11 EKIM  -   OCTOBER 11
Tarihte Bugn  -  Today in History
 

11Ekim1925.jpg (1054588 bytes)

11 Ekim 1925
Atatrk, Şapka İnkilabından sonra İzmir'de

 Ege Manevraları' nda bir dinlenme anında (10 -11 Ekim 1937)

During the Aegean Manoeuvres (October
10 -11 1937)


Mudanya  Ateşkesi  imzalandı  (11 Ekim 1922)

Mudanya Armistice is signed (October 11 1922)


11 Ekim 1937
Atatrk Ege manevralarında


1938 - Prof. Dr. Neşet mer İrdelp'in Atatrk' ziyareti ve 30 dakika yanında kalışı.

Atatrk'n, Afet (İnan)'ı, daha sonra Sabiha Gken'i kabul.

Atatrk'n, Başbakan Cell Bayar, Londra Bykelisi Fethi Okyar ve Salih Bozok'u beraber kabul ve 45 dakika grşmesi.


1937 - Atatrk'n, amlık blgesinde asker manevraları izlemesi ve komutanlarla grşmesi.

Atatrk'n, Ege manevra blgesinden ayrılırken Genelkurmay Başkanı Mareşal Fevzi akmak ve Manevra Komutanı Orgeneral İzzettin alışlar'ı kabul ederek ordu manevralarından memnun olduklarını ifade etmesi.


1932 - Atatrk'n, akşamzeri Sakarya motoru ile adalar evresinde bir gezinti yapması, saat 19.00'da -Heybeliada'dan motora binen- İsmet Paşa'yla beraber Dolmabahe Sarayı'na dnş.


1929 - Yavuz Savaş Gemisi'nin onarımı bitti; gemi Trk Deniz Kuvvetleri'ne teslim edildi.


1925 - Atatrk'n, Manisa'dan İzmir'e gelişi ve Belediye binası balkonundan halka sylevi: "...Arkadaşlar! Birbirimize daima gereği syleyeceğiz! Felket ve saadet getirsin, iyi ve fena olsun, daima gerekten ayrılmayacağız!"


1924 - TBMM yeni binasına taşındı; Cumhuriyet Bayramı'nın ilk kutlama treni burada yapıldı.

Atatrk'n, sabah 11.00'de Erzincan'dan hareketle, akşam ge vakit -o tarihlerde il merkezi olan- Şebinkarahisar'a gelişi ve geceyi burada geirişi.

Trkiye-ekoslavakya arasında dostluk anlaşması imzalandı.


1922 - Mudanya Ateşkes antlaşması'nın imzalanması.   
TBMM Hkmeti ile İtilaf Devletleri arasında Mudanya Mtarekesi imzalandı. 

Mudanya'da Batı Cephesi Kumandanı İsmet Paşa'nın başkanlığında, İngiltere delegesi General Harrington, Fransa delegesi General Charpy ve İtalya delegesi General Mombelli'nin katılımlarıyla, "Mudanya Ateşkesi" imzalandı. (Daha sonra da Yunanistan anlaşmayı imzaladı). 

Anlaşma 15 Ekim 1922 gn yrrlğe girdi.

Atatrk'n, Anadolu ve Rumeli Mdafaa-i Hukuk Cemiyeti rgtne ve Belediye Başkanlarına, Mudanya Ateşkes Antlaşması'nın imzalandığını bildiren telgrafı: "...Kazanılan byk zaferin ilk nemli siyas sonucu bu suretle Mudanya Konferansı'nda elde edilmiş bulunuyor. Mill sınırlarımız iinde tam bir bağımsızlıkla yaşamamızı temin edecek olan barış devresine pek ziyade yaklaştığımız bu gnlerde, mill savaşa nderlik eden ve memleketin btn madd ve manev kuvvetlerini bu mukaddes mcadeleye ynelten saygıdeğer Anadolu ve Rumeli Mdafaa-i Hukuk Cemiyeti ve fedakr halkın temsilcisi bulunan Belediye Heyetlerini selmlamakla bahtiyarım."

Atatrk'n, Mudanya Ateşkes Antlaşması'nı takiben General Harington'a telgrafı: "...Barışın kurulması iin sarf edilen gayretlerin başarıyla sonulanmasını, btn insanlık adına arzulamakta ve mit etmekteyim." 


1922 -  Mudanya Armistice signed on October 11, 1922.
The Mudanya Conference, held October 3-11, concludes.

The Armistice of Mudanya was an agreement between Turkey, France, Britain and Italy, signed in the town of Mudanya on October 11, 1922 (Greece acceded to the armistice before it went into effect on October 15 1922). The agreement was finalized by the Treaty of Lausanne signed on July 24, 1923. The 1923 Treaty of Lausanne recognized the Republic of Turkey as a sovereign and independent nation.


1920 - Atatrk'n, Trkiye Byk Millet Meclisi'nin gizli oturumunda, Rusya'ya elilik heyeti ile beraber gidecek olan "İlm Tetkikat Heyeti"nin izinli sayılması hakkında konuşması.


1919 - Atatrk'n, Yenign gazetesinin Sivas'ta bulunan muhabirine mill rgt hakkında demeci: "...Ben sırf vatan ve milletime byle bir tarih dakikada tamamiyle kendimi verebilmek gayesiyle mukaddes mesleğimden ayrılıp milletin sinesine katıldım. Bu sebeple tamamiyle milletimin umum iradesine boyun eğmiş durumdayım."


1918 - Hkmeti kurmakla grevlendirilen Tevfik Paşa, grevden affını istedi.

Atatrk'n, Halep'ten Padişah Vahdettin'e iletilmek zere Başyaver Naci (Eldeniz) Bey'e telgrafı: "...Vatanımın selmetinin temini bakımından arz ederim ki, Tevfik Paşa Hazretleri gerekten mşklta tesadf etmişlerse sadaretin derhal İzzet Paşa Hazretlerine verilmesi ve onun da, esası Fethi (Okyar), Tahsin (zer), Rauf (Orbay), Canbulat, Azmi, Şeyhlislm Hayri ve cizlerinden oluşan bir kabine teşkil etmesi zarurdir. Adı geen kişilerin oluşturacağı kabinenin vaziyete hkim olabileceği grşndeyim. ..Mmkn ise bu kimselerin Padişahımıza arzını rica ederim" (Kaynaklarda bu telgrafın tarihi yoktur. Olayların akışı 11 ya da 12 Ekim 1918 olabileceğini dşndrmektedir). (Atatrk, Ahmet İzzet Paşa'ya da aynı şekilde bir telgraf ekmiş, kabinede Harbiye Nazırlığının kendisine verilmesini istemiştir). [Kocatrk]


1917 - 11 Ekim 1917 Tarihinde bir ay mddetle İstanbul'a mezunen gitmişler ve rahatsızlıklarına mebni tedavi edilmek zere ay mezuniyet verilmiştir.  Kaynak: Atatrk'n zlk Dosyası  

Atatrk'n,   izinli   olarak  Halep'ten   İstanbul'a  hareketi.


1916 - Atatrk'n, Silvan'a gelen Diyarbakır Vali Vekili Bedri Bey'i karşılamaya gitmesi.


1916 - Allied offensive on the Salonika Front.


1915 - Atatrk'n, anakkale'den, İstanbul'da bulunan Salih (Bozok) Bey'e mektubu: "Karşımızdaki dşman, artık gsz bir hale gelmiştir, inşallah yakında tamamen atılır. Herhalde vatanımız bu ynden emindir!"

Bulgaristan'ın, Almanya-Avusturya yanında I. Dnya Savaşı'na girişi.


1908 - Trablusgarp'taki Fransız Konsolosu A. Alrick'in, Fransa Dışişleri Bakanlığı'na -Atatrk'le grşmesine dair- raporu: "...Selanik İttihat ve Terakki Komitesi yesi Yzbaşı Kemal Bey İngiliz ve İtalyan meslektaşlarımı olduğu gibi, beni de ziyaret etti. Kendisinin ziyaretini iade ile bir grşme yaptım." [Kocatrk]


Ataturk Gunlugu.com | Ataturk Today.com