensive" between August 6-29).
Last attempt by the British to seize the Gallipoli peninsula).


Ataturk Gunlugu.com | Ataturk Today.com