2 HAZİRAN  -   JUNE 2

Tarihte Bugn  -  Today in History2 Haziran 1930
Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal, Orman iftliği'nde kahve ierken


1938 - Atatrk'n, Savarona'da, Başbakan Cell Bayar, İişleri Bakanı Şkr Kaya, İstanbul Valisi Muhittin stndağ'ı kabul ve İstanbul imar projesi zerinde grşmesi.

Atatrk'n, Savarona'da Trk Tarih Kurumu ile Trk Dil Kurumu Kol Başkanlarını kabul ve grşmesi.

Atatrk'n, Savarona'da akşam yemeğinden sonra yatta kendisini ziyaret eden milletvekili hekimleri kabul ve hastalığıyla ilgili grşmesi.


1936 - Atatrk'n, akşam Florya'dan Dolmabahe Sarayı'na dnş.


1935- Trkiye'de ilk kez pazar gn resmi tatil uygulamasına başlandı.


1934 - Artırma, Eksiltme ve İhale Kanunu TBMM'de kabul edildi.

Atatrk'n, ankaya'da Irak Elisi Naci Şevket'in gven mektubunu kabul.


1933 - Atatrk'n, ğleden sonra İsmet Paşa'nın kşkne gidişi, daha sonra şehirde otomobille bir gezinti yaparak ankaya'ya dnş.


1932 - Atatrk'n, gn boyunca ankaya'da ktphanesinde alışması.


1931 - Devlet Denizyolları İdaresi'yle Liman İşletmesi birbirinden ayrıldı.


1929 - Muş ili kuruldu.

Yol ve kprler yapımına ilişkin kanun TBMM'de kabul edildi.


1927 - Atatrk'n, 1 Temmuz 1927'de İstanbul'a geleceğinin İstanbul şehri idarecilerine resmen bildirilişi.


1926 - Trkiye ile Finlandiya arasında ticaret antlaşması imzalandı.


1923 - Atatrk'n, asılsız haber ve propagandalar hakkında Anadolu ve Rumeli Mdafaa-i Hukuk Cemiyeti rgtne genelgesi: "di ve menfi emeller takip eden bazı kişiler tarafından irkin sylentiler ıkarılmaktadır. ...Yeni oluşacak Trkiye Byk Millet Meclisi, memleketin geleceği zerinde kesin ve hayat bir tesir ve neme sahip bulunduğuna, btn vatandaşların bu ve bu gibi etki ve telkinler karşısında uyanık bulunmalarını temin iin bu bilgiyi sunuyorum."


1922 - Ali Fuat Paşa'nın, Moskova'dan Ankara'ya gelişi ve akşam Atatrk'le grşmesi.


1920 - Kozan, dşman işgalinden kurtuldu.


1919 - İstanbul'da gzaltına alınarak, Bekirağa Blğ'nde tutulan İttihat ve Terakki Fırkası'nın ndegelenleri ile eşitli kabinelerde grev almış kişiler ile gazetece ve yazarlardan oluşan 67 kişi bir İngiliz gemisiyle Malta Adası'na getirildi.   

Atatrk'n, İstanbul'da toplanan Saltanat Şrası'nın alışmaları hakkında Kzım Karabekir'e telgrafı: "...Anılan Şra'da kesin bir karar alınamamıştır. Halen hkmetin yine eski hkmet olduğu, fazla olarak zaafa uğradığı ve İstanbul'da yeniden bir inkılp ruhu uyandığı anlaşılmaktadır."


1916 - Atatrk'n, Ahmet İzzet Paşa'nın isteği zerine, yollar hakkında incelemede bulunmak zere sabah otomobille Diyarbakır'dan Mardin'e gidişi ve gece saat 12.00'de Mardin'den Diyarbakır'a dnş.

Mekke şerifi Hseyin'in Osmanlı devletine karşı ayaklanması.  


1915 - Kuzey Grubu Komutanlığı'nca, 5. Tmen'in, Arıburnu cephesinden geriye alınması ile Atatrk'n komuta ettiği 19. Tmen cephesinin genişletilmesi. (19. Tmen cephesinin genişletilmesi ve yeniden dzenlenmesini takiben, Tmen Kararghı, 4 Haziran 1915 gn 180 rakımlı tepeden Dztepe'ye nakledilmiştir).


Ataturk Gunlugu.com | Ataturk Today.com