10 EKIM  -   OCTOBER 10
Tarihte Bugn  -  Today in History

Sultanahmet Mitingi (10 Ekim 1919)
10 Kasım 1934
Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal, Yerli Mallar sergisini gezerken
10 Ekim 1937
Atatrk Ege manevralarında
Atatrk Ege manevralarında (10 Ekim 1937)


10 Ekim 1937 
Ege manevralarında birlikleri teftiş ederken


10Ekim1937EgeManevralar.jpg (59545 bytes)

10 Ekim 1937 
Ege manevralarında


 Ege Manevraları' nda bir dinlenme anında (10 -11 Ekim 1937)

During the Agean Manoeuvres (October 10 -11 1937)
 


10 Ekim 1937
Ege manevralarında Genelkurmay Başkanı Fevzi akmakla dinlenirken


10 Ekim 1937
Atatrk ve Genelkurmay Başkanı Fevzi akmak Ege Donanmasının manevralarını izlerken

Atatrk and Fevzi akmak
watching the Naval manoeuvres of the Aegean Fleet (October 10 1937)


10 Ekim 1937
Atatrk Ege manevralarında


1938 - Atatrk'n, Başbakan Cell Bayar'ı kabul ve 70 dakika grşmesi.

Atatrk'n, Makbule (Atadan), Afet (İnan) ve Sabiha Gkeni beraber kabul (Atatrk'n yanında 80 dakika kalmışlardır).


1937 - Atatrk'n, sabah Ske blgesinde asker manevraları izlemesi, daha sonra Kuşadası yoluyla amlık'a gelişi ve bu blgedeki asker tatbikatı izlemesi, geceyi amlık'ta trende geirmesi.


1935 - Trkiye'deki mason locaları faaliyetlerini durdurarak, btn mallarını Halkevlerine bağışladı.

Atatrk'n, saat 18.00'de ankaya'da Genelkurmay Başkanı Mareşal Fevzi akmak'ı kabul.


1934 - Atatrk'n, akşamzeri Tevfik Rşt (Araş) Bey'in evine uğrayışı, daha sonra Mill Savunma Bakanlığı'nı ziyareti.


1933 - Atatrk'n, İstanbul'dan Ankara'ya gelişi.


1932 - Atatrk'n, ğleye doğru Sakarya motoru ile skdar Araba İskelesi'ne geişi, buradan da otomobille Alemdağ yoluyla Şile'ye gelişi, incelemeleri; akşam Ertuğrul yatıyla Dolmabahe Sarayı'na dnş.


1927 - Atatrk'n, Bursa'dan Ankara'ya dnş.


1925 - Atatrk'n, sabah Balıkesir Trkocağı'nı ziyareti ve ocağın hatıra defterine yazdıkları: "...Millete yzyılın uygarlığının bugnk ve yarınki gereklerini iyi aşılamaya Balıkesir Trkocağı'nın verimli bir kaynak, başarılı bir kurum olmasını temenni ederim."

Atatrk'n, Balıkesir'den Akhisar'a gelişi ve Trkocağı'nda konuşması: "...Şapka giyelim mi, giymeyelim mi gibi szler manasızdır. Şapka da giyeceğiz, batının her trl uygarlık eserlerini de alacağız. Efendiler, uygar olmayan insanlar uygar olanların ayakları altında kalmaya mahkmdurlar!"

Atatrk'n, Akhisar Belediyesi'ni ziyareti ve belediyenin hatıra defterine yazdıkları: "...Memleket gzeldir, halk temiz, sağlıklı ve aydındır. Sevgi bağlılığı, bu aydın evrenin havasında ne kadar derin bir kaynaşma ile saklıdır."

Atatrk'n, Akhisar'dan Manisa'ya gelişi ve Belediye balkonundan halka sylevi: "...Felketler insanları, akılları başında olan milletleri daima kararlı hamlelere sevk eder!"


1924 - Atatrk'n, sabah Ankara'ya dnmek zere Erzurum'dan ayrılışı.

Atatrk'n, saat 13.00'te Tercan'a gelişi ve ğle yemeğini burada yemesi.

Atatrk'n, akşam Erzincan'a gelişi ve gece Halk Partisi tarafından şerefine verilen ziyafette bulunması.

Atatrk'n, gece, Ltife Hanım'ı Ankara'ya gtrmekte olan Başyaver Salih (Bozok) Bey'e telgrafı: "Kayseri'den ileri gemeyiniz, orada beni bekleyiniz!" (Erzurum'dan Kayseri'ye gelmiş olan Ltife Hanım, bu telgraf zerine, Kayseri'ye 60 km mesafede Sivas yoluna doğru giderek Atatrk' karşılamış, beraber Atatrk'n otomobiliyle Kayseri'ye gelmişlerdir). [Kocatrk]


1922 (3-11 Ekim) - Mudanya Konferansı grşmeleri.

Atatrk'n, Mudanya Antlaşması'nı imzalamaya yetkili olduğuna dair İsmet Paşa'ya telgrafı: "Szleşmeyi imza ediniz! İmzanız, Meclis'in de kabulnn eklendiği kuvvetine sahip olacaktır."

Atatrk'n, Mudanya'da bulunan Franklin Bouillon'un 9.10.1922 tarihli telgrafına cevabı: "...Fransız dostlarımızın, Trkiye'nin belli haklarından fedakrlıkta bulunmasını isteyici hareketlerini yorumlamakta glğe uğruyorum." [Kocatrk]

Franklik Bouillon'un, Atatrk'n 10.10.1922 tarihli telgrafına Mudanya'dan cevabı: "...Adaletten başka bir şey mdafaa etmediğimi bilirsiniz ve milletiniz karşısında şahidim olacaksınız."

Atatrk'n, Mudanya'da bulunan Franklin Bouillon'un 10.10.1922 tarihli telgrafına cevabı: "...Barış Konferansının yakın zamanda ve bilhassa bizzat bulunmak fırsatını verecek olan İzmir'de olmasını teminin ne kadar mhim olduğunu takdir buyurursunuz, İzmir'in toplantı yeri olmasını temin iin bizzat Paris'te vuku bulacak alışmanızın bir an evvel başlaması uygun olur, grşndeyim."

Atatrk'n, Trkiye Byk Millet Meclisi'nin gizli oturumunda konuşması: "Ordu vazifesini tamamlamıştır. Bundan sonra temini lzım gelen sonular diplomatik yolla hallolunacaktır!"

Atatrk'n, saat 19.00'da Trkiye Byk Millet Meclisi Başkanlık odasında Sovyet Elisi Aralof'u kabul ve grşmesi (Grşme esnasında icra Vekilleri Heyeti Başkanı Rauf (Orbay) Bey ve Dışişleri Bakanı Yusuf Kemal (Tengirşenk) Bey de bulunmuştur). [Kocatrk]


1922  (3-11 October) - Mudanya Conference; armistice signed on October 11.


1919 - Atatrk'n, Harbiye Nazırı Cemal Paşa'ya "Salih Paşa ile grşme yeri olarak Amasya'yı tespit ettiklerini ve Heyet-i Temsiliye adına kendisi ile Rauf (Orbay) ve Bekir Sami (Kunduh) Beylerin bulunacağını" bildiren cevap telgrafı.

Atatrk'n, İstanbul gazetelerinde yayımlanan duyurusu: "...Ferit Paşa Kabinesi'ne karşı resm haberleşmelerin kesilmesi hususunda zorunlu olarak alınmış nlemler derhal kaldırılacaktır!"

Atatrk'n, İstanbul Matbuat Cemiyeti Reisi Velit (Ebzziya) Bey'in Tasvir-i Efkr, Vakit, Akşam, Trk Dnyası ve İstikll gazeteleri adına 9 Ekim 1919 tarihli telgrafla sorduğu sorulara cevapları: "...Bugnk hkmetin i ve dış siyasetimizi iyi idareye muktedir olup olmadığı hakkında şimdilik kesin bir şey syleyemeyiz; bunu uygulama gsterecektir."

İstanbul'da İngiliz Yksek Komiseri Amiral J. de Robeck'in, İngiltere Dışişleri Başkanı Lord Curzon'a gizli raporu: ".. .Anadolu'daki mill hareketin baskısıyla Ferit Paşa Hkmeti'nin istifa ettiği. Mustafa Kemal'in karşısında İngiliz Arslanı'nın prestijinin sarsıldığı. Mtarekeyi imzalayan Trkiye'nin yerine bugn bambaşka bir Trkiye'nin doğduğu ve bu yeni Trkiye'ye barış şartlarını zorla kabul ettirmenin kolay olmayacağı." [Kocatrk]

1919 (23 Mayıs 1919 - 13 Ocak 1920) - Sultanahmet Mitingleri: "Trk Ocağı" ve "Karakol Cemiyeti" tarafından dzenlenen mitinglerdir. İzmir'in işgal edildiğinin duyulmasıyla birlikte, başta İstanbul olmak zere tm yurtta derin infial uyandı. Bunun zerine İstanbul Sultanahmet Meydanı'nda bir dizi protesto mitingi yapıldı. Sultanahmet Mitingleri, 23 Mayıs 1919, 30 Mayıs 1919, 10 Ekim 1919, 13 Ocak 1920 tarihlerinde drt kez yapıldı. Her birine yaklaşık 150-200 bin kişinin katıldığı mitinglerde Şair Mehmet Emin Yurdakul, Hamdullah Suphi Tanrıver, Halide Edip Adıvar, Şkfe Nihal gibi hatipler konuşmuştur. Sultanahmet mitingleri Anadolu direnişinin moral ve kadro kaynağı olmuşlardır. Bundan nce yine İstanbul'da işgali kınamak ve direnişi yaymak iin Fatih, skdarDoğancılar, Kadıky mitingleri yapılmıştı.


1916 - Allied offensive on the Salonika Front.


1915 - Atatrk'n, ğleden sonra Kurmay Başkanı İzzettin (alışlar) Bey'le beraber 26. Tmen Kararghı'na gidişi ve Tmen Komutanı Esat Bey'le grşmesi.


Ataturk Gunlugu.com | Ataturk Today.com