16 HAZİRAN  -   JUNE 16
Tarihte Bugün  -  Today in History
 

 16 Haziran 1926 
Suikast girişimi sonrası İzmir’de


16 Haziran 1934
İran Şahı Rıza Pehlevi ile Çankaya Köşkü’nde


16 Haziran 1934
Atatürk with Shah Rıza Pahlavi of Iran in the Çankaya Palace


16 Haziran 1934
Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal, İran Şahı Rıza Pehlevi ile
16 Haziran 1928
Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal, İş Bankası İstanbul şubesinden çıkarken


1950 - Atatürk özendirmesiyle Türkçeleştirilmiş ezanın, eskiden olduğu gibi Arapça okunmasına dair kanun kabul edildi.


1938 - Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü kuruldu. Spor artık devlet denetiminde.

Atatürk'ün, Savarona'da, Başbakan Celâl Bayar, Dışişleri Bakanı Tevfik Rüştü Araş, İçişleri Bakanı Şükrü Kaya ve daha sonra Maliye Bakanı Fuat Ağralı'yı kabulü ve görüşmesi.

Atatürk'ün, Savarona yatında, o gün Balkan turuna çıkmak üzere kullandığı uçakla Yeşilköy'den Atina'ya uçacak olan Sabiha Gökçen'i kabulü ve söyledikleri: "Birkaç saat sonra senin büyük bir Balkan turuna çıktığını ve Türk kadınlığını göklerde şerefle temsil ettiğini, bütün dünya radyoları yayımlayacaklar, herkese duyuracaklar! ..Seni geçirmeye gelmek isterdim Gökçen; ama ne yazık ki bacaklarımda, dizlerimde derman bulamadım. Ama bu sözlerime sakın üzülme! Balkan turun, hepimiz için hayırlı olsun çocuğum!"


1936 - Atatürk'ün, Ankara'dan İstanbul'a gelişi, akşamüzeri motorla Florya'ya geçişi, geceyi burada geçirişi.


1935 - Atatürk'ün, öğleye doğru otomobille Çubuk'a gidişi, burada kısa bir süre dinlendikten sonra Karagöl'e gelişi, öğle yemeğini burada yemesi; öğleden sonra Melekşah köyüne uğrayarak Ankara'ya gelişi, Keçiören kır kahvesinde bir süre dinlendikten sonra akşam Çankaya'ya dönüşü.


1934 - İran Şahı Rıza Pehlevi'nin Gazi Mustafa Kemal'i Ankara'da ziyareti.
Atatürk'ün, trenle Samsun'dan Ankara'ya gelen İran Şahı Rıza Pehlevi'yi istasyonda karşılaması

Atatürk'ün, akşam Çankaya'da iran Şahı Rıza Pehlevi şerefine verdiği ziyafette konuşması: "...Barış içinde gelişmekten başka amaçları olmayan milletlerimizin, aynı zamanda umumî barışa hizmet etmeyi en şerefli ödev saydıklarına şüphe yoktur."


1932 - Atatürk'ün, öğleden sonra ve akşamüstü Çankaya'da kütüphanesinde çalışması.


1928 - Atatürk'ün, İstanbul'da Türkiye iş Bankası Yenicami Şubesi'ne gelişi, binayı gezerek ilgililerden bilgi alışı.


1926 - Mustafa Kemal Atatürk'ün İzmir'e yapacağı seyahati fırsat bilen eski İttihatçılar, Mustafa Kemal Atatürk'e karşı bir suikast hazırladı. Ziya Hurşit ve adamları Mustafa Kemal Atatürk'e, Gaffarzade Oteli yakınında silah ve bombalarla saldıracaklardı. Ancak suikastçilerin Sakız Adası'na kaçmasını sağlayacak motorcu Şevki korkuya kapılıp durumu Vali Kazım Dirik'e bildirdi ve aralarında birçok ünlü ismin de bulunduğu suikastçiler tutuklanıp, yargılandı. Bunların önderleri idam edildi.

Atatürk'ün, saat 9.30'da Soma'ya gelişi, istasyonda kısabir kalıştan sonra hareketi.

Atatürk'ün, Manisa'ya gelişi, otomobille istasyondan Vilâyet'e gidişi, Türkocağı heyetini kabulü, öğle yemeğini Vilâyetle yedikten sonra İnşaat Malzeme Fabrikası sergisini, Belediye'yi ve Cumhuriyet Halk Partisi'ni ziyareti.

Atatürk'ün, saat 16.00'da Menemen'e gelişi, bir saatlik ka­lıştan sonra hareketi.

Atatürk'ün, akşam İzmir'e gelişi ve halk tarafından coşku ile karşılanışı.


1925 - Atatürk'ün, Viyana'dan gelen heykeltraş Heinrich Krippl'e, yapacağı heykel için 1,5 saat süre ile model olması.


1924 - Atatürk'ün, Çankaya'da Almanya Elçisi Rudolf Nadolny'nin güven mektubunu kabulü.


1920 - Mustafa Kemal Paşa'nın ilgililere ve Rus Sovyet Cumhuriyetine tebliğ edilmek üzere Kazım Karabekir'e yazısı: "..Talat, Cemal, Enver Paşaların Türkiye Büyük Millet Meclisi namına hiç bir siyasi teşebbüse girişmeye selahiyetleri olmadığının ve bizimle hiç bir mihabere ve münasebetlerinin bulunmadığının kendilerine tebliği heyeti vekile kararı gereğidir"

Yunanlıların Batı Cephesinde Köşke taarruzu ve cephenin düşmesi.

Ermenilerin Oltu'yu işgali.


1919 - Yörük Efe Müfrezesi'nin Malkoç köprüsüne baskını ve Yunan müfrezesinin imha edilişi.

Atatürk'ün, Konya'da 2. Ordu Müfettişi Cemal (Mersinli) Paşa'ya, İstanbul'da kurulan Kilikyalılar Cemiyeti hakkında bilgi isteyen telgrafı: "Bu heyetin merkezi nerede ve üyeleri kimlerdir? Ne surette ilişki kuralım?"

Atatürk'ün, Amasya'dan Kâzım Karabekir'e, Konya'da Ordu müfettişi Cemal Paşa ile yazışmasına dair bilgi veren telgrafı: "...Cemal Paşa'ya verdiğim cevapta olupbittileri beklemek taraftarı olmadığımı ve fakat hazırlığımızı iyi yapabilmek için biraz zaman kazanmayı uygun gördüğümü bildirdim." [Kocatürk]


1917 - Atatürk'ün, günü Elaziz (Elazığ)'de geçirmesi.


1916 - Atatürk'ün, Kurmay Başkanı İzzettin (Çalışlar) Bey'le beraber sabah otomobille Diyarbakır'dan Silvan'a hareketi, saat 17.00'da Silvan'a gelişi.


Ataturk Gunlugu.com | Ataturk Today.com