21 EYLL  -   SEPTEMBER 21

Tarihte Bugn  -  Today in History

 

Atatrk İzmirde (10 Eyll - 1 Ekim 1922)

Atatrk in İzmir (September 10 - October 1 1922)


1937 - Atatrk'n, Ekonomi Bakanı Celal Bayar'a mektubu: "Başbakan Malatya Mebusu İsmet İnn, şiddetli srmenaj [fazla alışmanın sebep olduğu yorgunluk] neticesi olarak mutlak istirahat şeklinde izne ihtiya hissetmekte olduğundan bahisle tedavisini bitirebilmek zere bir buuk ay mddetle izin istemiş ve isteği uygun bulunarak Başbakanlık Vekleti'ne sizin atanmanız uygun grlmştr. Durum Byk Millet Meclisi Başkanlığı'na ve kendisine bildirilmiştir."

Atatrk'n, ğleden sonra Dolmabahe Sarayı'nda 2. Trk Tarih Kurultayı alışmalarını izlemesi.

Atatrk'n, saat 19.00'da Acar motoruyla bir gezinti yapması, Florya'ya gelerek geceyi burada geirmesi.


1935 - Atatrk'n, Dolmabahe Sarayı'nda, Piatakof başkanlığında Sovyet  Sanayi  Heyeti'ni  kabul.  

Atatrk'n, İsmet İnn ve Fevzi akmakla beraber akşam trenle İstanbul'dan Ankara'ya hareketi.


1934 - Atatrk'n, İstanbul'dan Ankara'ya gelişi.


1932 - Himayei Etfal Cemiyeti tarafından dzenlenen Alaturka Greş msabakaları Taksim Stadyumu'nda yapıldı.


1931 - Atatrk'n, İstanbul'da ğleden sonra Kzım (zalp) Paşa'nın oğlu Teoman'ın snnet dğnn şereflendirmesi.


1929 - Atatrk'n, Şişli ocuk Hastanesi'ne giderek tedavi grmekte olan kk oban Sığırtma Mustafa'yı ziyareti.


1928 - Atatrk'n, Kayseri'den Ankara'ya gelişi.

Atatrk'n, yeni harflerin kullanılışı nedeniyle gramerde yapılacak değişiklikler hakkında Başbakanlığa yazısı.


1925 - Atatrk'n, Ankara'dan trenle İzmit'e gelişi, Reşitpaşa vapuruna geerek geceyi limanda vapurda geirişi.


1924 - Mustafa Kemal Paşa, "Halk, kyller bana her yerde iş programını şu iki kelime ile ihtar ettiler; Yol, mektep" dedi.

Atatrk'n, Samsun-arşamba demiryolu hattının temel atma treninde konuşması: "Memleket idaresinde cesaretle, kişisel belirsiz dşncelerle ne yapılmak arzu ettiğini bilmeyenlere, halkın sağduyusuna başvurmayı tavsiye etmelidir. Halk, kyller bana her yerde iş programını şu iki kelime ile ihtar ettiler: Yol, mektep!"

Atatrk'n, ğleden sonra Samsun'da Hkmet Konağı'nı, Komutanlığı, hastaneleri ve -Samsun'a ilk gelişinde kaldığı- Mıntıka (Mantika) Palas'ı ziyareti, akşam halk arasında tiyatro seyretmesi.


1923 - Atatrk'n, Ltife Hanım'la beraber, Ankara Trkocağı salonunda toplanan Himaye-i Etfal (ocuk Esirgeme Kurumu) Kongresi'nin aılışını izlemesi.


1922 - Kocaeli tarafsız blgesindeki İngiliz askerlerinin blgeyi boşaltarak İstanbul'a hareketi.

Atatrk'n, Akşam gazetesi muharriri Falih Rıfkı (Atay) Bey'e İzmir'de, Byk Taarruz ve Zafer hakkında demeci: "...Svari tmenlerimizle, piyade kıtalarımız dşmanı ezip İzmir'e yrmekte birbirleriyle yarış etmişlerdir. İzmir rıhtımında svarilerimizin kılıları denizde şekillenirken, piyadelerimiz Kadifekale'de Trk bayrağını semaya ykselttiler." 

Ayvacık'ın kurtuluşu.


1921 - Atatrk'n, Sakarya Zaferi nedeniyle kendisini kutlayan Ankaralıların telgrafına cevabı: "Soylu milletimizin hayat ve bağımsızlığını yok etmek isteyen Yunan ordusunu yirmibir gnlk meydan muharebesinden sonra bozguna uğratan ordumuz ve şahsım hakkındaki tebriklerinize teşekkr ederim."


1919 - Balıkesir mutasarrıflığına atanmış olan Ahmet Anzavur, topladığı kuvvetlerle Kuva-yı Milliyecilere karşı harekt başlattı.

Heyet-i Temsiliye adına Atatrk'n, Anadolu ve Rumeli Mdafaa-i Hukuk Cemiyeti rgtne Damat Ferit Kabinesi'nin iktidardan ekilmesini temin iin Padişah'a yazı yazılmasını bildiren genelgesi: "...Ferit Paşa kabinesi vatan hıyanetine devam etmektedir. Kabine'nin bu devam ve ısrarı memleket iin her dakika ayrı bir zarar doğuruyor. Bunların iktidar mevkiinden ekilmelerine alışmak, en byk bir vatan vazifesidir. Bunun iin Zat-ı Şahane'ye gereken maruzatta bulunulması gereği bildirilir."

Atatrk'n, Damat Ferit Paşa'nın Anadolu hareketini bolşevizm propagandası olarak gstermesi zerine, Erzurum Vilyeti'ne bildirgesi: "...Kalp ve vicdanını yabancı ıkarlarına satan birtakım kişilerin, ne olduğu milletimizce mehul bir isim ve sebep uydurarak milletin bağımsızlık lksn boğmaya ve milletin ok şkr kendi kuvvetiyle şimdiye kadar oluşturduğu hayırlı tesirleri bozmaya alıştığı aıka anlaşılıyor. Anadolu ve Rumeli Mdafaa-i Hukuk Cemiyeti Heyet-i Temsiliyesi, milletin kendi istekleri ve kendi grşne btn kuvvetiyle ısrarlı ve bağlı kalacağını btn uygarlık lemine iln eder."

Atatrk'n, General Harbord'la Sivas'ta yaptığı grşme hakkında Kzım Karabekir'e yazısı: "...General, btn mill hareket ve girişimlerimizi takdir ve 'Bir Trk olsaydım ben de ancak bu şekilde hareket ederdim' demiş ve pek samim ve lehimizde mit verici fikir ve grşler de sylemiştir."


1918 - Atatrk komutasındaki 7. Ordu birliklerinin, Şeria nehrinin doğusuna gemek zere ekilme hareketine başlaması.


1916 - Allied offensive on the Salonika Front.


1910 - Mustafa Kemal, Fransa'da yapılan Pikardi manevralarına Trk Ordusu temsilcisi olarak katıldı.


Ataturk Gunlugu.com | Ataturk Today.com