4 ARALIK  -   DECEMBER 4
Tarihte Bugün  -  Today in History
 

4 Aralık 1930 
Kadıköy vapurunda Yalova'ya gidiyor


 4 Aralık 1930 
Kadıköy Vapurunda


4 Aralık 1920
Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Kemal, 
cephe gerisinde Bozüyük civarında İsmet İnönü’nün trenini beklerken


4 Aralık 1920
T.B.M.M. Başkanı Mustafa Kemal, Eskişehir yakınlarında tren istasyonunda 
Batı Cephesi Komutanı İsmet Bey'i beklerken


1943 - İnönü, Churchill ve Roosevelt, Kahire Konferansı’nda bir araya geldiler.

TÜRKİYE VE İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI
İnönü’nün en büyük başarısı Türkiye’yi İkinci Dünya Savaşı’nın dışında tutması oldu. Onun bu politikası çeşitli dengeleri aynı anda kurabilmek ve ülkenin durumunu birkaç yönden güvence altına alabilmek biçiminde gelişti. 23 Ağustos 1939’da Sovyet-Alman Anlaşması imzalandığında, bu beraberliğin Türkiye aleyhine sonuçlar verebileceğini düşünen İnönü, Fransa ve İngiltere ile anlaşma yaparak ekonomik yardım aldı (13 Ekim 1939). Daha sonra Sovyetler Birliği ile bu ülkenin Türkiye’ye saldırmayacağı güvencesini alan bir anlaşma imzaladı (25 Mart 1941). Sovyetler Birliği’ne saldırmasından birkaç gün önce ise Almanya ile bir saldırmazlık anlaşması yapmıştı (Haziran 1941). İnönü’nün bu dengeli politikası savaş boyunca devam etti. 1943 başında Adana’da Churchill ile görüştü. Aynı yıl 4 Aralık’ta Kahire’de İnönü Churchill ve Roosevelt ile biraraya geldi. müttefiklerin kendi yanlarında savaşa girmesi isteğine bilinçli bir politikayla karşı koyan İnönü’nün liderliğindeki Türkiye savaşın bitmesine kısa bir süre kala, ABD, İngiltere ve SSCB’nin yanında yer alarak Almanya ve Japonya’ya savaş ilan etti ve 24 Ocak 1945 tarihli Birleşmiş Milletler bildirisini imzaladı. 5 Mart 1945 tarihinde San Francisco Konferansı’na davet edilen Türkiye Birleşmiş Milletler kurucu üyeleri arasında yer aldı.


1937 - Atatürk'ün, gece Falih Rıfkı Atay'ın evine gidişi, geç saatlerde Çankaya'ya dönüşü.


1933 - Eskişehir Şeker Fabrikası kuruldu.

Atatürk'ün, Eskişehir Şeker Fabrikası'nın, -Ankara'ya getirilen- hatıra defterine yazdıkları: "Eskişehir Şeker Fabrikası, millî ülküye derin ilginin yükselmiş, değerli vesikasıdır. Türkiye Cumhuriyeti'ni, böyle sanayi kuruluşlarıyla zenginleştirenlere, güzelleştirenlere minnet!"


1931 - Atatürk'ün, akşamüzeri Bulgar Başbakanı Muşanof şerefine, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği tarafından Marmara Köşkü'nde verilen çayda bulunması.


1930 - Atatürk'ün, İstanbul'dan Yalova'ya gidişi, akşam tekrar İstanbul'a dönüşü.


1929 - Hükümet,Türk parasının değerini yükseltme amacıyla bazı tedbirlerle birlikte her yerde vatandaşların özellikle yerli malı kullanmasını öngören bir kararname yayınladı.

Atatürk'ün, Kayseri-Sivas hattında Gemerek istasyonunun açılışı nedeniyle kendisine saygı telgrafı çeken halka memnuniyetini ve selâmlarını bildirmesi.


1927 - Cumhuriyet döneminin ilk kağıt paraları tedavüle çıkarıldı.


1926 - Atatürk'ün, Çankaya'da, Yunan Elçisi Camados'un güven mektubunu kabulü ve Elçi'nin söylevine cevap konuşması.


1923 - Atatürk'ün, Tercüman-ı Hakikat gazetesi başyazarına İstanbul halkı ve Cumhuriyet hakkında demeci: "...Memleket mutlaka çağdaş, uygar ve yeni olacaktır. Bizim için bu, hayat davasıdır. Türkiye ya yeni fikirle donanmış, namuslu bir idare olacaktır veyahut olamayacaktır. Halk ile çok temasım vardır. O saf kitle, bilmezsiniz, ne kadar yenilik taraftarıdır." [Kocatürk]


1920 - TBMM’de Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Grubu kuruldu ve Mustafa Kemal Grup Başkanlığı’na seçildi.

Atatürk'ün, beraberindekilerle sabah Ankara'dan Eskişehir'e gelişi.

Mustafa Kemal, İsmet İnönü ile Çerkez Ethem'in kardeşi milletvekili Çerkez Reşit, Eskişehir'de bir araya geldi. Görüşmede Çerkez Ethem birliklerinin takındığı tavır konuşuldu.

Ankara'da maaşlarını alamayan öğretmenler ilk kez grev yaptı.


1919 - Trabzon ve Havalisi Adem-i Merkeziyet Cemiyeti kuruldu.
Aralık 1919'da İstanbul'da kurulan bu dernek, Trabzon ve yöresi için bölgesel ve özerk bir yönetim taraftarıydı. Kurtuluş Savaşı'na karşı bir kuruluş özelliğindeydi. 15 Eylül 1919 günü, Hürriyet ve İtilaf Partisi'yle birleşme kararı aldı.


1918 - Vilayet-i Şarkiye Müdafaa-i Hukuk-u Milliye Cemiyeti İstanbul'da kuruldu.

"Wilson Prensipleri Cemiyeti"nin kurulması.
Aralarında Halide Edip (Adıvar), Ali Kemal, Refik Halid (Karay), Celal Nuri (İleri), Ali Kemal, Ahmet Emin (Yalman), Necmettin Sadık ve Yunus Nadi gibi isimlerin de bulunduğu Wilson Prensipleri  Cemiyeti kuruldu. Cemiyet ABD başkam Wilson'a gönderdiği mektupta, ABD'nin yapılacak reformlara önderlik ve rehberlik etmesi istendi.


1916 - Atatürk'ün, günü kitap okumak ve Arıburnu Muharebeleri Raporu'nun yazmakla geçirmesi.


1897 - Osmanlı devleti ile Yunanistan arasında barış anlaşması imzalandı.

Osmanlı-Yunan Savaşı: 1897 yılında Osmanlı Devleti ile Yunanistan arasında meydana gelen savaştır. Yaklaşık bir ay sürmüş ve Osmanlı ordusunun zaferiyle neticelenmiştir.


Ataturk Gunlugu.com | Ataturk Today.com