6 AĞUSTOS  -   AUGUST 6
Tarihte Bugün  -  Today in History


6Agustos1929.jpg (54512 bytes)

6 Ağustos 1929


6 Ağustos 1929
Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal'in, Haydarpaşa Garı'nda karşılanışı


6 Ağustos 1929 
Haydarpaşa Garı


6 Ağustos 1929
Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal, 
İstanbul
Pendik İstasyonu'nda karşılanırken1938 - Times gazetesinin, Atatürk ve Atatürk Türkiyesi'ne ait özel sayı yayımlaması.


1936 - Atatürk'ün, Florya'da öğleden sonra denize girişi, sandal gezintisi yapışı, geceyi çalışarak geçirmesi.


1935 - Atatürk'ün, saat 21.00'de Florya'dan Dolmabahçe Sarayı'na dönüşü.


1933 - Atatürk'ün, Başbakan İsmet Paşa'ya mektubu: "İsmet, büyük adamsın; hassas olduğun kadar his veren adamsın. ...Sen, beni muhakkak çok seviyorsun. Ya ben seni! Buna cevap istemez. Gözlerinden öperim!"


1929 (5 - 6) - Atatürk'ün,  Eskişehir'den geçerken istasyonda Sakarya gazetesi başmuharririne demeci: "Türk milletinin toplumsal düzenini bozmaya yönelik didinmeler, boğulmaya mahkûmdur. Türk milleti, kendinin ve memleketinin yüksek menfaatleri aleyhine çalışmak isteyen karıştırıcı, sefil, vatansız ve milliyetsiz beyinsizlerin saçmalamalarındaki gizli ve kirli emelleri anlayamayacak ve onlara hoşgörü ile davranacak bir topluluk değildir. O. şimdiye kadar olduğu gibi doğru yolu görür. Onu yolundan saptırmak isteyenler ezilmeye, kahredilmeye mahkûmdur. Bunda köylü, işçi ve bilhassa kahraman ordumuz candan beraberdir. Bundan kimsenin şüphesi olmasın!"

Atatürk'ün, trenle Ankara'dan İstanbul'a gelişi.


1925 - Atatürk'ün, Çankaya'da Yunan Elçisi Argyropulos'un güven mektubunu kabulü ve Elçi'nin söylevine cevap konuşması.


1924 - Atatürk'ün, Çankaya'da, Başbakan ve Dışişleri Bakanı İsmet Paşa ile İmar Bakanı Celâl (Bayar) Bey'i kabulü.


1923 - Atatürk'ün, Meclis'teki başkanlık odasında, -İzmir'de kurularak çalışmalarına başlayan- İhtiyat Zabitleri Cemiyeti temsilcilerini kabulü ve cemiyetin fahrî başkanlığını kabul edişi.


1922 - Batı Cephesi komutanı İsmet Paşa, emrinde bulunan ordulara saldırı için gizli bir emir verdi.

Batı cephesi komutanı İsmet Paşa'nın emrindeki ordulara gizli olarak "Taarruza Hazırlık" emrini vermesi.

Atatürk'ün, Kâzım (Özalp) Paşa ile Akşehir'den -Konya yoluyla- Ankara'ya dönüşü.


1920 - Çapanoğulları Ayaklanması önderlerinden, Halit Bey yakalandı.

Atatürk'ün, Konya'dan Afyon'a gelişi, buradan da Kütahya'ya hareketi.

Atatürk'ün, beraberindeki Meclis heyetiyle Afyon'dan Kütahya'ya gelişi, istasyonda yeni oluşturulan "Birinci Tabur"u denetlemesi ve ayrılırken Mutasarrıf Sait Bey'e telgrafı: "...Kütahya'yı ziyaret eden heyetimiz burada gördüğü iftihar ve güven verici samimî ve yüksek gösterilerden dolayı fevkalâde memnuniyet ve kıvanç duymaktadır. Hissettiğimiz teşekkürü Büyük Millet Meclisi adına bildirmekle veda eder, bu izlenimimizin bütün halka duyurulmasını rica ederiz." [Kocatürk]

Saray'ın Yunanlılar tarafından işgali.


1919 - "Nazilli'de bir Milli Kongre" toplanması. Nazilli'de direnişi örgütlemek üzere bir kongre toplandı. İngiltere adına denetlemelerde bulunan Rawlinson, Kazım Karabekir, Mustafa Kemal ve Rauf Bey'le birer görüşme yaptı.

1919 - Erzurum Kongresi'nde Alınan Kararlar


1919 - National Pact is issued.  

Nationalist congress meets in Erzurum.


1916  ( 5-6 August) - Mustafa Kemal recaptures Bitlis and Muş from the Russians (but is forced to evacuate Muş at the end of September).


1915 - İngilizlerin Anafartalar çıkarması. 

Arıburnu'nda Anzak'ların cephenin ortasından büyük taarruzu. 

İngilizler 6-7 Ağustos 1915'te Arıburnu'nda tekrar taarruza geçti. (Bu taarruz, 7 Ağustos 1915 günü de devam etmiş, ancak Atatürk'ün aldığı önlemler sayesinde gelişme imkânı bulamamıştır. )

Düşmanın akşam Anafartalar bölgesine asker çıkararak bu bölgeden de ilerleme girişimi.


1915 - İngilizlerin, Arıburnu cephesine topçu ateşiyle başlayan taarruzu ve 16. Tümen cephesindeki Kanlısırt'ı ele geçirmesi (Düşman 19. Tümen'in sol kanadındaki siperlere de hücum etmiş; fakat bu hücumlar kendilerine ağır zayiat verdirilerek püskürtülmüştür

6/7 Ağustos 1915 : İngilizlerin, gece yarısından hemen sonra Arıburnu cephesinde 19. Tümen'in sol kanadına taarruzu ve bu taarruzun bütün cepheye yayılma eğilimi üzerine Atatürk'ün saat 01.10'da emri: "Umumî vaziyet mühimdir. Komutanlar ve subaylardan her zamandan fazla uyanıklık ve fedakârcasına çalışma isterim!" [Kocatürk]


1915 - Allies land at Suvla Bay (Anafartalar).

Diversionary attacks at Helles.

British landing at Suvla.

Main Anzac offensive toward Sari Bair range commences ("Battle of Sari Bair," also known as the "August Offensive" commences.

The Battle of Lone Pine begins (diversionary Australian attack at Lone Pine):
The Lone Pine operation was planned as a diversion to draw Turkish reserves away from a major British attack to be launched at the northern end of the Australian and New Zealand position on Gallipoli. The Australians suffered more than 2,200 casualties at Lone Pine and the Turks over 5,000. Seven Australians were awarded the Victoria Cross.


1914 - Austria-Hungary declares war on Russia. Serbia declares war on Germany.


Ataturk Gunlugu.com | Ataturk Today.com