4 HAZİRAN  -   JUNE 4
Tarihte Bugün  -  Today in History
 

4 Haziran 1921 
T.B.M.M. Başkanı Mustafa Kemal, II. İnönü  zaferinden sonra 
Batı Cephesi Komutanı İsmet Paşa ile Çankaya'da


4 Haziran 1921
Mustafa Kemal, İsmet Paşa ve Süvari Tümen Komutanı
Bnb. İbrahim Çolak, Çankaya’da


4 Haziran 1921
Mustafa Kemal, İnönü Savaşları sonrası İsmet Paşa’yla Çankaya’da


1937 - Orman Genel Müdürlüğü kuruldu.

T.B.M.M' de "Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası Kanunu" kabul edildi.

Atatürk'ün, akşam trenle Ankara'dan İstanbul'a hareketi.


1935 - Atatürk'ün, İstanbul'dan Ankara'ya gelişi.


1933 - Atatürk'ün, Genelkurmay Başkanlığı'na gidişi ve Mareşal Fevzi Çakmakla görüşmesi.

Atatürk'ün, akşam, devlet ve fikir adamlarıyla sohbet esnasında söyledikleri: "Cumhuriyet rejimi demek, demokrasi sistemi ile devlet şekli demektir. Biz Cumhuriyet'i kurduk, o on yaşını doldururken demokrasinin bütün gereklerini sırası geldikçe uygulamaya koymalıdır. Kadın haklarını tanımak da bunun bir gereği olacaktır. Müsterih olunuz!"


1932 - Türkiye'deki yabancıların kamu işlerinde çalışması yasaklandı.

TBMM'de Türkiye'de yabancıların çalışmasına kısıntılar getiren Türk Vatandaşlarına Tahsis Edilen Sanat ve Hizmetler Kanunu kabul edildi. Herhangi bir ustalık gerektirmeyen işler yabancılara yasaklandı. Bazı işler Bakanlar Kurulu'nun iznine tabi kılındı.


1930 - Türk Tarihi Tetkik Cemiyeti Ankara’da ilk toplantısını yaptı.

Ekip, 16 kişiden oluşuyordu. Heyet başkanlığına Tevfik Bey (Bıyıklıoğlu) seçildi.


1928 - Atatürk'ün,  trenle  Ankara'dan   İstanbul'a  hareketi.


1926 - Atatürk'ün, otomobille Bursa'dan Mudanya'ya gelişi.


1922 - Yunan Küçük Asya Ordusu Başkomutanlığına General Hacıanesti'nin getirilişi.


1921 - Atatürk'ün, Kâzım Karabekir'e telgrafı: "...Enver hakkında açık yayına karar verdik. Gerektiğinde yayınlayacağız. Enver'in temsil ettiği cereyana karşı gerektiğinde pek açık uygulamada bulunmak kararındayız."


1920 - İtilaf Devletleri Macarlarla, Trianon Barış anlaşmasını imzaladı.


1919 - Nazilli, Yunanlılar tarafından işgal edildi.


1918 - Ermeniler'in 1. Dünya Savaşı'nda barış istemesiyle Batum Anlaşması imzalandı.


1916 - Atatürk'ün, akşama doğru, Kurmay Başkanı İzzettin (Çalışlar) Bey'le beraber 12. Alay ordugâhına gidişi, cepheye hareket edecek olan alaya gerekli emirler verişi, daha sonra 4. Tümen Karargâhı'na da uğrayarak Tümen Komutanı Aziz Samih (İlter) Bey'i ziyareti.


1915 - Seddülbahir'de 3. Kirte Savaşı.

İngilizlerin, Kirte bölgesine yaptıkları taarruz, öğleden sonra 19. Tümen cephesine yöneldi.

1915 (4-5) - İngilizlerin, Arıburnu cephesinde, gece bazı siperlerimize girmeye muvaffak oluşu, ancak karşı hücumla siperlerin bir bölümünün geri alınışı (Atatürk, bu gece sabaha karşı Düztepe'deki karargâhtan Tümen cephesine gelerek askeri harekâtı yönetmiştir).


1915 - Third Battle of Krithia.

 British and French forces mount a limited attack but still fail to reach their objectives.


1914 - 299. sayıdan itibaren Sebilüreşad'ın hükümet tarafından kapatılması. Hiç ara vermeden Sebilünnecat (Sayı 300, 301) adıyla yayınına devam etmesi. Sayı 302'den itibaren eski adıyla yayınına devamı.


1912 - İstanbul'da çıkan büyük yangında bin 120 ev kül oldu.


Ataturk Gunlugu.com | Ataturk Today.com