18 HAZİRAN  -   JUNE 18
Tarihte Bugün  -  Today in History


18 Haziran 1936
Cumhurbaşkanı Atatürk, Başbakan İsmet İnönü'yü Yeşilköy Hava Alanı'ndan Ankara'ya uğurlarken


18 Haziran 1936
Yeşilköy’de
Başbakan İsmet İnönü'yü Ankara’ya yolcularken


18 Haziran 1936
Başbakan İsmet İnönü Türk Hava Yolları uçağının yanında Atatürk ile beraber
Cumhurbaşkanı Atatürk, Başbakan İsmet İnönü ile birlikte Yeşilköy Hava Alanı'nda
(18 Haziran 1936)
Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Paşa, İzmit'te Claude Farrere'i karşılarken
(18 Haziran 1922)


1941 - Treaty of Friendship Between Germany and Turkey


1936 - Recep Peker'in CHP Genel Sekreterliği görevinden alınmasından sonra Başbakan İsmet İnönü'nün yayınladığı bir genelgeyle, İçişleri Bakanlığı ile parti genel sekreterliği birleştirildi. Bunun yanısıra illeri valilerine de partinin il başkanlığı görevi verildi. Bu parti ile devletin içice geçmesi ve bütünleşmesi yolunda önemli bir adım oldu.

Şükrü Kaya CHP genel sekreteri oldu.

Atatürk'ün, uçakla Ankara'ya dönecek olan İsmet İnönü'yü Yeşilköy Hava Alanı'ndan uğurlaması.


1935 - Atatürk'ün, Ankara'da Kızılay Genel Merkezi'ni ziyareti ve ilgililerden çalışmalar hakkında bilgi alışı.

Atatürk'ün, saat 21.00'de Celâl Bayar'ın evine gidişi, gece Çankaya'ya dönüşü.


1934 - II. Dil kurultayı Dolmabahçe Saray'ında toplandı.

Liman İşlerinin Hükümetçe İdaresine İlişkin Kanun TBMM'de kabul edildi.

Atatürk'ün, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Kâzım (Özalp) Paşa'nın İran Şahı Rıza Pehlevi şerefine evinde düzenlediği öğle yemeğinde bulunması, akşam Şah'ın İran Elçiliği'nde verdiği ziyafeti şereflendirmesi.


1933 - Atatürk'ün, öğleye doğru, atla Çankaya'dan Söğütözü'ne, oradan da Gazi Orman Çiftliği'ne kadar bir gezinti yapması.

Atatürk'ün, gece saat 02.30'da atla Gazi Orman Çiftliği yakınında Mühye köyüne gidişi, sabahleyin otomobille çiftliğe dönüşü.


1932 - Atatürk'ün, Genelkurmay Başkanlığı'nı ziyareti ve Mareşal Fevzi Çakmakla görüşmesi.


1927 - Hukuk Usulü Muhakemelerine İlişkin Kanun kabul edildi.


1926 - Atatürk'ün, İzmir'de Bornova Ziraat Mektebi'ni ve Türkocağı'nı ziyareti.

Atatürk'ün, İzmir suikast girişimi hakkında Anadolu Ajansına demeci: "...Alçak girişimin, benim şahsımdan ziyade mukaddes Cumhuriyetimize ve onun dayandığı yüksek ilkelerimize yönelmiş bulunduğuna şüphe yoktur. Benim naçiz vücudum bir gün elbet toprak olacaktır; fakat Türkiye Cumhuriyeti sonsuza dek yaşayacaktır!"


1922 - "Küçük Mecmua" adlı dergi, Ziya Gökalp tarafından Diyarbakır'da çıkarılmaya başlandı 
(33 sayı çıkan dergi, 5 Mart 1923'e kadar yayımına devam etti).

Atatürk'ün, İzmit'te Claude Farrere ile görüşmesi ve Fransız edibi şerefine verilen çay ziyafetinde konuşması: "...Türkiye halkı, asırlardan beri hür ve müstakil yaşamış ve bağımsızlığı hayat gereği saymış bir milletin kahraman evlâtlarıdır. Bu millet bağımsızlıktan uzak yaşamamıştır, yaşayamaz ve yaşamayacaktır."

Atatürk'ün, İzmit'te Vakit gazetesi muhabirine umumî vaziyet hakkında demeci: "...Geçen sene İnebolu'yu bombardıman etmişlerdi; bu sene de Samsun'u. Bu gibi canavarca hareketler, milletin vatanını ve bağımsızlığını savunma yolundaki azim ve imanını kuvvetlendirmden başka bir netice hasıl etmez." [Kocatürk]


1920 - Fransızlar, Zonguldak'ı işgal etti ve 20 günlük mütareke sona erdi.


1919 - Mustafa Kemal Paşa, Anadolu ve Rumeli milli teşkilatının birleştirilmesi hakkında bir genelge yayınladı.

Atatürk'ün, Amasya'dan, Edirne'de bulunan I. Kolordu Komutanı Albay Cafer Tayyar Bey'e telgrafı: "...Bağımsızlık gayesinin elde edilişine kadar tamamiyle milletle birlikte, fedakârane çalışacağıma mukaddesatım namına yemin ettim. Artık benim için Anadolu'dan hiçbir yere gitmemek kesindir."

Atatürk'ün, Erzurum Valisi Münir (Akkaya) Bey'in görevinden alınması üzerine Dahiliye Nezareti'ne -Vali'nin yerinde bırakılmasının uygun olacağını ve istifa etmiş dahi olsa kabul edilmemesini isteyen- telgrafı. [Kocatürk]

İstanbul hükümeti Redd-i İlhak ve benzeri derneklerin faaliyetlerini yasakladı.

Midyat'ta ayaklanmaya kalkışan Ali Batı'nın girişimi bastırıldı.  


Ataturk Gunlugu.com | Ataturk Today.com