20 ARALIK  -   DECEMBER 20
Tarihte Bugün  -  Today in History
 


20 Aralık 1919
Mustafa Kemal, Kayseri'de Heyet-i Temsiliye üyeleri ile birlikte 

20 Aralık 1929
Genelkurmay Başkanı Mareşal Fevzi Çakmak'ın kızının nişan töreninde20 Aralık 1929
Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal, 
Genelkurmay Başkanı Mareşal Fevzi Çakmak’ın kızının nişan töreninde


 

Atatürk Kırklareli'de (20 Aralık 1930)


1935 - Atatürk'ün, Çankaya'da Amerika Büyükelçisi Robert P. Skinner'in veda ziyaretini kabulü.


1930 - Atatürk'ün, öğleye doğru Alpullu'ya gelişi, Şeker Fabrikası'nı ziyareti. 
Fabrika'n
ın hatıra defterine yazdıkları: "...Memleketimizin her müsait bölgesinde şeker fabrikalarının çoğalması ve bu suretle memleketin şeker ihtiyacının temini, mühim hedeflerimiz arasında tanınmalıdır!"

Atatürk'ün, öğleden sonra saat 15.00'te Kırklareli'ne gelişi, Vilâyet'i, Süvari Tümen Komutanlığını, Belediye'yi ve Cumhuriyet Halk Partisi Vilâyet Merkezi'ni ziyareti ve konuşması: "...Cumhuriyetin temelinin lâik bir dünya görüşüne dayalı olduğu hiçbir zaman unutulmamalı ve bu gerçek gözden kaçmamalıdır. Zira Türk halkı teokratik yönetimden çok ıstırap çekmiştir. Geri kalışının nedenleri arasında bunun önemli bir yeri vardır."

Atatürk'ün, Kırklareli Cumhuriyet Halk Partisi Vilâyet Merkezi'nin hatıra defterine yazdıkları: "...Cumhuriyet Halk Partisi mensuplarının halkçılık, devletçilik kavramlarını çok güzel anlamış olduklarını en iyi açıklayan sözler, köylü ve çiftçilerin ağızlarından işitiliyor. Gördüklerimden ve işittiklerimden pek ziyade memnunum."


1921 - Atatürk'ün, Ukrayna Şûralar Başkanı Petrovski ve Umum Rus Şûraları ve Müttefik Devletler Kongresi Başkanı Kalinin'e, General Frunze'nin T.B.M.M.'nde okunan demecinin olumlu karşılandığını bildiren mektubu.


1920 - Kuva-yı Seyyare komutan vekili, Çerkez Ethem'in kardeşi Tevkif Bey, Batı Cephesi Komutanlığı'nı tanımadığını ve emirlerini dinlemeyeceğini ilan etti.


1919 - Atatürk'ün, Kayseri'de Hükümet ve Belediye'yi ziyareti; Raşit Efendi Kitaplığı'nda şehir ileri gelenleri, tüccar ve esnaftan bazıları ile bir toplantı yapması.


1918 - Adana'nın İşgali.
Fransızlarla Ermeniler tarafından Mondros barışının 7nci maddesine göre Adana'yı işgal etmeleri. Bu işgal 5 Ocak 1922 tarihine kadar 3 yıl sürmüştür.

Atatürk'ün, cuma selâmlığını takiben mahfil-i hümayun'da Padişah Vahdettin tarafından kabulü.

Katma'dan İstanbul'a dönen Ali Fuat Paşa'nın, akşam Atatürk'ü Şişli'deki evinde ziyareti ve beraber memleket durumunu gözden geçirmeleri.


1917 - Atatürk'ün, Veliaht Vahdettin Efendi'nin maiyetindeki heyetle beraber Strasburg'a gelişi, öğleden sonra güneybatıdaki Fransız sınırına yakın Alman siperlerini ziyaret edişi, akşam tekrar Strasburg'a dönüşü.


1917 - Mustafa Kemal accompanies heir apparent Vahdettin on visit to Germany.


1916 - Atatürk'ün, öğleye kadar ordu işleri ve yazışmalarla meşgul olması, öğleden sonra bir saat uzaklıkta bulunan 2. Ordu Karargâhı Süvari Bölüğü'ne gidişi, akşam karargâha dönüşü.


1915 - İngilizlerin Arıburnu ve Anafartalar'dan çekilmesi.

19/20 Aralık 1915 : İngilizlerin, işgal ettikleri siperleri boşaltarak gece Anafartalar - Arıburnu bölgesinden gizli olarak çekilmeleri (Bu bölgedeki boşaltma, son günlerde, mevcut sisten de yararlanılarak gizli olarak yapılmakta idi. Ancak birlik ve malzemelerin büyük kısmını kapsayan boşaltma, bu gece gerçekleştirilmiştir. İngilizler 8/9 Ocak 1916 gecesi de Seddülbahir bölgesinden çekilmişlerdir). [Kocatürk]


1915 - Dardanelles: Evacuation of Gallipoli: evacuation of Anzac and Suvla.

The enemy invaders withdraw from the Gallipoli Peninsula and abandon their plans to pass Çanakkale (the Dardanelles).

The evacuation of Gallipoli was carefully planned by Brigadier General C.B.B. White.
The Allies complete evacuation of Suvla and Anzac beachhead before dawn.

The Gallipoli Campaign ends in an Allied defeat and an Ottoman victory with the final evacuation of Helles on January 8-9 1916, marking the end of Dardanelles Campaign.


1913 - Atatürk'ün, Sofya'dan Madam Corinne'e mektubu: "Son mektupların bana büyük bir memnuniyet verdi. ...Sofya, boş zamanları doldurabilecek hiçbir eğlencesi olmayan tatsız bir şehirdir. Burada çok meşgulüm, günde en az sekiz saat çalışıyorum." [Kocatürk]


Ataturk Gunlugu.com | Ataturk Today.com