5 AĞUSTOS  -   AUGUST 5
Tarihte Bugün  -  Today in History

5 Ağustos 1936 
Florya’da denizde yüzerken, Cumhuriyetin gelecekteki 
sahipleri ile birlikte
gençlerle beraber


Swimming with the youth at Florya, Istanbul (5 August 1936)


1936 - Atatürk'ün, Florya'da akşamüzeri denize girişi, sandal gezintisi yapması.


1935 - Atatürk'ün Florya'ya gidişi, geceyi burada geçirişi.


1929 - Atatürk'ün,  Ankara'da toplanan Türkçe  öğretmenlerinin saygı ve bağlılık duygularını ileten Millî Eğitim Bakanı Cemal Hüsnü (Taray)'ın telgrafına cevabı: "Türkçe öğretmenlerine pek yüksek ve vatanî vazifelerinde başarı temenni ederim"

Atatürk'ün,  trenle  Ankara'dan   İstanbul'a  hareketi.  


1927 - Atatürk'ün, saat 12.30'da Söğütlü yatıyla Moda'ya gelişi, buradan Ertuğrul yatına geçerek güverteden deniz yarışlarını izlemesi.


1925 - Atatürk'ün, Lâtife (Uşaklıgil) Hanım'dan ayrılışı.

Atatürk'ün, Hollanda Elçisi Baron van Rengers'in güven mektubunu kabulü ve Elçi'nin söylevine cevap konuşması.


1923 - Çanakkale'de savaşan Avusturalyalı General Charles Ryan'ın, Atatürk'e mektubu: "Türkiye'nin eski ve içten bir dostu olarak bu birkaç satırı yazmaya ve Türkiye'nin yeniden canlandırılmasındaki ve memnuniyet verici barışın yapılmasındaki önemli payınız sebebiyle size yürekten tebriklerimi sunmaya kalkıştım. Sizin faaliyetleriniz ve askerlerinizin muhteşem davranışı olmasaydı, Türkiye acınacak durumda olurdu. Şimdi Türkiye'nin, dünya ülkeleri arasındaki eski ve mağrur yerini almak için emin bir yolda bulunduğuna inanıyorum." [Kocatürk]


1921 - Büyük Millet Meclisi tarafından Mustafa Kemal'e Başkomutanlık görevinin verilmesi. Mustafa Kemal Paşa'ya geniş yetkiler ve üç aylık süreyle Başkomutanlık tevcih eden kanunun TBMM'de kabulü. 

Başkomutanlık Yasası'nın kabulü: Atatürk'e, geniş yetkilerle ve 3 ay müddetle Başkomutanlık veren Kanun'un Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabulü.  

Fevzi Paşa'nın istifası üzerine Genelkurmay Başkanlığına seçilmesi.

Refet Paşa'nın Milli Müdafaa vekilliğine seçilmesi. (Dahiliye vekilliği de vekaleten üzerinde bırakılmıştır).

Atatürk'ün, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gizli oturumunda konuşması ve Meclis Başkanlığı'na sunduğu önergenin okunması: "Meclis'in sayın üyelerinin umumî surette tezahür eden arzu ve talebi üzerine Başkomutanlığı kabul ediyorum. Hayatım boyunca millî egemenliğin ve yasaların en sadık bir hizmetkârı olduğumu milletin gözünde bir defa daha doğrulamak için bu yetkinin üç ay gibi kısa bir süre ile sınırlanmasını ayrıca istiyorum."(Önerge 4 Ağustos 1921 tarihlidir; ancak Meclis'in 5 Ağustos 1921 günkü gizli oturumunda okunmuştur). [Kocatürk]

Atatürk'e, geniş yetkilerle ve 3 ay müddetle Başkomutanlık veren Kanun'un Büyük Millet Meclisi'nde kabulü.

Atatürk'ün, Başkomutanlık verilişinden sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde konuşması: "...Efendiler, zavallı milletimizi esir etmek isteyen düşmanları, Allanın yardımıyla ne olursa olsun mağlup edeceğimize dair olan güven ve itimadım bir dakika olsun sarsılmamıştır. Bu dakikada bu kesin inancımı yüksek heyetinize karşı, bütün millete karşı ve bütün âleme karşı ilân ederim."

Başkomutan Atatürk'ün, ordu ve millete bildirgesi: "...Bana bu vazifeyi vermiş olan Meclis'in ve o Meclisle beliren mil­letin kesin iradesi, hareket tarzımın mihrakını teşkil edecektir. Hiçbir sebep ve suretle değiştirilmesine imkân olmayan bu kesin irade, ne olursa olsun düşman ordusunu imha etmek ve bütün Yunanistan'ın silâhlı kuvvetlerinden oluşan bu orduyu anayurdumuzun mukaddes ocağında boğarak kurtuluşa ve bağımsızlığa kavuşmaktır!"


1921 - Mareşal Mustafa Kemal ATATÜRK: Selânik'te doğdu. 1902'de Harp Okulunu, 1905'te de Harp Akademisini bitirdi. Trablusgarp, Balkan, I. Dünya Savaşlarına katıldı. Çanakkale cephesinde büyük başarı kazandı. 1915'te Albay, 1916'da Tümgeneralliğe yükseldi. Mondros Mütarekesi sonrası yurdun işgali üzerine 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkıp Milli Mücadele'yi yönetti. 23 Nisan 1920'de Ankara'da TBMM'yi kurdu. I. ve II. İnönü Zaferlerinin kazanılmasını sağladı. 5 Ağustos 1921 'de Başkomutanlığa getirildi. Sakarya ve Başkomutan Meydan Muharebelerini zaferle sonuçlandırdı. 19 Eylül 1921'de Mareşal oldu, Gazi unvanını aldı. 29 Ekim 1923 günü TBMM'de cumhuriyetin ilânını sağladı. İlk Cumhurbaşkanı seçildi. Devrimler yaparak Türkiye Cumhuriyeti'ni lâik, güçlü, modern bir devlet haline getirdi. 10 Kasım 1938 tarihine değin Cumhurbaşkanlığı yaptı.


1921 - Mustafa Kemal is appointed Commander-in-Chief by the Grand National Assembly.


1920 - Cepheleri denetlemek üzere Konya'ya giden Mustafa Kemal, buradan Pozantı'ya geçti. Beraberinde Fevzi Paşa (Çakmak) ve Fahrettin Bey'le (Altay) Pozantı'da "Pozantı Kongresi" adıyla bir toplantı yaptı. 

Atatürk'ün, Fevzi (Çakmak) Paşa ve diğer bazı arkadaşlarıyla Konya'dan Pozantı'ya gelişi.

Atatürk'ün, Çukurova ileri gelenlerinin oluşturduğu "Pozantı Kongresi"nde bir konuşma yapması.

Atatürk'ün, akşam trenle Pozantı'dan tekrar Konya'ya hareketi.


1919 - Erzurum Kongresi (23 Temmuz - 7 Ağustos).


1919 - Nationalist congress continues in Erzurum, where Mustafa Kemal was elected chairman.


1918 - Atatürk'ün, -Başyaver Naci (Eldeniz) Bey aracılığıyla randevu isteyerek- Padişah Vahdettin'le görüşmesi (Atatürk, bu görüşmede yeni padişaha Başkomutanlığı üzerine almasını, kendisine Başkomutan Vekili değil, Genelkurmay Başkanı seçmesini tavsiye etmiştir). [Kocatürk]


1916 - Mustafa Kemal recaptures Bitlis and Muş from the Russians (but is forced to evacuate Muş at the end of September).


1916 - The British navy defeats the Ottomans at the naval battle off Port Said, Egypt.


1915 - Almanlar'ın Varşova'yı, Avusturyalılar'ın İvangord'u alması, Sarrail'in Doğu.

Ordusu Komutanlığına getirilmesi.

İtalya'nın Türkiye'ye savaş açması. 

Almanlar'ın Brest-Litovsk'u alması.


1915 - The Austro-German Army takes Warsaw, in present-day Poland, on the Eastern Front.


1914 - Montenegro declares war on Austria-Hungary.


Ataturk Gunlugu.com | Ataturk Today.com