16 EKIM  -   OCTOBER 16
Tarihte Bugn  -  Today in History

 

16 Ekim 1927
Cumhuriyet Halk Partisinin ikinci byk kongresinde Byk Nutkunu okurken


15 20 Ekim 1927
Gazi Mustafa Kemal, Byk Nutkuna başlarken...


1938 - Atatrk, ilk cidd komaya 16 Ekim 1938 gn girmiş ve bu koma hali 17 ve 18 Ekim gnleri de devam etmiş, 19 Ekim gn ise yavaş yavaş komadan ıkmıştır.


1934 - Atatrk'n, Fransız devlet adamlarından Poincare'ın lm nedeniyle eşine ve Fransa Cumhurbaşkanı Albert Lebrun'a başsağlığı telgrafları.


1930 - Atatrk'n, ankaya'da Romanya Elisi Jean arp ve Yugovlavya Elisi Nechich'in gven mektuplarını kabul ve Elilerin sylevlerine cevap konuşmaları.


1927 (Ekim 15-20) - Gazi Mustafa Kemal'in CHP İkinci Kurultayın'da Tarihi Byk Nutku'nu sylemesi.

Byk Nutuk (15-20 Ekim 1927): Atatrk'n Byk Nutku 1919-1927 yılları arasında geen olayları belirtmektedir. Kendisi tarafından 15-20 Ekim 1927 tarihleri arasında 6 gnde 36,5 saat iinde TBMM salonunda milletvekilleri huzurunda okunmuştur. İlk baskısı belgelerle birlikte eski Trke olarak 846, yeni Trke olarak 1280 sayfadır. Birok baskısı yapılmıştır.


1925 - Atatrk'n, trenle İzmir'den Konya'ya hareketi.

Atatrk'n, saat 17.00'de İzmir'den Uşak'a gelişi, Belediye'yi, Şefkat Yurdu'nu ziyareti, gece hareketi.


1924 - Atatrk'n, Yozgat'ta Vilyet'i ve Belediye'yi ziyareti, Vilyette yapılan toplantıda ilgililerden şehrin sorunları hakkında bilgi alması, Yozgat'ın kazalarında doktor olmadığını, Memleket Hastanesi'nde de yalnız bir operatr bulunduğunu ğrenince syledikleri: "İstanbul ve İzmir gibi byk şehirlerdeki doktorları, milletin hayat ve sağlığı ile ilgilendirmek arelerini bulmalıyız!" [Kocatrk]

Topkapı Sarayı mze olarak ziyarete aıldı.


1922 - Atatrk'n, Ankara'dan Bursa'ya gelişi ve coşkuyla karşılanışı.

Atatrk'n, Bursa'da Belediye Heyeti'ni kabul ve konuşması: "... buuk sene sren bu mcadeleden sonra ilim aısından, maarif aısından, iktisadiyat aısından mcadelemize devam edeceğiz ve eminim ki, bunda da muvaffak olacağız!"


1921 - Atatrk'n, Trkiye Byk Millet Meclisi'nin gizli oturumunda, Fransızlarla yapılacak antlaşmayla ilgili grşmeler esnasında konuşması: "...Şimdi bendeniz iin olduğu gibi, btn arkadaşlarımız iin de l, Misak-ı Mill'dir. Misak-ı Mill'yi darbeleyen bir antlaşmayı kabulde mazuruz."


1920 - Atatrk'n, Sovyet Rusya'nın antlaşma iin Van ve Bitlis'in Ermenilere bırakılması teklifi zerine Moskova'da bulunan Bekir Sami (Kunduh) Bey'e talimatı: "...Gerek Byk Millet Meclisi'nin ve gerek onun gven ve itimadına sahip bulunan Bakanlar Kurulu'nun, coğraf, asker ve iktisad hibir ilke ile izahı ve bağdaştırılması mmkn olmayan sz konusu teklifi her ne pahasına olursa olsun kabul edemeyeceği." [Kocatrk]


1918 - Atatrk'n, Sadrazam Ahmet İzzet Paşa'nın 15 Ekim 1918 tarihli telgrafına cevabı: "Barış gecikecektir, barışa kadar ok buhranlı anlar geireceğiz. Bu devrede vatana faydalı olabilirsem dşncesiyle Harbiye Nezareti'ni istemiştim. Yoksa barışa kavuştuktan sonra onun huzur ve sknu iinde Harbiye Nazırlığı'nı benden ok mkemmel yapacak kişiler bulunabilir. Buna nazaran barıştan sonra işbirliğimizi hi de zorunlu, hatt gerekli grmyorum."


1919 - Atatrk'n, -İstanbul'dan gelecek olan Salih Paşa ile grşmek zere- Sivas'tan Amasya'ya hareketi.

Harbiye Nazırı Cemal Paşa'nın, Atatrk'e telgrafı: "Mebuslar Meclisi'nin İstanbul'da aılması gereğini arz ederim; aksi halde İstanbul'un hkmetsiz olduğunu gsterecektir."


1916 - Allied offensive on the Salonika Front.


1915 - İstanbul'dan Atatrk'e gnderilen otomobilin, Anafartalar Grubu Kararghı'na getirilişi.


1915 - Dardanelles: Hamilton replaced in command.


1912 - Bingazi Umum Komutanı Binbaşı Enver Bey'in, Atatrk'n Balkan Harbi'nde grev almak zere Trablusgarp'tan ayrılma izni istediğine dair Başkomutanlık Kurmay Başkanlığına yazısı. [Kocatrk]


Ataturk Gunlugu.com | Ataturk Today.com