21 ARALIK  -   DECEMBER 21

Tarihte Bugn  -  Today in History


Atatrk Kırklareli gezisinde bir kadının derdini dinlerken (21 Aralık 1930)


1937  (21-22) - Atatrk'n, Ankara'da Suriye Başbakanı Cemil Mardam'la grşmesi.  


1935 - Atatrk'n, ğleden sonra Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'ne gidişi, akşamzeri ankaya'ya dnş.


1933 - Ankara'da Trkiye Cumhuriyet ile Bulgaristan arasında bir Ticaret Antlaşması imzalandı.


1931 - Atatrk'n, saat 10.30'da Ruşen Eşref (naydın) Bey'in evine gelişi, bir sre dinlendikten sonra Marmara Kşk'ne gidişi, akşam ankaya'ya dnş.


1930 - Ahali Cumhuriyet Fırkası bakanlar kurulu kararıyla feshedildi. 

Atatrk'n, ğleden sonra Kırklareli Trkocağı'nı ziyareti ve konuşması: "...Her ulus devlet hayatında, fikir hayatında ve ekonomik hayatta bir şeyler yapar; bir şeyler yaratır, işte bu hayatın toplamından meydana gelen değerlere 'hars' ya da 'kltr' denir."

Atatrk'n, Kırklareli Trkocağı hatıra defterine yazdıkları: "Kırklareli Trkocağı'nda ok kıymetli arkadaşlarla geirdiğim zamanın hatırasını lmez hislerle saklayacağım."

Atatrk'n, saat 15.30'da Kırklareli'nden hareketle yolda orlu'ya uğrayarak saat 17.30'da Edirne'ye gelişi.


1926 - Atatrk'n, ankaya'da Kastamonu Heyeti'ni kabul ve konuşması: "...En uygun bir fırsatta yine memleketinizi ziyaretle Kastamonu halkının temiz sinesinde bulunmak, en byk arzularımdandır!"


1920 - Atatrk'n, Anadolu'ya geenlere verilen seyahat belgeleri hakkındaki bir soru nedeniyle Trkiye Byk Millet Meclisi'nde konuşması: "...Kayıt ve şarta bağlamaktan vazgemeyelim, dşmanlarımız pek alaktır."

Atatrk'n, Afgan ordusunu modernleştirme alışmalarını yrtmek zere Afganistan'a bir asker heyet gnderilmesi konusunda Genelkurmay Başkanı Fevzi (akmak) Paşa'ya talimatı. [Kocatrk]


1919 - Atatrk'n,  Kayseri'den ayrılırken,  Heyet-i Temsiliye'nin candan karşılanışı nedeniyle şehir halkına bildirgesi: "...Anadolu'nun kalpten gelen heyecanına bu yolculuğumuzun ilk konak yeri Kayseri'de temas ettik. Bu temasın bıraktığı hrmet ve bağlılık hatırasını, dostluk ve nezaket izlerinin doğurduğu şkran hissini mrmz olduka koruyacağız."

Atatrk'n Kayseri'den Mucur'a gelişi ve geceyi Mucur'da geirmesi.


1918 - Padişah Sultan Vahdettin, Meclisi Mebusan'ı feshetti.

Osmanlı Meclis-i Mebusanı'nın kapatılması hakkında Padişah fermanının Meclis'te okunması.
Kararda zellikle İngilizlerin padişah zerinde kurduğu baskılar nemli bir rol oynadı.

Adana'ya giren Fransız ve gnll Ermeni birlikleri şehri işgal ederek, askeri binaları ele geirdi.

İstanbul'da Kilikyalılar Cemiyeti kuruldu.  


1917 - Atatrk'n, Veliaht Vahdettin Efendi'nin maiyetindeki heyetle beraber Colmar'daki Alman Kararghı'nı ve siperlerini ziyareti. Atatrk, bugn cephede Alman subayları ile konuşarak incelemelerde bulunmuştur.


1916 - Atatrk'n, 2. Ordu'ya bağlı kolordulardan gelen raporları incelemesi, akşamzeri yaya bir gezinti yapması.


1915 - Anafartalar Grubu Kurmay Başkanı İzzettin (alışlar) Bey'in, İstanbul'da bulunan Atatrk'e dşmanın anakkale'den ekildiğini bildiren mektubu. (Bu mektup, Atatrk'n, İstanbul'a gelişini takiben İzzettin Bey'e yazdığı bir mektuba cevap olarak yazılmıştır).


Ataturk Gunlugu.com | Ataturk Today.com