9 ARALIK  -   DECEMBER 9
Tarihte Bugün  -  Today in History


9 Aralık 1915 Çanakkale

Mustafa Kemal, Anafartalar Grubu Komutan Vekilliğine atanan Fevzi (Çakmak) Paşa’yla
beraber cepheyi görmek üzere 7. Tümen’e gitti.


1938 - Başkent Ankara'nın yeni tren garı hizmete açıldı.


1937 - Atatürk'ün, Çankaya'da "Alman Gençlik Örgütü" Başkanı Baldur von Schirach'ı kabulü.


1934 - Atatürk'ün, kadınlara milletvekili seçme ve seçilme hakkı tanınması nedeniyle kendisine çekilen saygı ve bağlılık telgraflarına cevabı: "..Türk kadınlığının yeni girdiği siyasal alanda da değerli işler başarmasını dilerim."


1931 - Atatürk'ün, öğleden sonra şehirde otomobille bir gezinti yaparak akşamüstü Çankaya'ya dönüşü.


1929 - Türkiye-İtalya Tahkimnamesi imzalandı.


1926 - Maarif Vekaleti'nin emriyle Darülelhan'da (konservatuar) Türk musikisi öğretimine son verildi.


1925 - Yerli kumaştan elbise giyilmesi kanunu çıktı.

Ekonomik amaçla ve yerli malların tüketimini arttırmaya yönelik, Yerli Kumaştan Elbise Giyilmesine Dair Kanun TBMM'de kabul edildi.


1923 - İstanbul'da, Ağa Han'ın Başbakan İsmet Paşa'ya gönderdiği mektubu yayımlayan gazeteciler tutuklandı.

Ağa Han'ın mektubunu yayınlayan gazeteciler kurulan İstiklâl Mahkemesi tarafından tutuklandı.


1922 - Avusturya'dan Leopoldine König adlı müzik öğretmeninin, Atatürk'e, yazdığı marşı sunan mektubu: "Türk zaferi, güçlü elinizle yaratılan bu şanlı kurtuluş, adaleti seven herkesi içten sevinçlere kavuşturmuştur. Bendeniz de yüksek yönetiminiz altında Türk milletinin kazandığı bu şanlı zafer hakkındaki sevinç ve duygularımı, bestelediğim marşı Ekselanslarına sunmakla belirtmek istiyorum."


1921 - Atatürk'ün, Hariciye Vekili Yusuf Kemal Bey'le Bolvadin'e gelişi, Ali İhsan ve Yakup Şevki Paşalarla görüşmesi.


1920 - İç ayaklanmaları bastırmak üzere, Merkez Ordusu kuruldu. Komutanlığa Nurettin Paşa getirildi.

Atatürk'ün, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gizli oturumlarında, Diyarbakır Milletvekili Hacı Şükrü Bey'le ilgili görüşmeler esnasında konuşması. TBMM'nin gizli oturumunda cephelerdeki askeri durum ve düzenli ordu oluşturulması için bazı milis kuvvetlerinin tasfiyesi hakkında görüşmeler.

Çerkez Ethem, ihtilafların büyümesi üzerine İsmet Bey'i (İnönü) Mustafa Kemal'e, Kuva-yı Seyyare'nin ödeneklerini ödemediği gerekçesiyle şikayet etti. Çerkeş Ethem'in, Kütahya'dan Atatürk'e şikâyetlerini bildiren telgrafı: "...Her yerde bol bulunan kimselerin karıştırıcılığıyla, bilhassa zât-ı devletlerinin de evham getirecek dereceye sevk edildiğini dolayısıyla haber alıyorum. ...Yüksek düşüncelerinizin bildirilmesine emirlerinizi..."

Atatürk'ün, Arnavutluk Harbiye Nazırlığı'na seçilen emekli Kurmay Albay Selâhattin (Kip) Bey'e hükümetin memnuniyetini bildiren mektubu. [Kocatürk]


1919 - Atatürk'ün, Konya'da 12. Kolordu Komutanı Fahrettin (Altay) Bey'e, memleketin içinde bulunduğu durum hakkında mektubu: "...Memnuniyet vericidir ki, bugün istisnasız bütün kolordu komutanları arkadaşlarımız büyük bir iyi niyetle vatanın kuruluşu noktasında görüşlerini birleştirmiştir."

Harbiye Nazırı Cemal Paşa'nın, Atatürk'e telgrafı: "...Mümessillere, Heyet-i Temsiliye adına telgraflar çekilmesi, memlekette iki hükümetin varlığını gösterdiği, Fransa Mümessili tarafından açıkça ifade olunmuştur. Hele bunlardan herhangi birine karşı aşağılayıcı sözler kullanılması, doğuştan sahip olduğumuz ahlâk temizliği, sağduyu ve uzak görüşlülükle bağdaştırılamaz. ...Kabinenin fikrini arz ederim." [Kocatürk]


1917 - Kudüs, İngiliz ordularının işgal etmesiyle Osmanlı Devleti'nin elinden çıktı.


1917 - Jerusalem falls to British forces under General Edmund Allenby. Jerusalem occupied by the Desert Mounted Corps. The capture of Jerusalem, a city significant for Christians, Jews and Muslems, was one of the triumphs for British empire forces in the Middle East in 1917.


1915 - Atatürk, Anafartalar Grubu Komutan Vekilliğine atanan Fevzi (Çakmak) Paşa'yla beraber cepheyi görmek üzere 7. Tümen'e gitti.


1911 - (8 Aralık 1911 - 24 Ekim 1912)
Mustafa Kemal, Bingazi - Derne - Tobruk Bölgesinde, yerli halkı örgütleyerek, İtalyan kuvvetlerine karşı, başarılı direnişlerde bulundu.


Ataturk Gunlugu.com | Ataturk Today.com