25 HAZİRAN  -   JUNE 25
Tarihte Bugün  -  Today in HistoryDokuzuncu Ordu Müfettişi Mustafa Kemal Paşa, Amasya'da (Haziran 1919)


1938 - Savarona yatının, -Erdek dönüşü- sabaha karşı Büyükada önünde demirlemesi, akşam saat 23.30'da buradan hareket ederek gece saat 02.00'de Büyükdere önünde demirlemesi.


1937 - Atatürk'ün, Yalova'dan Dolmabahçe Sarayı'na dönüşü.


1934 - Atatürk'ün, İran Şahı Rıza Pehlevi ile Balıkesir'den Çanakkale'ye gelişi, buradan Gülcemal vapuruyla İstanbul'a hareketi.


1925 - Yunanistan'da, General Thedoros Pangalos bir darbeyle iktidarı ele geçirdi.


1924 - Atatürk'ün, Çankaya'da Polonya Elçisi Kaoll Romain'in güven mektubunu kabulü ve Elçi'nin söylevine cevap konuşması.


1923 - Mustafa Kemal Paşa İzmir'den milletvekili seçildi.


1920 - İngiltere ve Fransa savaş gemileriyle Mudanya'ya asker çıkarttı. 
İngilizler, Mudanya'ya asker çıkardılar ve kısa sürede ayrıldılar.

Bigadiç'inin Yunanlılar tarafından işgali.

Karamürsel'in İngilizler tarafından işgali. 


1920 (24-25) - Batı Cephesi Komutanlığının oluşturulması ve komutanlığına Ali Fuat (Cebesoy) Paşa'nın atanması.


1919 - İbrahim Tali (Öngören) Bey'in, Dahiliye Nazırı Ali Kemal'in 23.6.1919 tarihli genelgesini, Sivas'tan şifre ile Amasya'da bulunan Atatürk'e bildirmesi.

1919 (24-25) Atatürk'ün, valiliklere, müstakil mutasarrıflıklara, kolordulara ve 2. Ordu Müfettişi Cemal Paşa'ya, "Dahiliye Nazırı Ali Kemal'in -Osmanlı hükümetinin yeni bir savaşa giremeyeceği hakkında- 18 Haziran 1919 tarihli genelgesini protesto eden" yazısı: "..Bağımsızlığını emin görmek isteyen milletin önüne hiçbir haksız set çekilemez!" [Kocatürk]


1917 - Türkiye'de ilk Matbuat Cemiyeti kuruldu. Cemiyetin ilk başkanı Mahmut Sadık'tı.


1915 - Atatürk'ün, Kemalyeri'nde Kuzey Grubu ve 3. Kolordu Komutanı Esat (Bülkat) Paşa'nın karargâhına giderek kendisiyle görüşmesi.


1915 - US troops begin to arrive in France.


Ataturk Gunlugu.com | Ataturk Today.com