12 EKIM  -   OCTOBER 12

Tarihte Bugn  -  Today in History

 Cumhurbaşkanı Atatrk, Ege manevralarında (Ekim 1937)


1938 - Prof. Dr. Neşet mer İrdelp'in Atatrk' ziyareti ve 10 dakika yanında kalışı.

Atatrk'n, Afet (İnan)'ı, daha sonra Sabiha Gken'i kabul.

Atatrk'n, akşam saat 19.15'den 23.00'e kadar radyo dinlemesi.


1937 - Atatrk'n, İsmet İnn ile beraber Aydın'dan trenle Ankara'ya hareketi.

Atatrk'n, Aydın'dan Ankara'ya dnerken trendeki sohbet esnasında yazdırdığı nottan: "...Byk devletler arasındaki mcadele, gerginlik, dşmanlık o haldedir ki bunların arasında bulunarak bir badireye karışmak ihtimali vardır. Bu ihtimale karşı ise son derecede dikkatli, tedbirli ve soğukkanlı bulunarak, postu kurtarmaya alışmak vaziyetindeyiz."

Atatrk'n, Aydın'dan Ankara dnerken trendeki sohbet esnasında, "yazı" kelimesinin aıklanmasıyla ilgili olarak yazdırdığı nottan: "Yazı, bu Trk kelimesi, şu anlamı işaret eder: Herşey, hususiyle bir şey. O da insan zeksının, dşncesinin, kafasındaki geniş parlaklığın, o zek parlaklığının btn buluş ve grşlerinin, yapışlarının ifadesine yarayan bir şeydir, objedir." [Kocatrk]


1936 - Atatrk'n, ankaya'da Adalet Bakanı Şkr Saraoğlu ve Mill Eğitim Bakanı Saffet Arıkan'ı kabul.


1935 - Atatrk'n, ankaya'da Başbakan İsmet İnn ve İişleri Bakanı Şkr Kaya'yı kabul.


1930 - Balkan Atletizm Şampiyonasında Trkiye 15 puanla 5. oldu.


1927 - Atatrk'n, ankaya'da Amerika Bykelisi Joseph C. Grew'in gven mektubunu kabul ve Eli'nin sylevine cevap   konuşması.  


1925 - Atatrk'n, sabahleyin Kemalpaşa yakınlarında yapılmakta olan sonbahar ordu manevraları alanına gelişi, manevraları izlemesi, daha sonra Kemalpaşa'ya dnerek Askerlik Dairesi'nde bir sre dinlenişi, Trkocağı'nı ziyareti.

Atatrk'n, Kemalpaşa Trkocağı'nda konuşması: "...Arkadaşlar, btn hayatımda sevinle geirdiğim bir gece vardır. O gece, ordumuzun İzmir'e girdiği gnn burada geirdiğim gecesidir. O vakit buradan geerken bu muhterem halkın grdğ zulm ve tecavze rağmen resmimi koyunlarından ıkararak beni tanıdıklarını ve otomobilime atılarak kucakladıklarını unutmam. Bugn o hatırayı yaşıyorum, bahtiyarım!"

Atatrk'n, ğleden sonra Bornova'yı ziyareti, akşam İzmir'e dnş.


1924 - Atatrk'n, Şebinkarahisar'da sabah Belediye'yi, Halk Partisi'ni, Trkocağı'nı, Vilayeti, Alay Komutanlığı'nı ziyaretleri, ğleye doğru hareketle saat 20:00'de Sivas'a gelişi.


1919 - Atatrk'n, "Asker Nigehban Cemiyeti"nin ortadan kaldırılması  hakkında  Harbiye  Nazırı  Cemal  Paşa'ya telgrafı: "...Bu fesat kaynağının hemen kknden sklp atılmasını, mensuplarının diğerlerine ibret olacak surette cezalandırılmasını ve bu icraat ve takibattan ordunun resm genelgeler ile haberdar edilmesini fedakr ve namuslu subaylarımızın zihinlerinin rahatlaması, ordunun disiplininin temini aısından hayat bir mesele saydığımızdan arzını dev kabul ederiz."

Atatrk'n, Harbiye Nazırı Cemal Paşa'ya Aydın cephesinin desteklenmesi ve alınması gereken tedbirler hakkında yazısı. (Cemal Paşa'nın cevabı: 14.10.1919). [Kocatrk]


1916 - Allied offensive on the Salonika Front.


1915 - Bulgaristan, 12 Ekim 1915te Sırbistana karşı savaşa başladı.


1915 - Bulgaria enters World War I.


Ataturk Gunlugu.com | Ataturk Today.com