29 AĞUSTOS  -   AUGUST 29

Tarihte Bugn  -  Today in History

Zafer HaftasıBaşkomutan Gazi Mustafa Kemal Paşa, Byk Taarruz'u ynetiyor
(26-30 Ağustos 1922)


1938 - Atatrk'n, Dolmabahe Sarayı'nda Elzığ'dan İstanbul'a dnen Başbakan Cell Bayar'ı kabul.
Atatrk'n, Dolmabahe Sarayı'nda Mill Savunma Bakanı Kzım zalp'i kabul
Atatrk'n,
İtalya Bykelisi Ottavio de Peppo'nun gven mektubunu kabul.


1936 - Atatrk'n, ğleden sonra Dolmabahe Sarayı'nda 3. Trk Dil Kurultayı'nın alışmalarını izlemesi.


1935 - Atatrk'n, Florya'da denize girişi.


1934 - Atatrk'n, Uluslararası 4. İzmir Fuarı'nın aılışı nedeniyle Başbakan İsmet Paşa'nın telgrafına cevabı: "...26 Ağustos Trk budunu iin her yıl yepyeni kazanlar verimi olacaktır."

Atatrk'n, Ertuğrul yatı ile Yalova'dan Tuzla'ya hareketi.


1932 - Atatrk'n, Trk dilini zleştirme alışmaları nedeniyle Mill Trk Talebe Birliği'nin ektiği saygı ve bağlılık telgrafına cevabı: "Dilimiz ok zengindir, gzeldir. Bunu ortaya ıkaracaklar sizin gibi duygusu derin, yorulmaz Trk genleridir. Trkemizi gnn en ileri bilgi dili yapmak değerli araştırmacılarınızdan beklenir. Sizlere uğurlar dilerim."

Yalova'da gece sofrada, Atatrk'le İsmet Paşa arasında bir tartışma olması. 
(Bu tart
ışma, 'dizbağı nişanı olayı' olarak bilinmektedir).


1928 - Atatrk'n huzurunda, Dolmabahe Sarayı salonunda yeni Trk harflerinin okunuş ve yazılışı ile ilgili tartışmalı konferans ve Atatrk'n tahtaya yazılan bir notu: "Milleti bilgisizlikten kurtarmak iin kendi diline uymayan Arap harflerini terk edip Ltin esasından Trk harflerini kabul etmekten başka are yoktur!"

Atatrk'n, Dolmabahe Sarayı'nda şair ve yazarlardan oluşan sofrada Halit Fahri (Ozansoy) Bey'e hitaben yazdırdıkları: "...Şiirlerin şen, neşeli, faal Trk milletinin sevin, neşe, faaliyet, his ve hareketlerini şakıyacaktır. Buna mevcudiyetini hasredeceksin!" [Kocatrk]


1927 - Atatrk'n, milletvekili seimi nedeniyle Cumhuriyet Halk Partisi programındaki esasları aıklayan seim bildirgesi: "...Trk Cumhuriyeti'ne ve aziz vatanımıza gelecekte daha byk hizmetler yapabileceğimize tam gvenim vardır. Trk milletinin geleceği, bugnk evltlarının grş isabeti ve yorulmak eğiliminde olmayan alışma gayretiyle byk ve parlak olacaktır."

Atatrk'n,   milletvekillerinin  uyacağı   esaslar  hakkında genelgesi: "...Cumhuriyet Halk Partisi'ne mensup milletvekillerinin, milletvekili sıfatını zel iktisad hayatları iin değerden dşrmemelerine Parti Genel Başkanlığı da zel dikkat gsterecektir."  [Kocatrk]


1926 - Atatrk'n, saat 16.00'da ankaya'da Vali başkanlığındaki Kayseri Heyeti'ni kabul.


1925 - Atatrk'n, Kastamonu Kışlası'nda ğleyin şerefine verilen ziyafette konuşması: "Milleti sevk ve idare edenlerin dayanağı ordu olmuştur. Diğer milletlerde ordu ile millet daima yekdiğeri ile karşı karşıyadır. Halbuki, bizde tamamiyle tersinedir, ikinci Meşrutiyet'i kahraman subaylarımız iln ettikleri gibi, bu inkılpları  da yine bunların fedakrlığına borluyuz. Bundan sonraki ykselme ve ilerleme de sizin şuurlu kuvvetinizle olacaktır."

Atatrk'n, saat 14.00'te Kastamonu'dan Daday'a hareketi, Hkmet ve Belediye'yi ziyaretleri ve Belediye'de Dadayhlara hitabı. [Kocatrk]


1924 - Atatrk'n,   Ltife  Hanım'la beraber Ankara'dan  trenle Dumlupınar'a hareketi.


1923 - İngiltere Hkmeti Trkiye ile savaş nedeniyle srdrdğ ticaret yasağını kaldırdı.


1922 Byk Taarruz, Başkomutan Meydan Muhaberesi ve Byk Zafer (26 Ağustos - 9 Eyll).
26 Ağustos - Gazi Mustafa Kemal'in Kocatepe'den Byk Taarruz'u ynetmesi.
30 Ağustos - Gazi Mustafa Kemal'in Dumlupınar Başkumandanlık Meydan Savaşı'nı kazanması.
1 Eyll - Gazi Mustafa Kemal'in "Ordular! İlk hedefiniz Akdeniz'dir, İleri !" emrini vermesi.
9 Eyll
- Trk Ordusu'nun İzmir'e girmesi.
10 Eyll - Gazi Mustafa Kemal'in İzmir'e gelişi.

Drdnc gn de ilerleme devam etti. Geri ekilmeye başlayan Yunan kuvvetlerinin izlenmesi emredildi. Afyon ve Ktahya'nın bazı ileleri kurtarıldı.

1922 (29-30) Atatrk'n, gece, Afyon Belediye binasının bir odasında Fevzi ve İsmet Paşalarla harp vaziyetini gzden geirişi. (Atatrk der ki: "mz vaziyeti bir defa daha gzden geirdik ve kesinlikle anladık ki, Trkn hakik kurtuluş gneşi, 30 Ağustos sabahı btn parlaklığıyla doğacaktır."  [Kocatrk]


1921 - Sakarya Zaferi (23 Ağustos-13 Eyll 1921)

Atatrk'n emriyle, ordumuzda cephe değişikliği yapılması.


1921 - Greeks thrown back at Battle of Sakarya, led by Mustafa Kemal.


1920 - Yunanlılar Uşak'ı işgal etti.

Yunan kuvvetleri şiddetli atışmalardan sonra Uşak'ı ele geirdi.

Demirci Mehmet Efe Yunan birliklerine karşı başarılı saldırılar dzenledi.

Cemal Paşa'nın, Taşkent'ten Atatrk'e mektubu: "...Bugn Afganistan'a gitmek zere hareket ediyorum."


1919 - Atatrk'n, Sivas'a gitmek zere Erzurum'dan ayrılışı.
Mustafa Kemal ve arkadaşları Sivas Kongresi'ne katılmak zere Erzurum'dan yola ıktı.


1917 - Başkomutan Vekili Enver Paşa'nın, -Atatrk'n Mareşal Falkenhayn'a gnderdiği 24.7.1917 tarihli telgrafın bir suretini de kendine gndermesi nedeniyle- Atatrk'e telgrafı: "...Bu konuda gerekenlerden bizzat iyice soruşturma yapılmasıyla bu kişinin gerek durumunun ne olduğunun ve kendisinin şu suretle dllendirilmesi emsallerinin bir eşit rekabetini davet etmek gibi bir sakınca doğurup doğurmayacağının grşlerinizle beraber aıka ve ayrıntılı olarak bildirilmesi rica olunur."


1916 - 16. Kolordu'ya bağlı 7. ve 8. Tmenlerin, sabahleyin Rus kuvvetlerine taarruzu ve dşmanın Buğlan Gediği ynnde ekilmesi.  (16. Kolordu'nun taarruzu, 30 Ağustos 1916 gn de devam etmiştir).


1915 - Başkomutan Vekili Enver Paşa'nın -Gelibolu'da incelemelerde bulunuşunu takiben- İstanbul'a dndkten sonra 5. Ordu Komutanı Mareşal Liman von Sanders'e telgraf emri: "...Anafartalar Grubu'ndaki altı tmenin bir komuta altında sevk ve idaresinin mmkn olmayacağını grdm. Arıburnu ile Anafarta'nın esasen birbirine bağlı olması nedeniyle bu tmenlerden birbiri yanında iki veya kolordu oluşturulmasını ve kolorduların doğrudan size bağlanmalarını tabi ve gerekli gryorum."

Mareşal Liman von Sanders'in -Enver Paşa'nın isteği zerine- Anafartalar Grubu'nda yaptığı yeni dzenlemeyi Enver Paşa'nın grşne sunması (Bu dzenlemeye gre Anafartalar Grubu'ndaki tmenlerden, 2. ve 15. Kolordular oluşturulmuştur).

Mareşal Liman von Sanders'in, Anafartalar Grubu'ndaki tmenlerden -2. ve 15. Kolordu olmak zere- iki kolordu oluşturulduğuna dair Anafartalar Grubu Komutanı Atatrk'e yazısı: "...Her iki kolordu, her iki blgedeki harektın birbiriyle pek ilişkili bulunması sebebiyle sizin emrinize verilmiştir." [Kocatrk]


1915 - Battle of Hill 60 ends. Partial Allied capture of Hill 60 in south Suvla area.

Battle of Sari Bair (the "August Offensive"). 

Last and unsuccessful attempt by the British to seize the Gallipoli peninsula.


Ataturk Gunlugu.com | Ataturk Today.com