30 HAZİRAN  -   JUNE 30
Tarihte Bugün  -  Today in HistoryDokuzuncu Ordu Müfettişi Mustafa Kemal Paşa, Amasya'da (Haziran 1919)


1939 - Hatay'ın Türkiye'ye katılması.
Meclis, Hatay Antlaşması'nı onayladı ve 7 Temmuz'da Hatay il oldu.


1936 - Atatürk'ün, Silifke Ziraat Bankası'na, Tekir köyünden 6 kişiyle beraber, bölgede "Tarım Kredi Kooperatifi" kurmak istediklerini bildiren dilekçesi (Gerekli işlemler Temmuz ayında tamamlanmıştır). [Kocatürk]


1933 - Atatürk'ün, trenle Ankara'dan İstanbul'a gelişi.


1930 - Atatürk'ün, İstanbul'dan Yalova'ya gelişi.


1927 - Mustafa Kemal Paşa ve İsmet Paşa (İsmet İnönü) askerlikten emekliye ayrıldı.
Atatürk'ün, vermiş olduğu dilekçe üzerine askerlikten emekliye ayrılması hakkında kararname düzenlenmesi.

Atatürk'ün, İstanbul'a gitmek üzere trenle Ankara'dan hareketi.


1926 - Atatürk'ün, Başbakan İsmet Paşa'yla İzmir'den Çeşme'ye gidişi.

Atatürk'ün, Çeşme'ye gitmek üzere Urla'dan geçerken, şerefine verilen çayda konuşması: "...İnkılâp içerde ve dışarda pek çok şeyleri başarmıştır; fakat daha vazifemiz bitmemiştir. Gençliğin pek çok çalışması lâzımdır. Bu noktada dikkatinizi çekerim."


1924 - İstanbul posta dağıtıcıları, ücretlerini yetersiz bularak topluca istifa ettiler.


1921 - Mustafa Kemal'in öncülüğünde Çocuk Esirgeme Kurumu kuruldu.

Atatürk'ün, Ankara'da kurulan Himaye-i Etfal Cemiyeti (Çocuk Esirgeme Kurumu)'nin, himayesi altında çalışmasını kabul edişi.


1920 - Yunan kuvvetleri Balıkesir, Bigadiç, Burhaniye ve Susurluk'u işgal etti.


1919 - Milli kuvvetlerin Aydın'ı geri alışı.  Aydın, üç gün süren şiddetli çatışmalardan sonra Yunanlılardan geri alındı. Yunanlılar bazı Türk köylerini ateşe verdi.

Atatürk'ün, geceyi Çardak Boğazı'nda toprak üstüne battaniye sererek geçirmesi.

General Milne'in, Harbiye Nazırı Ali Ferit Paşa'ya, "Sivas'ta bulunan Atatürk ile Konya'da bulunan Cemal Paşa'nın derhal İstanbul'a çağrılmaları için Osmanlı hükümeti ile temasa geçilmesini isteyen" yazısı.

Harbiye Nazırı Ali Ferit Paşa'nın Atatürk'e, Padişah'ın kendisine hava değişimi almasını, arzu edeceği bir şehir veya kasabada istirahat etmesi tavsiyesini bildiren telgrafı (Atatürk bu telgrafı 2/3 Temmuz gecesi Erzurum yolunda almıştır). [Kocatürk]


1918 - Atatürk'ün, saat 19.30'da Viyana'dan trenle Karlsbad'a gelişi.

Atatürk'ün, akşam Dr. Vermer tarafından muayene edilişi ve tedavi programı belirlenmesi.

Atatürk'ün, Karlsbad günlük yazmaya başlaması (5 defter halindeki bu günlükler -bazı günler atlanmak suretiyle- 28 Temmuz 1918 tarihine kadar devam etmiştir. Günlüğün bazı bölümleri Fransızca olarak yazılmıştır. [Kocatürk]


1915 (29-30) - İngilizlerin, akşam baskın şekilde taarruza ve Atatürk'ün emri ile kuvvetlerimizin Yükseksırt'a karsı taarruzu. (Takviye kuvvetlerinin yerinde ve zamanında kullanılmaması, karşı taarruzun başarısını önlemiş ve kayba sebep olmuştur).


1915 - General Gouraud wounded, succeeded by General Bailloud.


Ataturk Gunlugu.com | Ataturk Today.com