6 EKIM  -   OCTOBER 6

Tarihte Bugn  -  Today in History

İSTANBUL'UN KURTULUŞUCumhurbaşkanı Atatrk, Ege manevralarında (Ekim 1937)


1938 - İstanbul'un kurtuluşunun 15. yıldnm nedeniyle gece dzenlenen fener alayı ile Tophane Caddesi'ni geerek Dolmabahe Sarayı nne gelen halkın, "Yaşa Atatrk! Var ol Ulu nder!" haykırışlarıyla gsterilerde bulunması.

Atatrk'n, Afet (İnan)'ı, daha sonra Genel Sekreteri Hasan Rıza Soyak'ı kabul.


1936 - Atatrk'n, akşam trenle İstanbul'dan Ankara'ya hareketi.


1932 - Atatrk'n, akşamzeri otomobille Tarabya'ya gidişi, Sakarya motoru ile Dolmabahe Sarayı'na dnş.

Atatrk'n, Dolmabahe Sarayı'nda Macar tarih bilgini Prof. Zayti Ferencz'i kabul.


1930 - I. Balkan Konferansı Atina'da toplandı.
Balkan Konferansları 1930'da başladı. İlk konferans Atina'da, ikincisi İstanbul'da, ncs Bkreş'te, drdncs de Selanik'te oldu ve 1934 yılında imzalandı.

Atatrk'n, İstanbul'un kurtuluşunun 7. yıldnm nedeniyle İstanbul Valisi Muhittin (stndağ) Bey'in şehir adına gnderdiği saygı ve bağlılık telgrafına cevabı: "...İstanbul halkının sevincine btn kalbimle iştirak ederim. Hakkımda gsterilen hislerden de pek minnettarım."

Atatrk'n, ankaya'da İngiltere'nin Irak Komiseri Hempres'i kabul.


1926 - Trkiye'de ilk uak fabrikası Kayseri'de aıldı.


1924 - Atatrk'n, Ltife Hanım'la beraber sabah Sarıkamış'tan hareketle ğle vakti Kars'a gelişi, şehirde ziyaret ve tetkikleri, Trkocağı'nda mill oyunları izlemesi, akşam 21.00 'de trenle tekrar Sarıkamış'a hareketi.


1923 - İSTANBUL'UN KURTULUŞU.

Trk ordusunun İstanbul'a girişi. Şkr Naili Paşa (Gkberk) komutasındaki Trk askeri birlikleri İstanbul'a girdi. Bugn İstanbul'un Kurtuluş Gn olarak kabul edildi.

Şkr Naili (Gkberk) Paşa komutasında Trk birliklerinin, İstanbul'a girişi ve halk tarafından coşku ile karşılanışı.

Damat Ferit Paşa, Fransa'nın Nis kentinde ld.
Milli Mcadele'ye karşı oluşuyla tanınan, eşitli kabinelerde nazırlık ve sadrazamlıkta bulunan daha nce yurt dışına kamış olan Damat Ferit Paşa, Fransa'nın Nice kentinde ld.


1923 - "TURKISH SOLDIERS IN CONSTANTINOPLE; 
Returning Troops March in Streets Draped With Flags and Strewn With Flowers."

Source: New York Times, October 7, 1923


1922 (3-11 Ekim) - Mudanya Konferansı grşmeleri.

Mustafa Kemal Paşa'nın İsmet Paşa'ya telgrafı: "Trakya'nın TBMM Hkmetine iadesi kabul edilmediği takdirde 6 -7 Ekim'de hemen İstanbul zerinde harekata geiniz."  

Atatrk'n, İsmet Paşa'nın 5.10.1922 tarihli telgrafına cevabı: "...Trakya'nın boşaltılması ve bize teslimi asla belli olmayan bir zamana ertelenemez!"

Atatrk'n, Batı cephesi ordularının Boğazlar zerindeki harektının durdurulması hakkında İsmet Paşa'ya verdiği yetkiyi kaldırması ve kendisine telgrafı: "Trakya'nın, Trkiye Byk Millet Meclisi Hkmeti'ne iadesi kabul edilmediği takdirde 6/7 Ekim'de hemen İstanbul zerine harekete geiniz!"

Franklin Bouillon'un, Atatrk'e telgrafı ve Başkomutan'ın cevabı: "...Dosta alışmalarınızdan olumlu bir sonu ıkacağını kuvvetle mit ederim." [Kocatrk]


1922  (3-11 October) - Mudanya Conference; armistice signed on October 11.


1921 - Atatrk'n, Ankara'ya gelen Ali İhsan Paşa ile grşmesi.


1920 - Kuvayı Milliye Konya'ya girdi.

Refet Bey (Bele) komutasındaki kuvvetler, Konya'ya gelerek şehri Delibaş'ın isyancılarından kurtardı.

Atatrk'n, kendisine bağlılık duygularını bildiren 9.Tmen Komutanı Halit (Akmans) Bey'e cevabı: "...Kurtuluşa ermek iin yegne mill dayanak, sizin gibi memleketin byk komutanlarının vefa ve samimiyetidir. Telgrafınızdan cidden duygulandım, teşekkr ediyorum. Erzurum'un kuvvet ve gayreti ve ordunun disiplin ve bağlılığı btn memleketin gzn diktiği bir hedeftir." [Kocatrk]


1919 - Harbiye Nazırı Cemal Paşa tarafından Nezaret'e davet edilen Yunus Nadi Bey'in, Atatrk'le telgraf grşmesi. (Bu grşme Harbiye Nazırı'nın direktifiyle, Ali Rıza Kabinesi ile Heyet-i Temsiliye arasında anlaşma zemini yaratmak iin yapılmıştır). [Kocatrk]


1917 - Mustafa Kemal 7. Ordu Komutanlığı'ndan istifa ettiğini Enver Paşa'ya bildirdi.

Atatrk'n, Mareşal Falkenhayn'ın 4 Ekim 1917 tarihli yazısına cevabı ve 7. Ordu Komutanlığından istifası: "Komuta vaziyetini en iyi bir surette hal iin zat-ı devletlerine imkn bırakmak suretiyle olsun hizmet arz edebilmek maksadıyla ordu komutanlığından kesin şekilde istifa ediyorum." (Atatrk bu mektubun bir suretini de Başkomutan Vekili Enver Paşa'ya gndermiştir). (Atatrk'n 7. Ordu Komutanlığı'ndan istifası A.A.K., s.13'te 9 Ekim 1917 olarak gsterilmiş; A.H.E., s.136, K.A., s.224, A.K.D.D.A.Y., s.79, A. Y., s.98, H.A. Y., s. 184'te ise gn belirtmeksizin Ekim başı olarak ifade edilmiştir).

Başkomutan Vekili Enver Paşa'nın, Atatrk'n 3 Ekim 1917 tarihli yazısına cevabı: "...Sina cephesinin 7. ve 8. Ordulara ne suretle blneceğini ve bu kuvvetleri nasıl kullanacağını Mareşal Falkenhayn Paşa'dan sormuştum. Cevap gelinceye kadar mevcut durumu değiştirmek istemiyorum. Sizden bir sre daha vaziyetin korunmasını rica ederim."

Cemal Paşa'nın, sabah, İstanbul'dan Halep'e gelişi, Atatrk'le grşmesi, akşam trenle Şam'a hareketi. [Kocatrk]


1916 - Atatrk'n, akşamzeri Kurmay Başkanı İzzettin (alışlar) Bey ve yaverleriyle beraber Silvan-Beşiri yolunda atla bir gezinti yapması.


1916 - Allied offensive on the Salonika Front.


1915 - Atatrk'e, 6. Ordu (Irak Ordusu) Komutanlığı'nın teklif edilmesi, Atatrk'n de bazı şartlarla kabul edeceğini bildirmesi.

anakkale cephesinde İngilizlerin, akşama doğru kara ve deniz toplarıyla Kiretepe'yi bombardıman etmesi.


1908 - Girit Meclisi'nin, Girit adasının Yunanistan'a katıldığını iln etmesi.  [Kocatrk]

Avusturya-Macaristan İmparatorluğu, Osmanlı İmparatorluğu'nun denetimindeki Bosna-Hersek'i ilhak etti.


1907 - İstanbul'da ilk otomobil Beyoğlu'nda grld.


Ataturk Gunlugu.com | Ataturk Today.com