26 KASIM  -   NOVEMBER 26

Tarihte Bugn  -  Today in History

 

26 Kasım 1930
Gazi Mustafa Kemal, Samsunda bir ortaokulun Coğrafya dersinde


26 Kasım 1930
Samsun Lisesinde ğrencilerle ders dinlerken


Kurmay Binbaşı Mustafa Kemal
Balkan Harbi Yılları


1935 - Atatrk'n, Moskova'da havacılık eğitimi gren Sabiha Gken'e telgrafı: "...Başarılı alışmalarını duyduka ok memnun oluyorum. Senden sık sık haber bekliyorum. Gzlerinden per, sağlıklar dilerim."

Afyon-Isparta demiryolu aıldı.


1934 - Lakap ve Unvanların Kaldırıldığına Dair Kanun.  
TBMM'de, yeni bir kanunla, "ağa, hacı, hafız, hoca, molla, efendi, bey, beyefendi, paşa, hanım, hanımefendi, hazretleri" gibi lakap ve unvanlar kaldırıldı.

Lakap ve unvanlar kaldırıldı: Efendi, Bey, Paşa, Hazretleri vb. lkap ve unvanların kaldırıldığına dair Kanun'un kabul.

Kanunla Ağa, hacı, hafız, hoca, molla, efendi, bey, beyefendi, paşa, hanım, hanımefendi, hazretleri gibi lakap ve unvanlar kaldırılıyor; btn yurttaşlar, kadın erkek, kanun karşısında ve resmi belgelerde yalnız adlarıyla anılır deniliyordu.

Mustafa Kemal Atatrk İsmet Paşa'ya bir mektup gndererek, kendisine "İnn" soyadını verdiğini bildirdi.

Trkiye Byk Millet Meclisi Başkanı Kzım Paşa'ya Atatrk tarafından "zalp" soyadının verilişi.


1933 - Atatrk'n, ankaya'da Macar Elisi Tahy'nin veda ziyaretini kabul.


1931 - Atatrk'n, akşamzeri Marmara Kşk'ndeki ay ziyaretinde bulunması, gece ge saatte ankaya'ya dnş.


1930 - Atatrk'n, Samsun'da Vilyet'i, Belediye'yi, Lise'yi ve Trkocağı'nı ziyareti, gece Ege vapuruyla Trabzon'a hareketi.

Atatrk'n, Samsun Trkocağı'ndan ayrılırken syledikleri: "Milletin kıymetli ve sekin genleriyle konuşmak benim iin saadettir. Bu saadeti uzatmak isterdim; fakat vapuru bekletmemek lzım. ok memnun oldum."

Atatrk ve Trk Genliği (tıklayınız)


1929 - Trkiye ile Sovyetler Birliği arasında Geici Ticaret Antlaşması imzalandı.


1926 - Trkiye'nin ilk şeker fabrikası, 1926'da Alpullu'da faaliyete geti


1925 - Atatrk'n, akşam Başbakanlığa giderek İsmet (İnn) Paşa'yla bir sre grşmesi (Grşme esnasında iişleri Bakanı Cemil (Uybadin) Bey de bulunmuştur).


1924 - Kazım zalp TBMM'nin 3. başkanı seildi. Grevini 1 Mart 1935'e kadar srdrd.


1923 - Posta Kanunu kabul edildi.


1922 - Başyaver Salih (Bozok) Bey'in, İzmirden -Atatrk'e iletilmek zere- T.B.M.M. Başkanlığı zel Kalem Mdr Hayati Bey'e telgrafı: "Bazı engeller nedeniyle ikametgahtaki hazırlık drt gn gecikmiştir. Ltife Hanımefendi, her şeyin muntazam olmasına fevkalde ehemmiyet verdikleri iin azami beş gne kadar btn eksikler tamamlanacağından Valide Hanımefendi'nin hareketlerinin, ona gre dzenlenmesini rica ederim. ...Paşa Hazretlerinin, valideleriyle birlikte gelmek arzusunda bulunup bulunmadıklarının bildirilmesini rica ederim."

anakkale'nin kurtuluşu. Gelibolu, Maydos ve Lalapaşa'nın kurtuluşu.


1921 - Atatrk'n, Kzım Karabekir'e telgrafı: "...Durumunuzun, kuvvetinizin en ufak bir kusura uğraması aynen şahsım hakkında ve mukaddes amacımız hakkında en byk darbeye uğramış olması kadar gzmde nemlidir. Bozgunculara karşı gerekli tutumu gstermekte asla tereddt edilmeyecektir, kardeşim." [Kocatrk]

Atatrk'n Moskova Elisi Ali Fuat Paşa'ya telgrafı: "...Cemal Paşa şimdiye kadar gsterdiği drst harekette devam ederse kendisini destekleyeceğiz. Her halde Enver Paşa ve diğerleri ile alkasını kesmelidir."


1919 - Atatrk'n, Heyet-i Temsiliye yeleri ile bir kısım komutanların mşterek toplantısının sekizinci birleşiminde syledikleri: "...Bu hkmet yahut bir başkası, bizimle anlaşmaya yanaşmazsa bizim işimiz, rgtmz daha da glendirerek devam ettirmekten ibaret kalacaktır."


1916 - Atatrk'n, gn Koh kynde 23. Alay Kararghı'nda istirahatle geirmesi.


1912 - Mtareke - 1. Balkan Savaşı.

26 Kasım 1912de mtareke grşmeleri başladı ( 3 Aralık 1912de taraflarca imza edildi).


Ataturk Gunlugu.com | Ataturk Today.com