4 AĞUSTOS  -   AUGUST 4
Tarihte Bugün  -  Today in History
 

Mustafa Kemal, ilk büyük kongreyi (23 Temmuz –7 Ağustos 1919)
topladığı Erzurum’da hükümet konağı önünde Vali Zühtü Bey, memurlar ve subaylarla


Atatürk, Erzurum Kongresi Günlerinde (23 Temmuz –7 Ağustos 1919)

 Atatürk with his military aids during the Erzurum Congress
(July 23 - August 7 1919)


1938 - Atatürk'e, Dolmabahçe Sarayı'nda saat 15.00'de Prof. Dr. Bergmann'ın da katılımıyla sürekli ve danışman hekimler tarafından konsültasyon yapılması. Atatürk'ü muayene için çağrılan Prof. Dr. Eppinger'in, Viyana'ya dönmek üzere İstanbul'dan ayrılışı.


1936 - Atatürk'ün, Florya'da denize girişi.


1932 - Atatürk'ün, Ertuğrul yatı ile Dolmabahçe'den Yalova'ya hareketi ve saat 20.00'de Yalova'ya gelişi.


1927 - Atatürk'ün, saat 20.00'de Dolmabahçe Sarayı'nda Başbakan İsmet İnönü'yü kabulü.


1923 - Rauf Bey (Orbay) İcra Vekilleri Heyeti Reisliği'nden (başbakanlık) ayrıldı.


1922 - Enver Paşa'nın, Buhara'nın doğusunda bir çarpışmada Ruslar tarafından şehit edilmesi. 

İngiltere Başbakanı Lloyd George'un Avam Kamarası'nda konuşması: "...Mustafa Kemal büyük bir general ve büyük bir yurtsever olabilir; ama Müslümanların başı İstanbul'dadır, halifedir(!)"


1921 - BAŞKOMUTANLIĞI KABUL EDİYORUM

Ben, konuşmalar ve tartışmalarla beliren bu görüşleri, gereği kadar, inceleyip irdeliyordum. Son görüşü savunanlar, mantığa dayanan sağlam nedenler ileri sürüyorlardı. Yapmacık isteklerde bulunanların yaygaraları, komutayı ele almaya can atmayaşım, sanki yıkımın kesin ve yakın olduğu düşünce ve görüşünü genelleştirdi. Bunu anlar anlamaz hemen kürsüye çıktım.

Baylar, bu anlattığım durum, 4 Ağustos 1921 günü gizli oturumda belirmişti. Üyelerin bana karşı gösterdikleri yakınlık ve güvence teşekkür ettikten sonra, başkanlık katına şöyle bir önerge verdim:

Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına,

Meclis sayın üyelerinin genel olarak beliren istek ve dilekleri üzerine Başkomutanlığı kabul ediyorum. Bu görevi, kendi üzerime almaktan doğacak yararların çarçabuk elde edilebilmesi, ordunun maddî ve manevî gücünün en kısa zamanda artırılıp pekiştirilmesi ve yönteminin bir kat daha sağlamlaştırılması için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yetkilerini eylemli olarak kullanmak koşuluyla üzerime alıyorum. Yaşadığım sürece, ulusal egemenliğin en gerçek bir kulu olduğumu, ulusa bir kez daha göstermek için, bu yetkinin üç ay gibi kısa bir süre ile sanırlandırılmasını ayrıca dilerim.

Mustafa Kemal
4 Ağustos 1921 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı 


1920 - Gelibolu'nun işgali.

Atatürk'ün Konya'da Hastane'yi ve Lise'yi ziyareti, öğleden sonra Hükümet Alanı'nda konuşması.

Atatürk'ün, akşam trenle Konya'dan Pozantı'ya hareketi.


1919 - Erzurum Kongresi (23 Temmuz - 7 Ağustos).


1919 - Nationalist congress meets in Erzurum, where Mustafa Kemal is elected chairman.


1918 - Atatürk'ün, Pera Palas'ta Ahmet İzzet Paşa ile görüşmesi. (A.A.K., s.61;A.H.Y.H., Y.S. 16.5.1941). (Bu tarih, Ata ve i., s.74'te 3 Ağustos 1918 olarak gösterilmiştir). [Kocatürk]


1918 - A British force, under General Lionel Dunsterville, departed Baghdad on January 27th to gain control of the oil-rich Caspian region of western Persia. General Dunsterville's objectives were to stiffen the Georgian and Armenians against the Turks and block a possible German offensive from the Ukraine. The British occupied Enzeli on February 17th and Kirmanshah on February 25th. The Bolsheviks at Baku, however, threatened the British position and General Dunsterville was forced to withdraw to Hamadan in Persia. By the summer and bolstered by reinforcements, the British resumed their offensive, occupying Baku on August 4th, after the overthrow of the Bolshevik government on July 26th.


1916 - Ottoman army, under the command of Kress von Kressenstein, attacks British defenses at Romani, east of the Suez Canal in Egypt.


1915 - Dardanelles (August 4-6): Secret reinforcement to Anzac.


1914 - 4 Ağustos 1914 Tarihinde Sırbistan Ataşemiliterliği'ne tayin kılınmış ise de Sofya Ataşemiliterliği'ne ipka edilmiştir.
Kaynak: Atatürk'ün Özlük Dosyası


1914 - İngiltere'nin Almanya'ya savaş ilanı. 

Almanya'nın Belçika'ya, İngiltere'nin Almanya'ya savaş ilan etmesi (bir yanda Almanya, Avusturya-Macaristan, karşı yanda İngiltere, Fransa, Rusya).


1914 - Enver Paşa'nın, Harbiye Nazırlığı da üzerinde kalmak üzere Başkomutan Vekili oluşu.


1914 - Great Britain declares war on Germany.

(Australia pledged a force of 20,000 to be placed at Britain's disposal, however by the end of the war over 400,000 Australians were in uniform.)


1912 - Atatürk'ün, Deme Komutanı olarak günlük emri: "...Bütün subaylar ve askerî kişiler harbe katıldıkları günden bugüne kadar gözlem ve izlenimlerine dair gayet kısa ve maddî esaslara dayalı birer defter yapacaklardır. Bu defterler bir aya kadar tamamlanmalıdır." [Kocatürk]


Ataturk Gunlugu.com | Ataturk Today.com