7 HAZİRAN  -   JUNE 7

Tarihte Bugün  -  Today in HistoryDokuzuncu Ordu Müfettişi Mustafa Kemal Paşa, Amasya'da (Haziran 1919)


1939 - CHP İdare Heyeti, devlet ve parti yönetimini yeniden ayırmaya karar verdi.


1935 - Atatürk'ün, Moskova Büyükelçimiz Vasıf Çınar'ın ölümü nedeniyle Sovyetler Birliği Merkez İcra Komitesi Başkanı Kalinin'in başsağlığı telgrafına cevabı.

Atatürk'ün, akşamüzeri Kılıç Ali'nin evine uğrayışı, kısa bir süre kaldıktan sonra Çankaya'ya dönüşü.


1933 - Tedavüldeki madeni Osmanlı paralarının toplatılması ve bunların yerine yeni madeni paralar basılmasını öngören kanun kabul edildi.


1931 - Atatürk'ün, Türk Tarihi Tetkik Cemiyeti'nin Fransız arkeologu Prof. Delaport şerefine Ankara Halkevi'nde verdiği çay ziyafetinde bulunması.


1929 - Vatikan bağımsız devlet oldu.


1925 - Ankara'da, Marmara Köşkü havuzunun, Atatürk'ün huzurlarında ilk defa su ile dolduruluşu.


1922 - Samsun'da limanda bulunan Averof ve Kılkış adlı savaş gemileri Samsun'u bombaladı. Olay büyük tepkiler doğururken, şehirde yangın çıktı, hükümet şehirde sıkıyönetim ilan etti.


1920  - Atatürk'ün, iç ve dış siyaset hakkında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde konuşması.

"Matbuat ve İstihbarat Müdüriyet-i Umumiyesi" (Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü) kuruldu. Matbuat ve İstihbarat Umum Müdürlüğü Teşkiline Dair Kanun, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edildi.

İstanbul hükümetinin 16 Mart 1920 tarihinden başlayarak yaptığı ve yapacağı antlaşmaların verdiği ve vereceği imtiyazların hükümsüz sayılacağına ilişkin TBMM kararı.

Zile ayaklanması başladı.

Doğu bölgesinde seferberlik ilanı.


1917 - İngilizler, Messines harekatını gerçekleştirdi.


1915 - Atatürk'ün,  Kemalyeri'ne giderek 3.  Kolordu  Komutanı Esat Paşa ile görüşmesi, tümeni için yeterli miktarda el bombası istemesi.

İngilizlerin gece, Bombasırtı'na taarruzu, ancak işgal ettikleri siperlerden kısa zamanda atılarak imha edilmeleri. (Düşman, bu sırttaki siperlerimize 11 Haziran 1915 günü yeni bir taarruz daha yapmışsa da ağır kayıplar vererek çekilmek zorunda kalmıştır). [Kocatürk]


Ataturk Gunlugu.com | Ataturk Today.com