28 HAZİRAN  -   JUNE 28

Tarihte Bugün  -  Today in HistoryDokuzuncu Ordu Müfettişi Mustafa Kemal Paşa, Amasya'da (Haziran 1919)


1938 - Türk Basın Birliği Kanunu kabul edildi.

TBMM'de Cemiyetler Kanunu ile Türk Basın Birliği'nin kurulmasına ilişkin kanun kabul edildi. Yeni Cemiyetler Kanunu'na göre "sınıf esasına müstenit (dayalı)" cemiyet kurmak yasaklandı.


1937 - Atatürk'ün, öğleden sonra Dolmabahçe Sarayı'ndan Florya'ya gidişi ve geceyi burada geçirişi.


1935 - Atatürk'ün, Ankara'dan trenle Haydarpaşa'ya gelişi, motorla Dolmabahçe Sarayı'na uğradıktan sonra Florya'ya geçişi ve gece tekrar Dolmabahçe Sarayı'na dönüşü.


1933 - Anıtlar Yüksek Kurulu oluşturuldu.

Atatürk'ün, Ankara Erkek Lisesi m ziyareti ve sınavlarda bulunması.


1928 - Atatürk'ün, Ankara motoru ile Büyükada Yat Kulübü'ne gelişi, tarihçi Ahmet Refik (Altınay) Bey'le kısa görüşmesi, daha sonra Dolmabahçe Sarayı'na dönüşü.


1927 - Atatürk'ün, Millî Savunma Bakanlığı'na askerlikten emekliliğini isteyen dilekçesi.


1925 - Doğu İstiklal Mahkemesi’nce ölüm cezasına çarptırılan Şeyh Sait ve arkadaşları idam edildi.

Şeyh Sait ve 46 arkadaşı, 28 Haziran 1925'te gece yarısı idam edildi.


1923 - Darülfünun Mustafa Kemal'e "Fahri Müderrislik Şahadetnamesi" gönderdi.

Atatürk'ün, kendisine "fahrî profesörlük" diploması gönderen İstanbul Darülfünunu Edebiyat Fakültesi'ne teşekkür telgrafı: "...Millî bağımsızlık, millî kültür ile eş olduğu cihetle, işgal etmekte olduğunuz öğretim kürsülerinde memleketin siz bilim adamları da, hiç şüphesiz aynı savaşın kahramanlarısınız."


1922 - Cemal Paşa'nın, Moskova'da yayımlanan İzvestiya gazetesine verdiği mülakatta "Mustafa Kemal Paşa'ya karşı vaziyetiniz nasıldır?" sorusuna verdiği cevap: "Mustafa Kemal Paşa ile pek eskiden beri birbirimizi kardeş gibi severiz. Bu sevgimiz bugün de eski şiddetiyle devam ediyor ve her zaman birbirimizle yazışmada bulunuyoruz."


1921 - İzmit'in Kurtuluşu. Milli kuvvetlerin İzmit'e girişi.

Yunanlıların büyük taarruzları. Yunan kuvvetlerinin boşalttığı İzmit'e Türk birlikleri hakim oldu.

Albay Doktor Salih Bey'in, İstanbul'dan, Atatürk'e mektubu: "Birkaç hafta önce, gözlerinden rahatsız olan anneniz hanımefendiyi muayene ettim. Gözlerinde görme sinirine bağlı görme yetersizliği ile katarakt mevcut olduğunu teşhis ettim ve ameliyatın başarılı bir sonuç vermesi mümkün olmadığını söyledim. Buna rağmen doktorlar, ameliyatın iyi netice verebileceğine bu sabah karar vermişler." [Kocatürk]


1919 - Versailles Antlaşması imzalandı (Versay Antlaşması). 
I. Dünya Savaşı sonunda, İtilaf Devletleri ile Almanya arasında Versay Barış Anlaşması imzalandı.

Almanya sömürgelerini kaybediyor, ordusu sınırlandırılıyor, savaş tazminatı ödemeye mahkum ediliyordu.


1919 - İlk Balıkesir Kongresi toplandı. Balıkesir'de civar vilayetlerin murahhaslarından mürekkep, Kuvay-ı Milliye Kongresi'nin toplanması.

Atatürk'ün, sabah Sivas'tan Erzurum yönüne hareketi ve geceyi Refahiye'de geçirişi.

Atatürk'ün, Dahiliye Nazırı Ali Kemal'in mülkî âmirlere 23.6.1919 tarihli genelgesi nedeniyle Harbiye Nezareti'ne telgrafı: "...Bu tehlikeli ve mesuliyeti cidden ağır düşüncelerin millet ve memleketin gelecekteki kurtuluşu için ne büyük zararlar doğurabileceğini tekrar arza mecburum."

Harbiye Nazırı Şevket Turgut Paşa'nın, Atatürk'e telgrafı: "Bizden bir heyetin Paris'e gitmesine Dörtler Meclisi müsaade etti. ...Hemen Dersaadet'e teşrifinizi rica ederim." [Kocatürk]

İtalyanların Burdur'u işgali.  


1919 - The Treaty of Versailles, which officially ended World War I, is signed by the Allied powers and Germany.


1915 - Seddülbahir'de İngilizlerle Zığındere Muharebesi.


1915 - ANZAC diversionary attack.

Allied line pushed to Fusilier Bluff.

Battle of Gully Ravine starts.

Turkish attack on Quinn's Post-Pope's Hill sector of Anzac.


1914 - Saraybosna suikasti. Birinci Dünya Savaşı'nın başlangıcı.

I. Dünya Savaşı, Avusturya Veliahtı Arşidük Franz Ferdinand ve karısı Sophia, bir Sırp milliyetçisi tarafından Saraybosna'da öldürülmesi üzerine başladı.

(Arşidük Franz Ferdinand Avusturya-Macaristan İmparatorluğu varisiydi. Bu suikast Birinci Dünya Savaşı'nın başlangıcı sayılır).


1914  - Assassination of Archduke Franz Ferdinand in Sarajevo, Bosnia (Austria-Hungary), marking the beginning of World War I (Austria-Hungary declares war on Serbia on July 28 1914).


1910 - Atatürk'ün, Makedonya'da 3. Ordu Kurmay Başkanı Ali Rıza Paşa idaresinde yapılan kurmay tatbikatına katılması (Bu Manevra 31 Temmuz 1910 gününe kadar devam etmiş; tatbikat sonunda Ali Rıza Paşa adına Atatürk tarafından bir kritik hazırlanmıştır).  [Kocatürk]


Ataturk Gunlugu.com | Ataturk Today.com