24 HAZİRAN  -   JUNE 24

Tarihte Bugn  -  Today in History

24Haziran1933.jpg (950795 bytes)

24 Haziran 1933
Atatrk, Ankara Kız Lisesi ğretmen ve ğrencileri ile


1938 - Toprak Mahsulleri Ofisi kuruluş kanunu kabul edildi.

Trkiye Hatay'daki Milletler Cemiyeti Komisyonu ile her trl ilişkiyi kestiğini bildirdi.
Hatay'da siyasi partiler feshedildi.

Atatrk'n, Savarona yatı ile akşamzeri İstanbul'dan Erdek'e gelişi, gece saat 21.30'da Erdek'ten İstanbul'a hareketi (Atatrk, Erdek'te donanmamız tarafından selmlanmış ve Donanma Komutanı Amiral Şkr Okan'ı Savarona yatında kabul etmiştir). [Kocatrk]


1934 - Atatrk'n, İran Şahı Rıza Pehlevi ile Menemen'de piyade alayını denetlemesi, daha sonra Soma zerinden Balıkesir'e gelişi.


1933 - Atatrk'n, Ankara Kız Lisesi'ni ziyareti ve sınavlarda bulunması.


1926 - Atatrk'n, suikast girişimi sebebiyle, ordunun zntlerini bildiren Genelkurmay Başkanı Fevzi (akmak) Paşa'nın telgrafına cevabı: "...Gsterilen sevgi eserine teşekkrlerimi sunar ve kıymetli ordumuza selm ve sevgilerimi iletirim."

Atatrk'n, -İsmet Paşa, Fahrettin (Altay) ve Tevfik Rşt (Araş) ile beraber- İzmir'de Karşıyaka Spor Kulb'n ziyareti ve kulbn hatıra defterine yazdıkları: "Bu defaki ziyaretimde, geen aylarca harcanan alışma ve gayretin kıymetli izlerini grdm. Teşekkr ve tebrik ederim."

Atatrk'n, suikast girişimiyle ilgili olarak İzmir'de Yunus Nadi Bey'e demeci: "...Suikast grnrde şahsıma ynelmiş olmakla beraber, gerekte milletin talihine kurşun sıkılmak isteniyordu!"


1923 - Lozan Barış Antlaşması imzalandı. Toplam 143 madde ile eşitli szleşme ve protokol biimindeki 17 ek'ten ibaret olan antlaşmanın imzalanması nedeniyle Mustafa Kemal, İsmet Paşa'yı kutladı.


1922 - Atatrk'n, annesiyle beraber Adapazarı'ndan Ankara'ya dnş.


1920 (24-25) - Batı Cephesi Komutanlığının oluşturulması ve komutanlığına Ali Fuat (Cebesoy) Paşa'nın atanması.


1920 Yunanlılar, Alaşehir'i işgal etti.  


1919 - Atatrk'n, Dahiliye Nazırı Ali Kemal'in 18 Haziran 1919 tarihli genelgesi nedeniyle Padişah Vahdettin'e telgrafı: "Byle bir zihniyetin hibir yerde kabul ve uygulama noktası bulmadığını şkranla arz eylerim."

Atatrk'n, Yunanlıların ve yerli Rumların Samsun'daki faaliyetleri hakkında 15. Kolordu Komutanlığı'na telgrafı.

Atatrk'n, İtalyanların Antalya yresindeki kuvvetlerini artırdıkları, bu girişimin protesto edilmesi hakkında 15. Kolordu Komutanlığı'na telgrafı.

Posta ve Telgraf Umum Mdr Refik Halit (Karay)'in, telgrafhanelere, Mustafa Kemal'in azledildiğini, bu sebeple telgraflarının kabul edilmemesini bildiren telgrafı.


1917 - Atatrk'n, Halep'te Başkomutan Vekili Enver Paşa'nın başkanlığında yapılan komutanlar toplantısına katılması. Bu toplantıda Enver Paşa'nın teklifiyle, Bağdat'ı geri almak zere bir "Yıldırım Orduları Grubu" oluşturulması ve grubun harekt plnı zerinde grşlmştr. [Kocatrk]

General Falkenhein'ın komutanlığında "Yıldırım Orduları Grubu" kurulması kararlaştırıldı.


1916 - Atatrk'n, Kurmay Başkanı İzzettin Bey ve bir kısım karargh mensuplarıyla, akşamzeri at zerinde, 16. Kolordu Kararghımın ordughına giderek tabanca atışı yapmaları.


1915 - Atatrk'n, 19. Tmen'e yaptırılması istenilen yeni bir taarruz hakkında 3. Kolordu Komutanlığı'na raporu (Atatrk, bu raporunda tmenin taarruz hazırlıklarının bitirildiğini, ancak dşman elindeki bazı hatların dşrlmesi iin topu hazırlığına gerek olduğunu bildirmektedir.


Ataturk Gunlugu.com | Ataturk Today.com