2 ARALIK  -   DECEMBER 2

Tarihte Bugün  -  Today in History

 

2 Aralık 1930
Gazi Mustafa Kemal, Harp Okulunda öğrencilerle2 Aralık 1930
Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal, İstanbul'da Harp Okulunda


1937 - Gençliğin, İstanbul Beyazıt Meydanı'nda, Türk Hatay'ın bağımsızlığına kastedenleri protesto amacıyla büyük mitingi ve Atatürk'e telgrafı: "...Bilinçli heyecanlarımızı bütün bağlılığımızla ulaştırıyoruz, Büyük Atamız!"


1931 - Atatürk'ün, Çankaya'da Bulgar Başbakanı Muşanof'u kabulü.


1930 - Atatürk'ün, İstanbul'da Harp Akademisi, Harp Okulu, Mülkiye ve Galatasaray Lisesi'ni ziyaretleri.

Atatürk Galatasaray Lisesi'ni üç kez ziyaret etmiştir: 2 Aralık 1930, 28 Ocak 1932, ve 1 Temmuz 1933. Atatürk’ün 1930 yılındaki ilk ziyaretten sonra Galatasaray Lisesi'ne imzalı resmini göndermiş (14 Aralık 1930)
Kaynak: [Kocatürk]  Galatasaray resmi sitesi www.galatasaray.org 


1922 - İsmet Paşa’nın Lozan’da kapitülasyonlarla ilgili söylevi.

Gazi Mustafa Kemal TBMM'nde, üç milletvekilinin, seçim kanununun değiştirilmesi yolunda verdikleri önerge üzerinde konuştu.

Atatürk'ün, üç milletvekilinin teklif ettiği Seçim Kanunu'nun değiştirilmesi hakkında kanun teklifinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görüşülmesi esnasında konuşması: "Bu kanun teklifi, doğrudan doğruya benim şahsımı vatandaşlık hukukundan düşürme amacına yöneliktir. Bu maddenin istediği şarta sahip bulunmuyorsam, yani, beş sene sürekli olarak bir seçim bölgesinde oturamamış isem, o da bu vatana yaptığım hizmetler yüzündendir. ...Beni vatandaşlıktan düşürme yetkisi bu efendilere nereden verilmiştir? Bu kürsüden resmen yüksek heyetinize ve bu efendilerin seçim çevreleri halkına ve bütün millete soruyorum ve cevap istiyorum!" [Kocatürk]


1920 - Gümrü Anlaşması. Ermenilerle Gümrü anlaşmasının imzalanması.
Türkiye - Ermenistan arasındaki sınırı çizen Gümrü Antlaşması imzalandı. 

93 Harbi diye anılan savaşla birlikte Osmanlı Devleti'nin kaybettiği yerlerin -Batum hariç- iadesini sağlayan Gümrü Antlaşması imzalandı. Kars Ermenistan'dan alındı.


1920 - Turkish victory over Armenians confirmed by treaty of Gümrü.


1918 - Edirne'de "Trakya-Paşaeli Müdâfaa-i Heyet-i Osmaniye" adlı cemiyetin kuruluşu.

Ermeniler, Osmanlı devletinden bağımsızlığını ilan etti.


1916 - Atatürk'ün, 2. Ordu Komutanı Ahmet İzzet Paşa'ya "Van Hareket Müfrezesi'nin gelecekteki hareket plânı hakkında" görüşlerini bildiren bir rapor yazması. (Bu rapor, 3 Aralık 1916 günü 2. Ordu Komutanlığı'na gönderilmiştir).


1915 - İngiltere'de zorunlu askerlik hizmetinin getirilmesi.
Joffre'nun Fransız orduları Başkumandanı olması.  
Chantilly'deki ikinci Müttefik konferansı.

French'in yerine Haig'in İngiliz Orduları Başkomutanlığına getirilmesi.

İngilizler'in Cambrai'ye yoğun tank saldırısı.


1914 - Avustralyalı askerler Irak Basra Körfezine yollanıyor.
Kaynak: TSK Kut-ul Amare (29 Nisan 1916 Irak Cephesinde kazanılan Kut’ül-Ammare zaferi).

Sarıkamış harekatının başlaması.

Avusturya, Belgrad'ı işgal etti.

Almanlar'ın Kodz'u alması. Falkland Deniz Savaşı.

Sırplar'ın Belgrad'ı geri alması.


1914 - First Australian military aircraft despatched to war. Australian aircraft and their crews left to form the 'Mespopotamian Half Flight,' fighting in what is now Iraq. Many were captured at the fall of the Iraqi town al-Kut in 1916.


1909 - Fransız Baron Cathers, Osmanlı'daki ilk uçak gösterisini yaptı. Uçak, Şişli Hürriyeti Ebediye tepesinden Bulgar Hastanesine indi.


Ataturk Gunlugu.com | Ataturk Today.com