21 HAZİRAN  -   JUNE 21
Tarihte Bugün  -  Today in History
 

21 Haziran 1936
Cumhurbaşkanı Atatürk, Florya'da küçük Ülkü ile


21 Haziran 1936
Cumhurbaşkanı Atatürk, Florya'da küçük Ülkü ile


1938 - Türkiye Milletler Cemiyeti'ne bir nota verdi. Notada Türkiye'nin Hatay'daki Milletler Cemiyeti Komisyonu ile ilişkilerini kestiği bildirildi.

Atatürk'ün, Savarona yatında, kullandığı uçakla Balkan turunu tamamlayarak bugün Yeşilköy'e inen Sabiha Gökçen'i kabulü ve söyledikleri: "Gökçen, döndüğüne sevindim. Beni çok mutlu ettiğini biliyor musun bu yaptıklarında? Kaç gündür dünya ajanslarını dikkatle izliyorum. Hepsi senden uzun uzun sitayişle bahsediyorlar. Türk gençlerini, Türk kızlarını şerefle temsil ettin çocuğum. Bu, benim için en büyük mükâfat sayılır!"


1936 - Atatürk'ün, öğleden sonra Florya'da bir sandal gezintisi yaparak yirmi dakika kadar kürek çekmesi.


1934 - Soyadı Kanunu kabul edildi.
Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan her Türk gencinin adıyla birlikte bir soyadı kullanmasını zorunlu kılan Soyadı Kanunu TBMM'de kabul edildi.
Halkı soyadı almaya teşvik etmek için gazeteler çeşitli öneri listeleri yayınlamaya başladı.

Atatürk'ün, İran Şahı Rıza Pehlevi ile beraber Eskişehir'de Hava Meydanı Mektebi'ni gezmesi, Afyon'da Kolordu Karargâhı'nı ziyareti ve daha sonra Uşak yönünde hareketi .


1933 - Legislation on surnames is passed.
Law requiring all citizens to adopt family names is passed (effective January 1 1935).


1932 - Atatürk'ün, öğleden sonra atla Söğütözü'ne doğru bir gezinti yapması.

Atatürk'ün, gece Ankara Halkevi'nde amatör "Bulgar Bale Topluluğu"nun gösterisini izlemesi.


1927 - Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kanunu, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edildi.


1923 - Atatürk'ün, -28 Şubat 1923 tarihli kararla- kendisine verilen "hemşehrilik" unvanı nedeniyle İstanbul Belediyesi'ne teşekkür yazısı: "...Bu vesile ile tabiî hemşehriliği ile övündüğüm İstanbul'un, artık hak edilmiş mesut bir hayat devresi içinde hür ve mesut yükselmesini bekleyerek büyük, küçük bütün halkına en sıcak ve samimi özlemlerimin ulaştırılmasını rica ederim."


1920 - Mustafa Kemal, Eskişehir'de Ali Fuat (Cebesoy) ile görüştü. 


1920 (21 - 22) - Boulogne Konferansı toplandı.


1921 - Zonguldak Fransızlardan boşaltılırken, Adapazarı da Yunan kuvvetlerinden geri alındı.

Adapazarı'nın Kurtuluşu.
Adapazarı'nın Kuvayı Milliyeciler tarafından Yunanlıların elinden alınışı.

Zonguldak'ın kurtuluşu
Fransızların Zonguldak'ı boşaltmaları.


1920 - Atatürk'ün, Ankara'dan Eskişehir'e gelişi, cephede temasları, Ali Fuat Paşa ve İstanbul'dan Ankara'ya gelmekte olan Albay Selâhattin Adil Bey'le görüşmesi.

Yunan Başbakanı Venizelos'un demeci: "Yunanlıların ilerlemesi, Mustafa Kemal'i itibardan düşürecektir(!)"


1919  - Amasya Tamimi yayınlandı.
Amasya'da askeri komutanların Kemal Paşa Başkanlığında toplanması.

Üç gün devam eden Amasya görüşmeleri tamamlandı. Sonunda vatanın tehlikede olduğuna dair dikkate çekilen Amasya Tamimi yayınlandı. Buna göre Sivas'ta bir milli kongre toplanması yolunda karar alındı.  

Kurtuluş mücadelesinin planları hazırlanmış, Erzurum Kongresi ve Sivas Kongresi'nin toplanmasına burada karar verilmiş, 22 Haziran 1919 tarihinde yayınlanan "Amasya Genelgesi" ile "Milletin İstiklâlini Yine Milletin Azim ve Kararı Kurtaracaktır" denilerek Milli Mücadele burada fiiliyata geçirilmiştir.

Mustafa Kemal'in, Amasya'dan gönderdiği genelge ile, milli kuvvetleri bir gaye ve bir teşkilat çevresinde toplamak amacıyla Sivas Kongresi'ni toplamaya çağırması.

1919 (21-22) - Atatürk'ün, yaveri Cevat Abbas (Gürer) Bey'e Amasya Genelgesi'ni dikte etmesi ve gece, Ali Fuat Paşa, Rauf Bey ve Samsun'dan gelen Refet (Bele) Bey ile görüşerek genelgeyi onlara da imza ettirmesi. [Kocatürk]


1919 - Mustafa Kemal, İstanbul'da bulunan tanınmış kişilere (Abdurrahman Şeref, Reşit Akif Paşa, Seyit Bey, Halide Edip (Adıvar), Kara Vasıf, Nafia Nazırı Ferit Paşa, Sulh ve Selamet Fırkası Başkanı Ferit Paşa, Cami (Baykut), Ahmet (Rıza)) gönderdiği mektupta "Artık İstanbul Anadolu'ya hakim değil, tabi olmak mecburiyetindedir" dedi.

1919 - Atatürk'ün, İstanbul'da bulunan bazı tanınmış kimselere (Abdurrahman Şeref, Reşit Akif Paşa, Ahmet İzzet Paşa, Halide Edip, Kara Vasıf, Ahmet Rıza, Seyit Bey, Ferit (Tek) Bey, Ferit Paşa, Cami Bey) Amasya'dan mektup gönderek, onları Millî Mücadele'ye davet etmesi: "Artık İstanbul Anadolu'ya hâkim değil, tâbi olmak mecburiyetindedir!" "Size düşen fedakârlık pek büyüktür!" "Millî gaye elde edilinceye kadar âcizleri Anadolu'dan ve milletin sinesinden ayrılmayacağım ve bu noktada sonuna kadar bir millet ferdi gibi çalışacağımı millete karşı mukaddesatım namına söz verdim ve hiçbir kuvvet bu millî azme mani olamayacaktır!"

1919 - Harbiye Nazırı Şevket Turgut Paşa'nın, 15. Kolordu Komutanı Kâzım Karabekir'e -Mustafa Kemal Paşa'nın yerine- 3. Ordu Müfettişliği'ne vekâleten atanma teklifi.


1919  - Mustafa Kemal Pasha meets nationalist commanders in Amasya and issues first resistance proclamation.

Mustafa Kemal calls for the Congress of Sivas (held September 1919) by issuing his "Amasya Circular" (preparatory work for the Sivas Congress is done during the Erzurum Congress which  began on July 23 1919).


1916 - Atatürk'ün. Kurmay Başkanı İzzettin Bey ve bir kısım karargâh mensuplarıyla akşamüzeri Silvan'da, at üzerinde, kasabanın etrafını dolaşması.


1915 - Seddülbahir'de Fransızlarla Kerevizdere Muharebesi.
Çanakkale savaşları içerisinde Kerevizdere muharebesi başladı.


1915 - French capture of trenches at right of Helles.


Ataturk Gunlugu.com | Ataturk Today.com