24 AĞUSTOS  -   AUGUST 24
Tarihte Bugn  -  Today in History

 Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Paşa, 
Byk Taarruz'a karar verdiği gnlerde (1922)


24 Ağustos 1936
III. Trk Dil Kurultayı'na katılan şair Abdlhak Hamit'le grşrken


1936 - nc Trk Dili Kurultayı İstanbul'da Dolmabahe Sarayı'nda alışmalarına başladı. Bu kurultayda alınan karara gre Trk Dili Tetkik Cemiyeti'nin adı Trk Dil Kurumu olarak değiştirildi.

Atatrk'n, ğleden sonra Dolmabahe Sarayı'nda "nc Trk Dil Kurultayı"nın aılış trenini ve alışmalarını izlemesi (Kurultay, 31 Ağustos 1936 gn kapanmıştır).


1933 - Eski Fransız Başbakanı Herriot'un, İstanbul'dan ayrılırken Havas Ajansı muhabirine demeci: "Cumhurbaşkanı olarak Gazi Mustafa Kemal ile mlakatların en faydalısını ve en dikkate değer olanını yapmakla vnyorum. Ciddiyeti ve zeksının genişliği bende derin bir izlenim bıraktı. Asker, kelimenin btn kuvvetli manasıyla bir hkmet adamı olmuştur. Gazinin eseri, eşitli ynleri iindeki yekpareliği ile şayan-ı hayrettir. O, Trkiye'ye gerek bir Cumhuriyet verdi. Yzeysel grşler ve iftiralar onun eserinin başarısını rtemez!"


1932 - Atatrk'n, akşamzeri Yalova'da Baltacı iftliği'ne, buradan da Sakarya motoru ile Sultanhisar'a gelişi, saat 20.00'de Yalova'ya dnş.


1929 - Atatrk'n, Ertuğrul yatı ile İstanbul'dan tekrar Yalova'ya gelişi.


1927 - Atatrk'n, skdar yangınında aıkta kalanlara yardım olmak zere 5.000 lira bağışta bulunması.

Atatrk'n, Dolmabahe Sarayı'nda Mill Savunma Bakanı Recep (Peker) Beyi kabul.


1925 - Atatrk'n, zerinde Mareşal niforması olduğu halde Kastamonu Kışlası'nı ziyareti ve burada bir sz: "Bir Trk dnyaya bedeldir!"

Atatrk'n, Kastamonu Memleket Hastanesi'ni, Şehir Kitaplığı'nı, Belediye'yi ziyareti ve Belediye salonunda konuşması: "Uygarlık yle kuvvetli bir ateştir ki, ona yabancı kalanları yakar, mahveder! İinde bulunduğumuz uygarlık ailesinde lyık olduğumuz yeri bulacak, onu koruyacak ve ykselteceğiz. Refah, mutluluk ve insanlık bundadır." [Kocatrk]


1924 - As part of Turkey's modernization, Gazi Mustafa Kemal wears a hat at Sarayburnu in Istanbul. 


1922 - Atatrk'n, Konya'dan otomobille tekrar Akşehir'e gidişi. 

Başkomutanlık ve  Batı  Cephesi  Kararghlarının Akşehir'den, cephe gerisinde Şuhut kasabasına nakledilmesi.


1921 - Sakarya Zaferi (23 Ağustos-13 Eyll 1921)

Mangal Dağı'nı koruyamayan yarbay Kenan Bey grevden alındı. Trk ordusu kayıplar vererek geri ekildi.

Trabzon'da bir miting yapılarak, btn milletin savaşmaya hazır olduğu dile getirildi.


1921 - Greeks thrown back at Battle of Sakarya, led by Mustafa Kemal.


1920 - 2. Milli Aşiret Ayaklanması ıktı. (Bastırılması 8 Eyll 1920)

Ulusal harekete yardım etmek zere İstanbul'da gizli olarak kurulan Hamza Grubunun faaliyete gemesi.

Atatrk'n, Bitlis'te Kfrevzade Şeyh Abdlbaki Efendi'ye. girişilen mcadele hakkında halkı aydınlatmada yardımcı olmasını isteyen mektubu: "...Yakında Mslmanların, Avrupalı mstevlilerden kurtuluşu hususundaki başarı haberlerini size inşallah bildiririm." [Kocatrk]


1919 - Mustafa kemal paşa'nın Sivas'a gitmek zere Erzurum'dan ayrılışı.

"Şark Anadolu Mdafaa-i Hukuk Cemiyeti" tzğnn, resm işlemin tamamlanması iin, Mustafa Kemal imzasıyla Erzurum Vilyet Makamı'na verilmesi. (Şark Anadolu Mdafaa-i Hukuk Cemiyeti'nin resmen kuruluşu). 

Atatrk'n, Erzurum'dan, Alaşehir Kongresi Başkanlığı'na telgrafı: "Alaşehir'deki toplantı, btn doğu illeri halkı zerinde pek samim bir tesir uyandırmaktadır. Esasan İzmir iin kalbi kan ağlayan bura halkı, bu girişime btn ruh ve mevcudiyetiyle yardımcıdır. Hissiyatımızın adı geen heyete iletilmesine yksek aracılığınızı rica ederiz." [Kocatrk]


1917 - Atatrk'n, Halep'ten İstanbul'da bulunan Yıldırım Orduları Grubu Komutanı Mareşal Falkenhayn'a telgrafı: "Menzil Baş Mfettişi General Kresman'ın, Gazze'nin Fetan aşireti Şeyhi Hacim ile bir szleşme yaptığını grdm. Bu anlaşma, ama ve i politika itibariyle doğru olmaktan pek uzaktır" (Atatrk, bu telgrafın bir suretini de Başkomutanlık Vekleti'ne gndermiştir). [Kocatrk]


1916 - Atatrk'n, Taşlıtepe'ye ıkarak 7. Tmen cephesinde incelemeler yapması, 7. Tmen Komutanı ve 20. Alay Komutanı'nın değiştirilmesi.


1915 - Başkomutan Vekili Enver Paşa'nın, Kocaimen blgesinde bazı incelemeler yaptıktan sonra Başkomutanlık Genelkurmay Başkan Vekili Bronzart ve 5. Ordu Komutanı Liman von Sanders'le beraber, amlıtekke'deki Anafartalar Grubu Kararghı'na gelişi ve kendisine harita zerinde bilgi verilişi.


1915 - Battle of Sari Bair continues (the "August Offensive" between August 6-29).
Last attempt by the British to seize the Gallipoli peninsula).


Ataturk Gunlugu.com | Ataturk Today.com