14 ARALIK  -   DECEMBER 14

Tarihte Bugün  -  Today in History

 

Ankara Halkevi Müzesi ve Atatürk Heykeli.
(1930'lar Ankara Halkevi)


1936 - Atatürk'ün, akşamüzeri Türk Hava Kurumu Başkanı Fuat Bulca'nın evine uğrayışı, bir süre dinlendikten sonra Ankara Halkevi'ndeki müsamereyi şereflendirmesi.


1933 - Atatürk'ün, Tevfik Rüştü (Araş) Bey'in kızının nikâhı nedeniyle Ankara Palas'ta İsmet Paşa tarafından verilen çayı şereflendirmesi.


1931 - Atatürk'ün, Çankaya'da Başbakan İsmet Paşa ve Cumhuriyet Halk Partisi Genel Sekreteri Recep (Peker) Bey'i kabulü.


1930 - Atatürk'ün, Galatasaray Lisesi'ne imzalı resmini göndermesi. [Kocatürk]  

Atatürk'ün, İstanbul'da Cerrahpaşa ve Haseki Hastanelerini ziyareti, ilgililerden bilgi alışı ve Cerrahpaşa Hastanesi şeref defterine yazdıkları: "Gördüklerimden memnun oldum. Temizlik, intizam, ciddî çalışma takdire değerdir."


1920 - Yusuf Kemal Bey başkanlığında bir kurulun Sovyetler Birliğine gitmek üzere Ankara'dan ayrılışı.


1919 (13-14) - Demirci Mehmet Efe'nin, Atatürk'e bağlılık telgrafı: "...Bu cephe ile ilgili her türlü emirlerinizi tereddütsüz yaptıracağımı arz ve temin ile bence çok kıymetli olan yardımlarınızın devamını rica eylerim." [Kocatürk]  


1917 - Atatürk'ün, akşam Yerebatan'daki Sadaret Evi'nde Sadrazam Talât Paşa ile görüşmesi.


1916 - Atatürk'ün, sabah Silvan'dan otomobille hareket ederek öğleyin Diyarbakır'a gelişi.


1913 - General Liman von Sanders başkanlığındaki Alman Askeri Islah Heyeti İstanbul'a geldi. (Bu heyet, Trablusgarp ve Balkan harplerinden sonra Osmanlı ordusunu düzenlemek amacıyla  hükümet tarafından davet edildi.)


1911 - Nuri (Conker) Bey'in Defne'den Selanik'te Salih (Bozok) Bey'e mektubu: "...Mustafa Kemal, Fuat beraber olarak çadırdayız. Mektup hepimizdendir." [Kocatürk]


Ataturk Gunlugu.com | Ataturk Today.com