26 EKIM  -   OCTOBER 26

Tarihte Bugn  -  Today in History

Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal, Erzurum'da komutanlar ve subaylar ile birlikte
(Ekim 1924)


1938 - Atatrk'n, kız kardeşi Makbule (Atadan), Afet (İnan) ve Sabiha Gken'i beraber kabul.


1936 - Atatrk'n, akşamzeri İsmet İnn'nn kşkne gidişi, daha sonra otomobille Gazi Orman iftliği'ne kadar bir gezinti yaparak ankaya'ya dnş.


1933 - TBMM'de Cumhuriyet'in 10. Yılı mnasebetiyle hazırlanan Genel Af Kanunu kabul edildi. Bu afla TCK'nun değişik maddelerinde hkm giymiş gazeteci ve siyasetinin yamsıra İstiklal Mahkemeleri'nde yargılanarak, hkm giymiş sanıklar da affedildi.


1930 - Yunanistan başbakanı Elefterios Venizelos resmi bir ziyaret iin Trkiye'ye geldi.


1924 - Atatrk'n, Ziya Gkalp'ın lm zerine eşi Vecihe Hanım'a başsağlığı telgrafı: "Muhterem eşiniz Ziya Gkalp Bey'in btn Trk lemi iin pek elim bir kayıp teşkil eden lm sebebiyle başsağlığı dileklerimi ve Trk milletinin samim kalb teessrlerini sunar ve Trk milleti ve hkmetinin byk dşnrn ailesi hakkında mşfik hislerini temin ederim efendim."

Ltife Hanım'ın, Ziya Gkalp'm lm zerine -Ltife Gazi M. Kemal imzasıyla- eşi Vecihe Hanım'a başsağlığı telgrafı: "Trkiye'nin ilim lemi iin ok kıymetli bir uzuv olan muhterem eşiniz Ziya Gkalp Bey'in kaybı nedeniyle znt ve başsağlığı dileklerimi arz ederim, efendim."

Ziya Gkalp'm eşi Vecihe Hanım'ın, Atatrk'n gnderdiği başsağlığı telgrafına cevabı: "...Hayatını millete adayan ve bu sebeple onun kurtarıcısı olan zt-ı devletlerine dnyada en ziyade hrmet ve sevgi beslediğini bildiğim merhum eşimin elim kaybı karşısında byk Trk milletinin ve onun kurtarıcısı Gazimizin gsterdiği znt, bu matemli gnlerimizde zgn kalplerimize teselli veren en byk kuvvet olmuştur."

Ziya Gkalp'm eşi Vecihe Hanım'ın, Ltife Hanım'ın gnderdiği başsağlığı telgrafına cevabı: "Eşimin kaybı nedeniyle nihayetsiz acımıza iştirak ettiğinizi bildiren başsağlığı telgrafınız, bizi ok derinden duygulandırmış ve minnettar etmiştir. Teşekkrlerimi arz ederim, efendim." [Kocatrk]

Kazım Karabekir Paşa, Birinci Ordu Mfettişliğinden ayrıldı; artık milletvekili olarak alışacağını bildirdi. 


1923 - Atatrk'n başkanlığında, ankaya'da Vekiller Heyeti'nin toplanması ve Atatrk'n teklifi zerine Fethi (Okyar) Bey Kabinesi'nin istifa kararı alması.


1922 - İsmet Paşa'nın Hariciye vekilliğine seilmesi.
İsmet İnn, Lozan Konferansı ncesinde Dışişleri Bakanlığı grevine getirildi.

Yusuf Kemal Bey'den (Tengirşenk) boşalan Hariciye Vekilliğine İsmet Paşa (İnn) seildi.

Atatrk'n, Profesrler Kurulu'nun 19 Eyll 1922 tarihli kararı gereğince, kendisine "fahr profesrlk" unvanı verilmesi mnasebetiyle İstanbul Darlfnunu Edebiyat Fakltesi'ne teşekkr telgrafı: "...Eminim ki, mill bağımsızlığımızı ilim sahasında faklteniz tamamlayacaktır! Bu şerefli gelişmenin gerekleşmesini zerine alan kurulunuz arasında bulunmak bence iftihar sebebidir."

Ltife Hanım'ın İzmir'den Başyaver Salih (Bozok) Bey'e mektubu: "...Sizden ok rica ederim, ekli mektubu Paşa Hazretleri'ne takdim edin. ...Acaba kendilerinden bugnlerde İzmir'i ziyaret edip etmeyeceklerini sorabilir misiniz? Paşa Hazretleri'ni herkesten evvel karşılamak istiyorum. Herkesten nce, 'Paşam, hoş geldiniz!' demek, acaba o gn grmek nasip olacak mıdır?" [Kocatrk]


1919 (26-27) - Atatrk'n 13. Kolordu'ya direktifi: "Urfa, Maraş ve Antep'in İngilizler tarafından Fransızlara devredileceği Avrupa basınının yayınlarından anlaşılıyor. ...Urfa, Maraş ve Antep'i Fransızlara işgal ettirmemek ve işgal etseler bile, onları, orada barındırmamak iin her tedbire hemen başvurmak gerekmektedir."

Bayburt'un Hart kasabasında, Şeyh Eşref ayaklanması başladı (26 Ekim 24 Aralık 1919).
(Bastırılması 25 Aralık 1919)


1918 - İngilizlerin, Halep'e girişi.
Atatrk, Halep'in kuzeyindeki işgalcilerin taarruzunu durdurdu.

Mustafa Kemal'in komuta ettiği VII. Ordu Birlikleri tarafından dşman taarruzunun Halep'in kuzeyinde bugnk sınırlarımız zerinde durdurulması.  

Atatrk komutasındaki 7. Ordu birliklerinin, 23 Ekim 1918 gnnden beri sren İngiliz taarruzlarını Halep'in kuzeyinde durdurması ve dşmanın bu hattı gemesine imkn verilmemesi (Birliklerimiz İskenderun-Belen-Diricemal-Tellrrifat izgisinden oluşan ve 28 Ekim 1918'de Antakya'yı da iine alan bu hattı 30 Ekim 1918 Mondros Ateşkes Antlaşması'na kadar korumuşlardır. Bu sebepledir ki Misak-ı Mill'de bu hat, gney sınırımız olarak kabul edilmiştir.

Atatrk Katma'da (Atatrk, 30 Ekim 1918 akşamına kadar 7. Ordu Kararghı'nın nakledildiği bu ilede kalmıştır).


1918 - Mustafa Kemal checks British advance at Katma, north of Aleppo.


1916 - Allied offensive on the Salonika Front.


1915 - Atatrk'n, Başkomutanlık Vekleti'nce 9.,11. ve 12. Tmenlerin birleşmesinden oluşacak 16. Kolordu komutanlığı'na atanması ve Kolordu Komutanı yetkisiyle "Anafartalar Grubu"nu ynetmekle grevlendirilmesi.


Ataturk Gunlugu.com | Ataturk Today.com