17 EYLL  -   SEPTEMBER 17

Tarihte Bugn  -  Today in History

 

Atatrk İzmirde (10 Eyll - 1 Ekim 1922)

Atatrk in İzmir (September 10 - October 1 1922)


1938 - Atatrk'n, Dolmabahe Sarayı'nda Ankara'dan İstanbul'a gelen Başbakan Cell Bayar ve İişleri Bakanı Şkr Kaya'yı kabul.


1937 - Atatrk'n, İstanbul'dan Ankara'ya gelişi.

ankaya'da akşam sofrada, Atatrk ile İsmet İnn arasında bir tartışma olması.


1934 - Trkiye, Cemiyet-i Akvam (Milletler Cemiyeti) yeliğine kabul edildi.

Trkiye'yi temsilen Hariciye Vekili Tevfik Rşt Aras'ın katıldığı toplantıda Trkiye, 52 lkeden 48'inin kabul oyu kullandığı toplantıda Milletler Cemiyeti Konseyi yeliğine katıldı.


1931 - Atatrk'n, akşam Sakarya motoru ile Dolmabahe'den hareketle Bostancı'ya, oradan da Suadiye plajına gelerek burada verilen baloyu şereflendirmesi.


1929 - Atatrk'n, Ankara'da toplanan III. Mill Trk Tıp Kongresi'nin saygılarını ileten Sağlık Bakanı Refik (Saydam)'m telgrafına cevabı: "Kongrenin muhterem yelerine teşekkrlerimin ulaştırılmasına aracılığınızı rica eder, Kongreye takdire değer alışmalarında başarılar dilerim."


1928 - Atatrk'n, Samsun'da sabah yazdıkları: "Saat 8.00'i eyrek geiyor. Yazı odasındayım. İsmet Paşa'yı beklerken bu satırları yazıyorum. Samsun'a nc defa geliyorum, ilk gelişim malmdur: 19 Mayıs 1919... " [Kocatrk]

Atatrk'n, Samsun'da ziyaret ve incelemelerde bulunması.


1926 - Atatrk'n, saat 15.00'te ankaya'da Vali başkanlığındaki Mersin Heyeti'ni kabul.


1924 - Atatrk'n, Ltife Hanım'la beraber Hamidiye kruvazr ile ğleden sonra Trabzon'dan ayrılışı ve saat 18.00'de Rize'ye gelişi.

Atatrk'n, Rize'de Vilyeti, Belediye'yi, Halk Partisi ve Komutanlık binalarını ziyareti ve heyetleri kabul.


1922 - Bandırma işgalden kurtarıldı.


1921 - Trkiye Byk Millet Meclisi'nin, cephede bulunan Başkomutan Atatrk'e Sakarya Zaferi'ni kutlayan telgrafı: "Trkiye Byk Millet Meclisi, mill ordunun mstesna fedakrlıklarıyla kazanılan Sakarya Meydan Muharebesi'nin kahramanlarını kutlamış ve btn milletin hislerine tercman olarak, pek derin olan minnet ve şkranını yksek aracılığınızla btn ordu mensuplarına sunmaya karar vermiştir."


1919 - Atatrk'n, İstanbul hkmetini destekleyen Eskişehir Mutasarrıfı Hilmi Bey'e telgrafı: "...Milletin mukadderatı sz konusu olduğu şu nazik ve mhim zamanda yanlış dşnmesi nedeniyle her ferdinin ii kan ağlayan milletin, mevcut hkmeti tanımamasında, hl ne iin muhalefet ediyorsunuz? Bir millet ferdi olduğunuzu unutuyor musunuz? Bu telgrafı alır almaz sizin de bir millet ferdi olmak zere, hemen mill arzuya uymanızı ve mill kongre bildirisine bağlı kalarak mevcut hkmet ile ilişkinizi keserek btn işlerinizde Heyet-i Temsiliye'ye başvurmanızı ihtar ederiz; aksi takdirde mill arzuya az bir zaman bile karşı koyamayacaksınız. Sizden mill arzuya uymanızı rica ederiz."

İngiliz Yksek Komiseri Amiral J. de Robeck'in, Lord Curzon'a raporu: "...Hkmet ve İtilf Devletleri kuvvetsizdir. Mustafa Kemal'in hareketi Anadolu'da mstakil bir cumhuriyete doğru gelişiyor!"


1916 - Atatrk'n, sabah, Doğu cephesinden Silvan'a dnş.


1916 - Allied offensive on the Salonika Front.


1916 - Atatrk'n, sabah, Doğu cephesinden Silvan'a hareketi.


1914 - Atatrk'n, Sofya'dan Dr. Tevfik Rşt (Araş) Bey'e I. Dnya Harbi'nin seyri ve geleceği hakkında grşlerini ve kişisel duygularını yansıtan mektubu: "...Pekl bilirsiniz ki benim btn hayatımda, bu ana kadar takip ettiğim gaye hibir vakit şahs olmamıştır. Her ne dşnmş ve her neye teşebbs etmiş isem daima memleketin, milletin ve ordunun nam ve menfaatine olmuştur. Hibir zaman şahsımın sivrilmesini ve ste ıkmasını gz nne almamışımdır." [Kocatrk]


1910 - Mustafa Kemal, Fransa'da yapılan Pikardi manevralarına Trk Ordusu temsilcisi olarak katıldı.


Ataturk Gunlugu.com | Ataturk Today.com