7 ARALIK  -   DECEMBER 7
Tarihte Bugün  -  Today in History

 

Türk Kadınlar Birliği, İstanbul'da bir mitingle 
kadınların milletvekili seçme ve seçilme hakkını kutladı.


1935 - Atatürk'ün, gece Çocuk Esirgeme Kurumu'nun düzenlediği baloyu şereflendirmesi.
(1935’te Hakimiyet-i Milliye ve Çocuk Bayramı birleştirilerek "Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı" adına kavuştu.)


1934 - Türk Kadınlar Birliği, kadınlara seçme ve seçilme hakkının verilmesini kutlamak üzere İstanbul'da Beyazıt Meydanı'nda bir miting yaptı. Mitingte Nakiye Elgün de bir konuşma yaptı.

Atatürk'ün, kadınlara milletvekili seçme ve seçilme hakkı tanınması nedeniyle kendisine teşekkür telgrafı gönderen Türk Kadınlar Birliği Başkanı Lâtife Bekir (Çeyrekbaşı) Hanım'ın telgrafına cevabı: "Erdemli Türk kadınlığının, yeni çalışma yolunda kendine düşen büyük işi güvenle başaracağına kuşku yoktur."


1932 - Muhsin Ertuğrul'un ''Bir Millet Uyanıyor'' filmi, gösterime girdi.

Nizamettin Nazif Tepedelenlioğlu’nun eserinden uyarlanan film, vatan hainlerinden Said Molla ve yandaşlarına karşı mücadele eden Kuvayi Milliyeci bir yüzbaşıyla emir erinin kahramanlık öyküsü üzerine kurulmuş. Yüzbaşı Davut ve emir eri Tilki, cephede savaşırlarken İzmir düşmandan geri alınır. Filmin unutulmayan sahnelerinden biri Yahya Kaptan rolündeki Atıf Terzioğlu'nun çeşmeden su içerken düşmanlar tarafından öldürülmesidir. Bu yolla ünlenen Terzioğlu, soyadını Kaptan olarak değiştirir. Filmin bir başka özelliği, Atatürk'ün Çankaya Köşkü'nde kamera karşısına geçip büyük nutkunu kendi sesiyle okuması. Bu tarihsel sahne sonradan filme eklenmiş.


1931 - Atatürk'ün, Çankaya'da Mısır eski Hidivi Abbas Hilmi Paşa'yı kabulü.


1929 - Atatürk'ün, Yalova'ya gitmek üzere Ankara'dan Derince'ye hareketi.


1925 - İstiklal Mahkemesi, Erzurum'da çalışmalarına başladı.


1922 - Halk Partisini kurma girişimi.

NUTUK:
Saygıdeğer baylar, her yerde siyasal parti kurma konusunda da halkla uzun uzun söyleşiler yaptım. 7 Aralık 1922'de, Ankara basını aracılığı ile, "Halk Partisi" adında halkçılık ilkesine dayanan bir siyasal parti kurmak isteğinde olduğumu bildirerek bu partinin nasıl bir program izlemesi gerektiği üzerinde bütün yurtseverlerle bilim adamlarının yardım etmelerini ve katılmalarını dilemiştim.


1921 - Kilis'in kurtuluş günü. 
Fransızlar, Kilis’ten çekilmeye başladı.

I. Dünya savaşında yurdumuz işgal kuvvetleri tarafından işgal edildiğinde Kilis yakınlarına gelen 6 tabur İngiliz müfrezesi kışı Kilis’te geçireceklerini bildirerek 6 Aralık 1918 günü Kilis’ e yerleştiler. 22 Ekim 1919 tarihinde İngilizler Kilis’ ten çekilerek yerlerini Fransızlara bıraktılar. Tunus, Cezayir, Siyam Madagaskar ve Ermeni asıllı Fransız işgal kuvvetleri Kilis’i fiilen işgal ettiler. İlk “Kuva-i Milliye” olarak nitelenen çeteler Fransızlarla karşı yıldırma harekatına geçerler. Pek çok şehit vererek boğaz boğaza süngü çarpışmaları olur. Düşmana büyük kayıp verdiler. 20 ay süren mücadele sonunda Fransızlar çekileceklerini bildirdiler. Kuva-i Milliyecilerimiz Albay Polat Bey önderliğinde 7 Aralık 1921 günü Kilis’ e girdiler. Hükümet konağındaki Fransız bayrağını indirerek sonsuza kadar dalgalanacak Türk Bayrağını çekerler.
Kaynak: kilis.bel.tr 


1920 - Türkiye Halk İstirakiyun Fırkası kuruldu. (14 Temmuz 1920 de gizli olarak Türkiye Komünist Partisi, 7 Aralık 1920'den sonra resmen bu isim altında faaliyet göstermişti).


1919 - Atatürk'ün, Sivas'ta, Fransız hükümetinin Suriye temsilcisi Picot'u kabulü ve görüşmesi.
Bu görüşme esnasında Atatürk ile Picot arasında geçen konuşmadan: 

Picot: - Türk Fransız gelecek dostluğu ve müşterek menfaati elinizdedir. Kilikya'ya doğru yürümekte olan millî ordularınızın bulundukları yerlerde kalmaları için derhal emir verirseniz her şey esasından halledilmiş olacaktır.

Atatürk: -Fakat benden mümkün olamayacak bir şey istiyorsunuz! Milletin bağımsızlığı tehlikeye girdiği vakit millet, ordularını kendi toplar ve yalnız bir hareket tarzı kabul eder. O da; kurtuluş uğrunda sonuna kadar kanını dökmek! Eğer Kilikya'da Türkün bağımsızlığını almak gibi bir niyetiniz olmadığını gerçekten ispat edecek olursanız, bu orduların üzerinize yürüyerek sizinle muharebeye tutuşacaklarını zannetmem. Görüyorsunuz, istediğiniz şey gerçekten benim elimde değildir!"


Atatürk'ün, Demirci Mehmet Efe'nin 3 Aralık 1919 tarihli telgrafına cevabı: "İngiliz Albay
ı'na evvelce söylediğiniz sözler ve daha sonra gönderilen cevap son derece iftihara değerdir." [Kocatürk]


1918 - Antakya'nın Fransızlar tarafından işgali.


1917 - 7 Aralık 1917 Tarihinde Karargâh-ı Umumi emrine alınarak sene-i meıkûre kânunuevvelinde mülga Veliaht-ı Saltanat refakatinde Almanya Karargah-ı Umumisi'ne azimet etmiş. 


1916 - Atatürk'ün, öğleye kadar kitap okuması, akşamüzeri bir gezinti yapması.


1915 - London decides on Anzac & Suvla evacution.

Dardanelles: Evacuation of ANZAC forces from Gallipoli begins. 
The British Cabinet orders the evacuation of Anzac and Suvla.


Ataturk Gunlugu.com | Ataturk Today.com