9 AĞUSTOS  -   AUGUST 9
Tarihte Bugn  -  Today in History

Mustafa Kemal (1915 anakkale)

Mustafa Kemal Commander of the Anafartalar Group (1915 Dardanelles)


1938 - İsmet İnn'nn, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Hasan Rıza Soyak'a mektubu: "...Dr. Araş bana, Atatrk'n cihan değer selmlarını getirdi. Atatrk'e en derin saygılarla minnetlerimi ve en samim afiyet dileklerimi takdim ederim. Bir mnasip fırsatta yce huzurlarına arz ederseniz size ok teşekkr ederim. Sevgilerle selmlar..." (Bu mektubun Atatrk'e arz edilmesi zerine, onun emriyle Genel Sekreter tarafından Atatrk'n teşekkr, sevgi ve iyi dileklerini bildiren bir cevap yazılmıştır). [Kocatrk]


1936 - Atatrk'n, Ertuğrul yatıyla Florya'dan Moda'ya gelişi ve yattan Moda koyunda -Moda Deniz Kulb tarafından tertiplenen- deniz yarışlarını izlemesi, gece Florya'ya hareketi ve geceyi yatta geirmesi.


1932 - Atatrk'n, Yalova Millet iftliği'nde Alman Bykelisi Nadolny Rudolf'u kabul.


1930 - Grevinden istifa eden Paris Bykelisi Ali Fethi Bey (Okyar) yeni bir parti kurmak iin temaslara başladı.

Paris Bykelisi Fethi (Okyar) Bey'in, Atatrk'e yeni bir parti kurulması isteğiyle ilgili mektubu: "Cumhuriyet idaresinin memleketimizde ebedleşmesi iin, bir partili hkmet idaresi yerine tartışma hrriyetini kurmak ve hkmetten millet işleri hakkında cidd hesap istemeyi temin etmek ve bu işlerde hata varsa herkesin gz nnde cereyan edecek serbest tartışma sonucu dzeltmeye alışmak gayelerinin gerekleşmesine, Cumhuriyet'in kurucusu olmak sıfatıyla herkesten evvel Başkanımızın taraftar bulunduklarına asla şphe edemem. Cumhuriyet'in şıkı olmak sıfatıyla bu gayelerin gerekleşmesi mukaddes emelimdir. Bu sebeple tam ve gerek cumhuriyeti ve btn anlamıyla lik ve fakat Cumhuriyet Halk Partisi'nin mal ve iktisad ve i ve dış siyasetlerinin bir ok noktalarına karşı bulunan ayrı bir parti ile siyas mcadele sahnesine atılmak kararındayım. Bu siyas kararımın ne yolda yorumlanacağını bilmek lzumunu hissediyorum. Cevabınızı bekler ve en derin kalb sevgilerimle beraber hrmet ve saygılarımı sunarım."


1929 - Atatrk'n, akşam Fethi (Okyar) Bey'in Bykdere'deki yalısında kendisini grmeye gelen İstanbullulara seslenişi: "...Beni grmek demek, mutlaka yzm grmek değildir. Benim fikirlerimi, benim duygularımı anlıyorsanız ve hissediyorsanız bu kfidir! Benim kuvvetim, benim size olan sevgim ve sizin bana olan sevginizdir. Bu millet, bu memleket yeni rejim zerinde dnyanın en makbul bir varlığı olacaktır. Ben bunu kendi gzlerimle grmeden lmeyeceğim!"


1928 - Trk Latin harflerinin Sarayburnu'nda tanıtımı. 
Gazi Mustafa Kemal'in Sarayburnu'nda Trk Harfleri hakkında nutkunu sylemesi.

Mustafa Kemal İstanbul'da Sarayburnu'nda dzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada Yazı Devrimi konusunda ilk aıklamayı yaparak şyle dedi: "Bizim ahenktar, zengin lisanımız yeni Trk harfleriyle kendini gsterecektir."

Atatrk'n, Dolmabahe Sarayı'nda Sofya Elisi Hsrev (Gerede) Bey'i kabul.

1928 (9 - 10) - Atatrk'n, İstanbul Sarayburnu Parkı'nda Cumhuriyet Halk Partisi tarafından tertiplenen gece toplantısında yeni harfler hakkında konuşması: "...Bizim ahenkli, zengin dilimiz yeni Trk harfleriyle kendini gsterecektir. Asırlardan beri kafalarımızı demir ereve iinde bulunduran, anlaşılmayan ve anlamadığımız işaretlerden kendimizi kurtarmak ve bu gereği anlamak mecburiyetindeyiz! Anladığımızın belirtisine yakın zamanda btn dnya tanık olacaktır. Buna kesinlikle eminim."


1928 - Atatrk announces in Istanbul that the Latin alphabet is to be adopted. As part of Turkey's reform process, Gazi Mustafa Kemal educates the public on the new Turkish alphabet at Sarayburnu.


1922 - Yunanlıların daha nce ilan ettikleri zerklik kararı zerine Başvekil ve Hariciye Vekili Rauf Bey (Orbay), İtilaf devletlerinin temsilcilerine protesto yazsısı gndererek, byle bir şeyin, Trk oğunluğun olduğu bir yerde hukuksal bir değerinin olmayacağını bildirdi. 


1920 - Atatrk'n, Trkiye Byk Millet Meclisi'nin gizli oturumunda cephedeki seyahat izlenimleri hakkında konuşması.


1919 - Atatrk'n, askerlik mesleğinden ıkarılmasına, sahip olduğu madalya ve nişanların geri alınmasına ve fahr yaverlik unvanının kaldırılmasına dair irade-i seniye ıkması.
Kaynak: Atatrk'n zlk Dosyası  

3. Ordu Mfettişliği'ne, Mşir Abdullah Paşa'nın atanması (Abdullah Paşa nce bu vazifeyi kabul etmişse de daha sonra istifa etmiştir).

Atatrk'n, Erzurum Kongresi'nin aılışında okuduğu dua nedeniyle Şiran Mfts Hasan Fahri Efendi'ye teşekkr yazısı.


1918 - Atatrk'n, beraberinde Ahmet İzzet Paşa olduğu halde Padişah Vahdettin ile -ikinci defa- grşme yapması (Bu grşme, Padişahın isteği ile Dolmabahe Valide Camii' ndeki cuma selmlığından sonra mahfil-i hmayun'da olmuştur).  [Kocatrk]


1915 - Birinci Anafartalar Zaferi.

Atatrk komutasındaki kuvvetlerin, Anafartalar blgesinde İngilizlere taarruzu; dşmanın tekrar ıkarma yaptığı kıyılara itilmesi.

Anafartalar Grubu Komutanı Mustafa Kemal 9-10 Ağustos'ta Anafartalar Zaferini kazandı. Bu zaferi 17 Ağustos'ta Kiretepe, 21 Ağustos'ta II. Anafartalar zaferleri takip etti.

Atatrk komutasındaki kuvvetlerin, Anafartalar blgesinde İngilizlere taarruzu; dşmanın tepelerden, tekrar ıkarma yaptığı kıyılara itilmesi (Atatrk. 7. ve 12. Tmenlerin sabaha karşı başlayan taarruzunu, Anafartalar blgesinin gzleme yeri olan bir tepeden, başından sonuna kadar ynetmiştir. Bugnk Trk taarruzu ve muharebeler esnasında bozguna uğrayan dşman, durmaksızın karaya ıkarttığı piyade ve topu birlikleriyle takviye almışsa da sonunda mağlup edilerek geriye atılmıştır).

Atatrk'n, akşamzeri Conkbayırı blgesine hareketi (Atatrk bugnk taarruzun başarı ile sonulanması zerin, akşam zeri Anafartalar blgesindeki gzleme yerinden ayrılarak Conkbayırı blgesine hareket etmiştir. Yolu zerinde amlıtekke'de -oraya gelmiş bulunan- Liman von Sanders ile grştkten sonra, akşam Conkbayırı ile Suyatağı arasında bulunan 8. Tmen Kararghı'na gelmiş, burada blgedeki son durumu tetkik ederek 10 Ağustos 1915'te, sabah fecirle beraber taarruz iin btn hazırlıkların yapılması emrini vermiştir. [Kocatrk]


1915 - Dardanelles:

Mustafa Kemal succeeds in stopping Allied advance on the Gallipoli Peninsula.

British attack at Suvla.
British forces at Suvla fail to capture high ground due to earlier arrival ofTurkish forces.

Allied units, including Gurkhas, briefly capture part of Hill Q.

A general attack by the Allies on the heights of Chunuk Bair, Hill Q and Hill 971 fails.

Attack at Lone Pine; attempted 'Anzac breakout' (August 6-9).


9 August 1915
Kitchener's & Hamilton's Reports on Gallipoli


Lord Kitchener's Official Report as Minister of War, 9 August 1915:

On the Gallipoli Peninsula during the operations in June several Turkish trenches were captured. Our own lines we appreciably advanced and our positions were consolidated.

Considerable re-enforcements having arrived, a surprise landing on a large scale at Suvla Bay was successfully accomplished on the 6th of August without any serious opposition.

At the same time an attack was launched by the Australian and New Zealand corps from the Anzac position. and a strong offensive was delivered from Cape Helles in the direction of Krithia. In this latter action French troops played a prominent part and showed to high advantage their usual gallantry and fine fighting qualities.

The attack from Anzac, after a series of hotly contested actions, was carried to the summit of Sari Bair and Chunuk Bair, dominating positions in this area. The arrival of transports and the disembarkation of troops in Suvla Bay were designed to enable troops to support this attack. Unfortunately, however, the advance from Suvla Bay was not developed quickly enough, and the movement forward was brought to a standstill after an advance of about two and one-half miles.

The result was that the troops from Anzac were unable to retain their position on the crest of the hills, and after being repeatedly counter-attacked they were ordered to withdraw to positions lower down. These positions were effectively consolidated, and, joining with the line occupied by the Suvla Bay force, formed a connected front of more than twelve miles.

From the latter position a further attack on the Turkish entrenchments was delivered on the 21st, but after several hours of sharp fighting it was not found possible to gain the summit of the hills occupied by the enemy, and the intervening space being unsuitable for defense, the troops were withdrawn to their original position.

In the course of these operations the gallantry and resourcefulness of the Australian and New Zealand troops, frequently formed the subject of eulogy in General Hamilton's reports.

It is not easy to appreciate at their full value the enormous difficulties which attended the operations in the Dardanelles or the fine temper with which our troops met them.

There is not abundant evidence of a process of demoralization having get in among the German led, or rather German-driven Turks, due no doubt, to their extremely heavy losses and to the progressive failure of their resources.

It is only fair to acknowledge that, judged from a humane point of view, the methods of warfare pursued by the Turks are vastly superior to those which have disgraced their German masters.

Throughout, the cooperation of the fleet was intensely valuable, and the concerted action between the sister services was in every way in the highest degree satisfactory.

 


Field report of General Sir Ian Hamilton:

The first step in the real push -- the step which above all others was to count -- was the night attack on the summits of the Sari Bair ridge. The crest line of this lofty mountain range runs parallel to the sea, dominating the under features contained within the Anzac position, although these fortunately defilade the actual landing-place. From the main ridge a series of spurs run down towards the level beach, and are separated from one another by deep, jagged gullies choked up with dense jungle.... It was our object to effect a lodgment along the crest of the high main ridge with two columns of troops, but, seeing the nature of the ground and the dispositions of the enemy, the effort had to be made by stages. We were bound, in fact, to undertake a double subsidiary operation before we could hope to launch these attacks with any real prospect of success. . . .

The two assaulting columns, which were to work up three ravines to the storm of the high ridge, were to be preceded by two covering columns.

The whole of this big attack was placed under the command of Major-General Sir A. J. Godley, General Officer Commanding New Zealand and Australian Division.

Among other stratagems the Anzac troops, assisted by H. M. S. Colne, had long and carefully been educating the Turks how they should lose Old No. 3 Post, which could hardly have been rushed by simple force of arms. Every night, exactly at 9 p. m., H.M.S. Colne threw the beams of her searchlight onto the redoubt, and opened fire upon it for exactly ten minutes. Then, after a ten-minute interval, came a second illumination and bombardment, commencing always at 9.20 and ending precisely at 9.30 p. m.

The idea was that, after successive nights of such practice, the enemy would get into the habit of taking the searchlight as a hint to clear out until the shelling was at an end. But on the eventful night of the 6th, the sound of their footsteps drowned by the loud cannonade, unseen as they crept along in that darkest shadow which fringes the searchlight's beam -- came the right covering column. At 9.30 the light switched off and instantly our men poured out of the scrub jungle and into the empty redoubt. By 11 p. m. the whole series of surrounding entrenchments were ours.

Once the capture of Old No. 3 Post was fairly under way, the remainder of the right covering column carried on with their attack upon Bauchop's Hill and the Chailak Dere. By 10 p.m. the northernmost point, with its machine gun, was captured, and by 1 o clock in the morning the whole of Bauchop's Hill, a maze of ridge and ravine, everywhere entrenched was fairly in our hands.

The attack along the Chailak Dere was not so cleanly carried out -- made, indeed, just about as ugly a start as any enemy could wish. Pressing eagerly forward through the night, the little column of stormers found themselves held up by a barbed-wire erection of unexampled height, depth and solidity, which completely closed the river bed -- that is to say, the only practicable entrance to the ravine. The entanglement was flanked by a strongly-held enemy trench running right across the opening of the Chailak Dere. Here that splendid body of men, the Otago Mounted Rifles, lost some of their bravest and their best, but in the end, when things were beginning to seem desperate, a passage was forced through the stubborn obstacle with most conspicuous and cool courage by Captain Shera and a party of New Zealand Engineers, supported by the Maoris, who showed themselves worthy descendants of the warriors of the Gate Pah. Thus was the mouth of the Chailak Dere opened in time to admit of the unopposed entry of the right assaulting column.

Simultaneously the attack on Table Top had been launched under cover of a heavy bombardment from H.M.S. Colne. . . . The scarped heights were scaled, the plateau was carried by midnight. With this brilliant feat the task of the right covering force was at an end. Its attacks had been made with the bayonet and bomb only; magazines were empty by order; hardly a rifle shot had been fired. Some 150 prisoners were captured, as well as many rifles and much equipment, ammunition and stores. No words can do justice to the achievement of Brigadier-General Russell and his men. There are exploits which must be seen to be realized....

The grand attack was now in full swing, but the country gave new sensations in cliff climbing even to officers and men who had graduated over the goat tracks of Anzac. The darkness of the night, the density of the scrub, hands and knees progress up the spurs, sheer physical fatigue, exhaustion of the spirit caused by repeated hairbreadth escapes from the hail of random bullets all these combined to take the edge of the energies of our troops. At last, after advancing some distance up the Aghyl Dere, the column split up into two parts. Dawn broke, and the crest line was not yet in our hands, although, considering all things, the left assaulting column had made a marvelous advance. . . .

At 4.30 a. m. on August 9, the Chunuk Bair ridge and Hill Q were heavily shelled. The naval gun, an the guns on the left flank, and as many as possible from the right flank (whence the enemy's advance could be enfiladed) took part in this cannonade, which rose to its climax at 5.15 a. m., when the whole ridge seemed a mass of flame and smoke, whence huge clouds of dust drifted slowly upwards in strange patterns on to the sky. At 5.16 a. m. this tremendous bombardment was to be switched off on to the flanks and reverse slopes of the heights.

General Baldwin's column had assembled in the Chailak Dere, and was moving up towards General Johnston's headquarters. Our plan contemplated the massing of this column immediately behind the trenches held by the New Zealand Infantry Brigade. Thence it was intended to launch the battalions in successive lines, keeping them as much as possible on the high ground. Infinite trouble had been taken to insure that the narrow track should be kept clear, guides also were provided; but in spite of all precautions the darkness, the rough scrub-covered country, its sheer steepness, so delayed the column that they were unable to take full advantage of the configuration of the ground, and, inclining to the left, did not reach the line of the Farm -- Chunuk Bair -- till 5.15 a. m. In plain English, Baldwin, owing to the darkness and the awful country, lost his way -- through no fault of his own. The mischance was due to the fact that time did not admit of the detailed careful reconnaissance of routes which is so essential where operations are to be carried out by night.

And now, under the fine leader, Major C. G. L. Allanson, the Sixth Gurkhas of the 29th Indian Infantry Brigade pressed up the slopes of Sari Bair, crowned the heights of the col between Chunuk Bair and Hill Q, viewed far beneath them the waters of the Hellespont, viewed the Asiatic shores along which motor transport was bringing supplies to the lighters. Not only did this battalion, as well as some of the Sixth South Lancashire Regiment, reach the crest, but they began to attack down the far side of it, firing as they went at the fast-retreating enemy. But the fortune of war was against us. At this supreme moment Baldwin's column was still a long way from our trenches on the crest of Chunuk Bair, whence they should even now have been sweeping out towards {Chunuk Bair Hill} Q- along the whole ridge of the mountain. And instead of Baldwin's support came suddenly a salvo of heavy shell.

These falling so unexpectedly among the stormers threw them into terrible confusion. The Turkish commander saw his chance. Instantly his troops were rallied and brought back in a counter-charge, and the South Lancashires and Gurkhas, who had seen the promised land, and had seemed for a moment to have held victory in their grasp, were forced backwards over the crest, and on to the lower slopes whence they had first started....

At daybreak on Tuesday, August 10, the Turks delivered a grand attack from the line Chunuk Bair Hill Q against these two battalions, already weakened in numbers, though not in spirit, by previous fighting. First our men were shelled by every enemy gun, and then at 5.30 a.m. were assaulted by a huge column, consisting of no less than a full division plus a regiment of three battalions. The North Lancashire men were simply overwhelmed in their shallow trenches by sheer weight of numbers, while the Wilts, who were caught out in the open, were literally almost annihilated. The ponderous masses of the enemy swept over the crest, turned the right flank of our line below, swarmed round the Hampshires and General Baldwin's column, which had to give ground, and were only extricated with great difficulty and very heavy losses.


1914 - Kurmay Albay Cevat (obanlı) Bey'in, anakkale Mstahkem Mevki Komutanlığı'na atanması.


1914 - Montenegro declares war on Germany.


Ataturk Gunlugu.com | Ataturk Today.com