24 EKIM  -   OCTOBER 24
Tarihte Bugün  -  Today in History
 

Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal, 
Hâkimiyet-i Millîye Matbaasının yeni makinelerini incelerken
(24 Ekim 1929)


Edirne İlkokulu öğretmenleri ve öğrencileri ile birlikte (24 Aralık 1930)

Visiting Edirne Primary School teachers and studdents (December 24 1930)


1945 - Türkiye 1945 yılında Birleşmiş Milletler’in kurucu üyeleri arasında yer almıştır.


1945 - Turkey, as one of the 51 founding members of the United Nations, becomes a member of the United Nations.


1937 - Atatürk'ün, Çankaya'da İran Dışişleri Bakanı Samiî'yi kabulü.


1935 - I. Belediyeler Kongresi başladı.

Atatürk'ün, öğleden sonra Çankaya'da Başbakan İsmet İnönü ve İçişleri Bakanı Şükrü Kaya'yı kabulü.


1933 - Atatürk'ün, akşamüzeri Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni ziyareti.


1929 - Atatürk'ün. Ankara'da Hâkimiyet-i Milliye gazetesi yönetim yeri ile Anadolu Ajansı'nı ziyareti.


1922 - Atatürk'ün, "United Press" muhabirine barış şartları üzerine demeci: "...Amerika, Avrupa ve bütün uygarlık dünyası bilmelidir ki, Türkiye halkı her uygar ve kabiliyetli millet gibi, kayıtsız şartsız hür ve müstakil yaşamaya kesin karar vermiştir. Bu meşru kararı bozmaya yönelik her kuvvet, Türkiye'nin ebedî düşmanı kalır!"


1920 - Milli kuvvetlerin Gediz'e girişi. 
Batı Cephesi'nde Türk kuvvetleri Gediz Taarruzunu gerçekleştirdi.

İngiliz, Fransız ve İtalyan Yüksek Komiserlerinin barış anlaşmasının (Sevr) onaylanması hakkında Tevfik Paşa'ya ortak notası.


1919 - Atatürk'ün, Ankara Valiliği'ne Ziya Paşa'nın atanması ne eniyle Harbiye Nazırı Cemal Paşa'ya bu atamanın durdurulmasını isteyen telgrafı.

1919 (24-25) - Atatürk'ün, Amasya'da Tasvir-i Efkâr muhabiri Ruşen Eşref (Ünaydın) Bey'e, millî hareketin karakteri hakkında demeci: "...Dünya, milletimizin hayatına ya hürmet edip onun birlik ve bağımsızlığını onaylayacaktır, ya da son topraklarımızı son insanlarımızın kanıyla suladıktan sonra bütün bir milletin ölüsü üstünde reddolunmuş istilâ hırsını tatmin etmek mecburiyetinde kalacaktır!"


1916 - Allied offensive on the Salonika Front.


1913 - 29 Eylül 1913 tarihinde sona eren Balkan Savaşı'ndan sonra Pilot Tğm. Nuri  Bey, Rasıt  olarak  Edirne  Telgraf  Müfrezesinden  Ütğm. Hami Bey'i de alarak 24 Ekim 1913 de Prens Celalettin ismindeki Deperdussin uçağı ile Edirne-İstanbul uçuşunu gerçekleştirdi. Edirne-Babaeski-Çorlu-Çatalca rotasını takip eden uçak 3 saat 5 dakikalık bir uçuştan sonra Yeşilköy'e indi. Bu iki subay gerçekleştirdikleri ilk uzun mesafeli uçuş nedeniyle 10 altınla mükafatlandırıldı.


1912 - 24 Ekim 1912 Tarihinde rahatsızlığına mebni Dersaadet'e hareket etmiştir.


1912 - Trablusgarp'ten ayrılması.

Atatürk'ün, Derne'den İstanbul'a hareketi (Atatürk, Derne'den ayrılışını takiben, Mısır'dan geçerek Avrupa yoluyla Romanya üzerinden İstanbul'a gelmiştir). [Kocatürk]


1912 - Mustafa Kemal leaves Cyrenaica and returns to Istanbul.


1906  (Ekim ) - Mustafa Kemal'in bazı arkadaşlarıyla birlikte Şam'da gizli "Vatan ve Hürriyet" cemiyetini kurması.


Ataturk Gunlugu.com | Ataturk Today.com