28 KASIM  -   NOVEMBER 28

Tarihte Bugün  -  Today in History28 Kasım 1930
Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal, Ege Vapuru ile Trabzon'a giderken


1938 - Atatürk'ün vasiyetnamesi açıldı. 
Atatürk'ün vasiyetinin, Ankara Üçüncü Sulh Hukuk Hakimliği tarafından açılması.

Atatürk, vasiyetinde; parasının nemasından yakınlarına, manevi evlatlarına aylık, İnönü'nün çocuklarına yükseköğrenim ödeneği bağlanması koşuluyla parasını ve Çankaya'daki mülkünü CHP'ye bıraktı. Nemadan kalacak miktarın her yıl Türk Dil ve Tarih kurumlarınca paylaşılmasını istedi.


1936 - Ereğli Kömür Şirketinin hükümetçe satın alınmasına dair Ankara'da sözleşme imzalandı.


1935 - Bursa'da Merinos Fabrikası ile Gemlik'te Suni İpek Fabrikasının temel atıldı.


1934 - Milli Mücadele'nin Gazetesi Hakimiyet-i Milliye ''Ulus'' adıyla çıkmaya başladı. 


1933 - Atatürk'ün, öğleden sonra Çankaya'da Başbakan İsmet Paşa'yı kabulü ve görüşmesi.


1930 - Atatürk'ün, Trabzon Cumhuriyet Halk Partisi'ni ziyareti ve konuşması: "...Her an tarihe karşı, cihana karşı hareketimizin hesabını verebilecek bir vaziyette bulunmak lâzımdır!"


1928 - İlk kadın avukat Beyhan Hanım, İstanbul I. Ticaret Mahkemesinde bir kadını savundu.


1925 - Şapka Devrimi'ne ilişkin yasa yürürlüğe girdi.


1922 - Yunanistan'da yenilgiye neden olan kabine üyeleriyle Başkomutan Hacıanesti, idama mahkum edildi.

İsmet Paşa’nın İngiliz Dışişleri Bakanı Lord Curzon ile Musul konusunda görüşmesi.


1920 - Mehmet Akif (Ersoy) ve Eşref Edip ''Sebilü'r-Reşad'' dergisini Kastamonu'da çıkarmaya başladılar.


1919 - Düşmana karşı Maraş mücadelesi başladı.

Fransızlar Maraş'ta kaledeki Türk bayrağını indirerek yerine Fransız bayrağı çekti. Bu hareket halk arasında büyük bir infial yarattı. Halk direnişi örgütlemeye başladı. 

Maraş kalesin Fransız bayrağı çekilmesi üzerine, Maraş halkının direnişi, (Maraş halkının kale duvarlarına tırmanması ve Fransız bayrağının indirilerek yerine Türk bayrağının çekilmesi.)

Atatürk'ün, Harbiye Nazırı Cemal Paşa'nın 10 Kasım 1919 tarihli mektubuna cevabı: "Saltanat hükümetinin, esaslı bir teşebbüs için dayandığı kuvvetin ciddiyetine güvenemediği gibi hususları ciddî görmüyoruz."


1918 - Kazım Karabekir Paşa'nın İstanbul'a dönüşü.


1916 - Atatürk'ün, Siirt'te, günü Vali Memduh Bey'in konağında geçirişi.


1915 - Dardanelles: Fierce storm and blizzard lasts three days on the Gallipoli Peninsula.


1912 - Arnavutluk bağımsızlığını ilan etti.


1911 - Atatürk'ün, İskenderiye'den -Şerif takma adıyla- Selanik'te Salih (Bozok) Bey'e mektubu: "Yolculuğun ilk devresini savdık. Şimdi ikinci yolculuğa çıkıyoruz... Bizim valide acaba ne haldedir?"
[Kocatürk]


Ataturk Gunlugu.com | Ataturk Today.com