8 AĞUSTOS  -   AUGUST 8
Tarihte Bugn  -  Today in History
 

Mustafa Kemal'in Anafartalar Grubu Komutanlığına atanması.

Mustafa Kemal appointed Commander Anafartalar Group.


1938 - Atatrk'n, Dolmabahe Sarayı'nda Paris Bykelisi Suat Davaz'ı kabul.


1935 - Atatrk'n, Dolmabahe Sarayı'nda Başbakan İsmet İnn ve Dışişleri Bakanı Tevfik Rşt Arası'ı kabul.


1934 - Atatrk'n, Almanya Cumhurbaşkanı Mareşal Hindenburg'un lm zerine, oğluna başsağlığı telgrafı.


1931 - Atatrk'n, akşam İstanbul'dan Ertuğrul yatı ile Yalova'ya gidişi.


1928 - İstanbul'da Taksim Cumhuriyet Anıtı'nın aılması.
İstanbul'da İtalyan heykeltraş Canonica'nın yaptığı Taksim Cumhuriyet Anıtı aıldı.


1927 - Atatrk'n, Ankara Erkek ğretmen Okulu'nun temel atma treni sebebiyle Mill Eğitim Bakanı Mustafa Necati Bey tarafından kendisine gnderilen saygı ve bağlılık telgrafına cevabı: "ok nemli ve ağır devlerini daima muvaffakiyetle başardıklarına tanık olduğum fedakr ğretmenlerimize gen ve kıymetli arkadaşlar yetiştirecek olan Ankara ğretmenler Okulu'nun temel taşının atıldığını ğrenmekle pek memnun oldum. Bu yoldaki teşekkre değer faaliyet ve başarıların devamını temenni ederim."  [Kocatrk]


1926 - Atatrk'n, ankaya'da Vali başkanlığındaki Kırşehir Heyeti'ni kabul.


1923 - Atatrk'n, yeni yasama dnemi iin seilen milletvekilleriyle, Halk Partisi kurulması hakkında konuşması.


1921 - Atatrk'n, 7.-10. teklif-i milliye emirlerini yayımlaması.

Atatrk'n, Trkiye Byk Millet Meclisi'nin gizli oturumunda asker vaziyet hakkında konuşması: "...Millet, namusunu, bağımsızlığını kurtarmak iin acaba karşı koyabilirmiyiz, koyamaz mıyız muhakemesini dşnmedi. Millet, yalnız bir şey dşnd: Namuslu olarak yaşarım! Bu sebeple bu yasal hakkımızı kabul edenlerle dost olurum; bana bu hakkı vermeyecek olanlarla lnceye kadar dvşerek lrm!" [Kocatrk]

Cellettin Arif Bey'in, Paris'ten Atatrk'e mektubu.


1920 - Dzce'de ikinci kez ayaklanma. Dzce ve Bolu blgesinde İkinci Dzce Ayaklanması'nın başlaması. (Bastırılışı: 23 Eyll 1920) İsyan eden bir kısım Abaza, Dzce'yi basarak ateşe verdi. Ankara isyanı bastırmak zere askeri birlikler gnderdi.


1919 (7-8) - Atatrk'n, Mazhar Mfit (Kansu) Bey'in htıra defterine yazdırdıkları: "Zaferden sonra hkmet şekli cumhuriyet olacaktır. Bunu size daha nce bir sorunuz nedeniyle sylemiştim. Bu bir. İki: Padişah ve haneden hakkında zamanı gelince gereken işlem yapılacaktır. : rtnme kalkacaktır. Drt: Fes kalkacak, uygar milletler gibi şapka giyilecektir."


1918 - Padişah Vahdettin'in iradesiyle "Başkomutanlık Vekleti" unvanının "Başkomutanlık Genelkurmay Başkanlığı'adına evrilmesi ve bu grevin, yine Harbiye Nazırı Enver Paşa tarafından yrtleceğinin bildirilmesi.


1916 - Mustafa Kemal'in Bitlis ve Muş'u dşman elinden geri alması.
Atat
rk komutasındaki 16. Kolordu'ya bağlı 5. Tmen'in, Bitlis'i dşman işgalinden kurtarışı.

Atatrk'n, 2. Ordu Komutanlığı'na telgrafı: "Muş dn ve Bitlis bugn kolordumuz tarafından zapt ve işgal edilmiştir."

2. Ordu Komutanı Ahmet İzzet Paşa'nın, Muş ve Bitlis'in kuvvetlerimiz tarafından geri alınışı zerine Atatrk'e tebrik ve teşekkr telgrafı: "Komutanız altındaki askerlerimizi iyi koruyarak gerekli zamanda gsterdiğiniz dhiyane kudret ve cesaretle yaptığınız kahramanca hizmetten dolayı size tebrik ve teşekkrlerimi bildiririm." [Kocatrk]


1916 - Mustafa Kemal wins Bitlis and Muş back from the enemy.


1915 - Mustafa Kemal'in Anafartalar Grubu Komutanlığına atanması. 
Atatrk'n General Liman von Sanders'in emri ile "Anafartalar Grubu Komutanlığı"na getirilişi.

5. Ordu Komutanlığfnca "Anafartalar Grubu Komutanlığı" adıyla Anafartalar ve Kocaimen blgelerini iine alan bir komutanlık oluşturulması ve komutanlığına -Saros Grubu Komutanı- Albay Feyzi (Onay) Bey'in getirilmesi (Albay Feyzi Bey, 5. Ordu Komutanlığınca bugn yapılması emredilen taarruzu, birliklerin yorgun olduğu gerekesiyle bir gn sonraya bırakmak dşncesinde olduğundan atanmasını takiben aynı gn komutadan alınmıştır). [Kocatrk]


1915 - İngilizlerin,  sabah  Conkbayırı'na şiddetli topu  ateşiyle başlayan taarruzu, Conkbayırı tepesinin İngilizlerin eline gemesi sebebiyle durumun, blgedeki 9. Tmen'e ait kuvvetler aısından kritik hal alması.

Atatrk'n, saat 19.00'da Kuzey Grubu Komutanı Esat (Blkat) Paşa'ya, Conkbayırı blgesindeki kritik durumu belirterek 5. Ordu Komutanı Liman von Sanders'in ikaz edilmesi iin, telefonla yaptığı neri: "Conkbayırı'ndaki durumun henz nemli ve nazik olduğu anlaşılıyor. Bu hususta Ordu Komutanı'nın ciddi surette dikkatini ekmeye aracı olmanızı, memleketin selmeti adına dilerim."

Conkbayırı'nda durumun kritikleşmesi zerine Atatrk'n, 5. Ordu Komutanı Mareşal Liman von Sanders adına Kurmay Başkanı Albay Kzım (İnan) Bey tarafından telefon başına ağrılması ve vaziyeti nasıl grdğ sorusuna cevabı: "Btn mevcut kuvvetlerin komutam altına verilmesinden başka are kalmamıştır!" 5. Ordu Kurmay Başkanı'nın "ok gelmez mi?" szne Atatrk'n cevabı: "Az gelir!"

Atatrk'n, gece saat 21.45'de -5.Ordu Komutanı Mareşal Liman von Sanders'in emriyle- Anafartalar Grubu Komutanlığı'na getirilişi ve kendisine 9 Ağustos gn fecirle taarruza geme emrinin verilmesi. (Atatrk'n Anafartalar Grubu Komutanlığı'na getirilmesiyle 19. Tmen Komutan Vekilliğine 27. Alay Komutanı Yarbay Şefik [Aker] Bey atanmıştır).

8/9 Ağustos 1915 : Atatrk'n, Anafartalar Grubu Komutanlığı'na atanması nedeniyle 19. Tmen mensuplarına veda yazısı: "Anafartalar Grubu Komutanlığı'nı zerime almak zere şimdi hareket ediyorum. Bugne kadar bana, gayret ve fedakrlığınızla kazandırdığınız başarıları, şimdi yeni zerime aldığım vazifede de bana olan sevgi ve gveninizle tamamlayacağıma byk inan ile size veda ediyorum."

Atatrk'n, saat 01.30'da Anafartalar Grubu Komutanlığı Kararghı'nın bulunduğu amlıtekke'ye gelerek Anafartalar Grubu'nun emir ve komutasını zerine alması. [Kocatrk]


1915 - Mustafa Kemal appointed overall Commander northern area, Anafartalar Group 
(
appointed to command of Sixteenth Army Corps)
. 

Mustafa Kemal checks second Allied advance.

Liman von Sanders sends two divisions south from Bulair area. 
Divisions arrive in Suvla area on night of  7 - 8 August 1915.

New Zealand forces capture Chunuk Bair.


Ataturk Gunlugu.com | Ataturk Today.com