21 AĞUSTOS  -   AUGUST 21
Tarihte Bugn  -  Today in HistoryCumhurbaşkanı Atatrk, Trakya manevralarında (Ağustos 1937)


1935 - Atatrk'n, Florya Kşknde saat 16.00'da Bakanlar Kurulu'na başkanlık edişi.


1934 - Atatrk'n, ğleden sonra Dolmabahe Sarayı'nda 2. Trk Dil Kurultayı alışmalarını izlemesi.


1933 - Atatrk'n, Dolmabahe Sarayı'nda eski Fransız Başbakanı Herriot'u kabul ve 2,5 saat grşmesi. (Atatrk, Dışişleri Bakanı Tevfik Rşt (Araş) Beyin de hazır bulunduğu bu grşme esnasında Herriot'ya Byk Nutuklarından bir nshayı imzalı olarak armağan etmişlerdir). [Kocatrk]


1929 - Atatrk'n, Ertuğrul yatı ile İstanbul'da Yalova'ya gidişi, buradan Bursa'ya geişi.


1922 (20-21) - Atatrk'n, Akşehir'de Batı Cephesi Karargahı'nda I. Ordu Komutanı Nurettin ve II. Ordu Komutanı Yakup Şevki Paşalara, taarruz plnını harita zerinde aıklaması ve taarruz emri verişi.

Atatrk'n, Akşehir'den otomobille Konya'ya dnş.


1921 - ay'ın Yunanlılar tarafından işgali.

Atatrk'n, cepheden Kzım Karabekir'e telgrafı: "...Bir dağ ve bir fedakr kalsa bile bağımsızlık davamızın devam edeceği hakkındaki sarsılmaz kanaatin, Yunan ordusu ile meydan muharebesine tutuştuğumuz bir anda, tarafınızdan tekrarı ve doğrulanması byk kalp huzuruna sebep oldu. Asker harekt plnımız, dşndğnz gibi dşnlmektedir. Yalnız Ankara batısında cidd bir muharebe vermeyi umum dşnceye gre gerekli grmekteyiz. Fevzi, İsmet Paşalarla beraber Batı Cephesi Kararghı'ndan selmlarımızı sunarız." [Kocatrk]


1920 - Atatrk'n, Batı cephesindeki asker faaliyetlerle Antep cephesindeki mill mukavemetler hakkında Trkiye Byk Millet Meclisi'nde konuşması: "...Ayıntap ve havalisi halkının vatan mdafaasında, onur ve namus ve bağımsızlık mdafaasında gsterdikleri hareket şekli cidden takdire değer ve rnek alınacak niteliktedir." [Kocatrk]


1916 - 19 Ağustos'ta başlayan ve 20 Ağustos'ta da devam eden Rus taarruzu karşısında 3. ve 16. Kolorduların asıl mevzilerine ekilmeleri (16. Kolordu birlikleri, dşmanın bu taarruzu esnasında -7. Tmen ve 20. Alay'ın gerekli savunmayı gsterememesi nedeniyle- Masalla deresi ynnde geri ekilmeye mecbur olmuştur). [Kocatrk]


1915 - İkinci Anafartalar Muharebesi.
Mustafa Kemal'in İkinci Anafartalar Zaferi'ni kazanması.

Anafartalar Grubu Komutanı Mustafa Kemal 9-10 Ağustos'ta Anafartalar Zaferini kazandı. Bu zaferi 17 Ağustos'ta Kiretepe, 21 Ağustos'ta II. Anafartalar zaferleri takip etti.

Mareşal Liman von Sanders'in, sabah, amlıtekke'de Anafartalar Grubu Komutanlığı Kararghı'na gelişi ve Atatrk'le grşmesi.

İngilizlerin, ğleden sonra Anafartalar blgesinde 7. ve 12. Tmenler cephesine topu ateşiyle başlayan taarruzu, ancak topu ve piyadelerimizin karşı ateşi, askerlerimizin sng hcumu ile Yusufuk, İsmailoğlu, Kayacıkağılı tepelerine ynelttikleri taarruzların ağır zayiat verdirilerek pskrtlmesi (Atatrk, bugnk muharebeleri de yaptığı dzenlemeler, tmen komutanlarına verdiği emirlerle kendisi ynetmiştir).


1915 - Dardanelles: Large scale Allied attack at Suvla. 

Final British offensive of the campaign launched to consolidate Anzac and Suvla landings.

Last major fighting on Gallipoli takes place at Hill 60: The fighting at Hill 60 on 21 and 27 August was the last major action of the Gallipoli campaign. The operations at Hill 60 were intended to widen and strengthen the corridor that connected the newly landed British force at Suvla Bay with the beach-head at ANZAC.


1914 - Atatrk'n, Enver Paşa'nın 10 Ağustos 1914 tarihli telgrafına cevabı: "Sırbistan'a hızlı bir hareketin gerekliliği, emrinize gre, telkin edilmektedir. Ancak Bulgarların, hi olmazsa Alman-Fransız muharebe sonuları grlmeden, Rusları gcendirmemek ve Rusların istek ve ğtleriyle tarafsızlığı korumak kararında bulundukları grlyor."

Atatrk'n, Sofya'dan Harbiye Nezareti'ne Bulgaristan, Romanya, Sırbistan ve Yunanistan'ın Osmanlı Devleti ile karşılıklı ilişkileri hakkında raporu. [Kocatrk]


Ataturk Gunlugu.com | Ataturk Today.com