4 EYLÜL  -   SEPTEMBER 4
Tarihte Bugün  -  Today in History
 

4 Eylül 1919 
Sivas Kongresi


4 Eylül 1936
İngiltere Kralı VIII. Edward’la İstanbul’u gezerken


4 Eylül 1936
İngiltere Kralı VIII. Edward’la İstanbul’u gezerken


4 Eylül 1936
İngiltere Kralı VIII. Edward' ı Dolmabahçe Sarayı rıhtımında karşılarken

Atatürk welcomes King Edward VIII of the U.K. at Dolmabahçe Palace (Sept. 4 1936)


4 Eylül 1936
Cumhurbaşkanı Atatürk, İngiltere Kralı Edward ile Dolmabahçe Sarayı'ndan içeri girerken 


1939 - Tüm gıda maddelerine ihraç yasağı kondu.


1938 - Atatürk'ün, Hatay Devlet Başkanlığı'na seçilen Tayfur Sökmen'e tebrik telgrafı: "Hatay'daki çalışmalarınızda başarınızı temenni eder ve Hatay'ın yeni idare altında pek çok saadet ve refahlar görmesini yürekten temenni ederim."


1936 - İngiltere Kral'ı Edward VIII'in İstanbul'da Atatürk'ü ziyareti.
Atatürk'ün, İstanbul'a gelen İngiliz Kralı VIII. Edward'ı Tophane rıhtımında karşılayışı.

Atatürk'ün, öğleden sonra Dolmabahçe Sarayı'nda İngiliz Kralı VIII. Edward'ı kabulü (Kabul ve görüşme esnasında İngiltere Büyükelçisi Percy Loraine de hazır bulunmuştur). [Kocatürk]

Atatürk'ün, saat 18.30'da beraberinde İsmet İnönü, Tevfik Rüştü Araş, Londra Büyükelçisi Fethi Okyar ve Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreteri Cevat Açıkalın olmak üzeri İngiltere Kralı VIII. Edward'ın yatında verilen kokteyl'e gidişi.


1935 - İstanbul telefon şirketi hükümet adına işletilmeye başlandı.


1934 - Atatürk'ün, Almanya Cumhurbaşkanlığı'na seçilmesi nedeniyle Adolf Hitler'e tebrik telgrafı.


1932 - Dünya Barış Konferansı Viyana'da toplandı.

Atatürk'ün, akşamüzeri Dolmabahçe Sarayı'nda Başbakan İsmet Paşa ve Meclis Başkanı Kâzım (Özalp) Paşa'yı kabulü.


1929 - Atatürk'ün, Söğütlü yatı ile Boğaziçi'nde bir gezinti yapması.


1928 - Atatürk'ün, Galatasaray Kulübü Başkanı Necmettin (Sadak) Bey'e mektubu: "Mektubunuzu aldım. Türk gençliğinin spor sahasında gösterdiği kabiliyet ve faydalı faaliyeti takdirle görüyor ve izliyorum."


1927 - Atatürk'ün, Dolmabahçe Sarayı'nda Türkiye Büyük Millet Meclisi  Başkanı  Kâzım (Özalp) Paşa'yı kabulü. 


1922 - Büyük Taarruz, Başkomutan Meydan Muhaberesi ve Büyük Zafer (26 Ağustos - 9 Eylül).
26 Ağustos - Gazi Mustafa Kemal'in Kocatepe'den Büyük Taarruz'u yönetmesi.
30 Ağustos - Gazi Mustafa Kemal'in Dumlupınar Başkumandanlık Meydan Savaşı'nı kazanması.
1 Eylül - Gazi Mustafa Kemal'in "Ordular! İlk hedefiniz Akdeniz'dir, İleri !" emrini vermesi.
9 Eylül
- Türk Ordusu'nun İzmir'e girmesi.
10 Eylül - Gazi Mustafa Kemal'in İzmir'e gelişi.

Türk Ordusu İzmir yolunda hızla ilerliyor, İsmet Paşa, İzmir'in kesinlikle tahrip edilmeden kurtarılmasını emretti.

Yunan birlikleri Alaşehir'i yaktı, geri çekilme devam ediyor. Yunan 13. Tümeni Salihli'ye vardı.

İcra Vekilleri Heyeti Başkanı Rauf Bey'in, cephede bulunan Başkomutan Atatürk'e, İstanbul'daki İtilâf Devletleri temsilcilerinin mütareke isteğini bildiren telgrafı.

Bozüyük, Söğüt, Demirci, Kula, Sarıgöl, Buldan'ın kurtuluşu.  

Atatürk'ün, akşam Eşme'ye gelişi.


1921 - Sakarya Meydan Muharebesi (Sakarya Zaferi 23 Ağustos-13 Eylül 1921)


1921 - Greeks thrown back at Battle of Sakarya. Battle of Sakarya, led by Mustafa Kemal.


1920 - Cami Bey'in (Baykut) Ankara Hükümeti'nin Roma temsilciliğine atanması (1922 yılında ayrılmıştır)

Dahiliye vekilliğine Tokat mebusu Nazım Bey seçildi. Bakü'deki Doğu Halkları Kurultayı'nda Ankara'nın temsilcisi İbrahim Tali Bey bir konuşma yaparak Anadolu'daki milli hareketin bir burjuva hareketi olmadığını belirtti. Kurultayda Enver Paşa'nın bildirisi de okundu.


1919 - Gazi Mustafa Kemal Paşa, Sivas Kongresi'ni açtı.
Sivas Kongresi'nin toplanması. Atatürk'ün Sivas Kongresi Başkanlığı'na seçilmesi.

"Ya istiklal, ya ölüm."

Milletin ve önayak olan kararlığı bütün dünyaya yüksek sesle ilan edilir: "Ya istiklal, ya ölüm."

Sivas Kongresi'nin, Atatürk'ün konuşması ile açılışı: "...Vatan ve milletin kurtuluşunu amaçlayan zorlayıcı sebepler, sizleri bunca zahmet ve engel karşısında Sivas'ta topladı. Yiğitçesine azminizi tebrik ve hoş geldiniz demekle bahtiyarlığımı sunarım. Millî Meclisin henüz toplanmamış olduğu bir sırada baskı altına alınmış ve bağımsızlığını kaybetmiş olan Hükümet Merkezi'nin kendi başına kanunsuz bir kararı veyahut millî emellere aykırı bazı dış tekliflere boyun eğme gibi olupbittilerin ihtimaline karşı Erzurum ve Sivas Kongrelerinin millî ruhu temsilen ve birbirini izleyerek toplanması, şüphesiz ki, kurtuluşa götüren iyi bir işarettir."

İlk gün 28 delegenin bulunduğu toplantıda kongre reisliğine seçilen Mustafa Kemal, işgallere karşı çıkmayan hükümeti kınayarak milli güçlerin biraraya gelmesini istedi. 4-11 Eylül tarihleri arasında Sivas Kongresi vatanın kurtuluşu için izlenecek yolun belirlenmesini sağladı.

Kongre ile ilgili haberler sansür nedeniyle İstanbul basınında yer almadı.   

Demirci Mehmet Efe'nin Aydın ve havalisinin Kuvay-ı Milliye kumandanı oluşu. 

1919 - CHP 1. Kurultay

Sivas Kongresi'nde, ulusun kurtuluş ve bağımsızlık mücadelesinde Anadolu'nun çeşitli yörelerinde kurulmuş bulunan dernekler "Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti" adı altında birleştiler. Amaç, kurtuluş savaşını örgütlemek ve yönetmektir. Mustafa Kemal başkanlığında 16 kişilik bir "Heyet-i Temsiliye" oluşturuldu. Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerinin atıldığı Sivas Kongresi, aynı zamanda CHP'nin de ilk kongresi olarak kabul edilmektedir. CHP'nin kuruluşu, bu kongre ile filizlenmişti. Bu nedenle, CHP için "Devlet kuran parti" tanımlaması yapılmaktadır. 


1919 - First day of the meeting of the Nationalist congress in Sivas. 

Mustafa Kemal is elected Chairman of the Sivas Congress
and becomes the leader of the countrywide resistance organization.

The Sivas Congress was an assembly of the Turkish National Movement held between September 4 and September 11 1919 in the city of Sivas, in central-eastern Turkey. The Congress united delegates from all Anatolian provinces of the Ottoman Empire. At the time of the convention, Istanbul, as well as many provincial cities and regions, were under foreign occupation. The call for the congress had been issued by Mustafa Kemal. During the Sivas Congress, a number of vital decisions were taken which contributed to shaping the future course of the Turkish War of Independence.


1916 - Atatürk'ün, Kurmay Başkanı İzzettin (Çalışlar) Bey'le beraber öğleden sonra, Sivritepe'de 8. Tümen cephesinde incelemelerde bulunması.


1915 - Atatürk'ün, Anafartalar'da 4. ve 8. Tümen cephelerine giderek incelemelerde bulunması.

Başkomutan Vekili Enver Paşa'nın, 5. Ordu Komutanı Liman von Sanders'in -Anafartalar Grubu'ndaki yeni düzenleme ile ilgili- 29 Ağustos 1915 tarihli önerisine cevabı: "Anafartalar Grubu'nun devamını, bu grup içindeki tümenlerin şimdilik yalnız 2. ve 15. Kolorduları oluşturmasını ve Grup Komutanlığı'nın 16. Kolordu Komutanı Mustafa Kemal Bey tarafından yapılmasını, yüksek öneriniz uyarınca uygun gördüm." [Kocatürk]


1914 - Osmanlı Devleti'nin kapitülasyonları kaldırdığını ilan etmesi.


Ataturk Gunlugu.com | Ataturk Today.com