8 KASIM  -   NOVEMBER 8
Tarihte Bugn  -  Today in History
 

31 Ekim 13 Kasım 1918
Mustafa Kemal, Yıldırım Orduları Grup Komutanı iken


1938 - Atatrk'n, ikinci defa ağır komaya girişi
(Bugn saat 19.00 sıralarında başlayan koma, gittike ağırlaşarak lm anına kadar devam etmiştir).
Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği'nin, Atatrk'n sağlığına ait akşam tekrar resm bildiri yayımlamaya başlaması: "...Bugn saat 18.30'da hastalık birdenbire normal seyrinden ıkarak şiddetlenmiş ve sıhh vaziyetleri yeniden ciddiyet kazanmıştır
."


1937 - Celal Bayar hkmetinin programı TBMM'de okundu. Bayar hkmeti gvenoyu aldı.


1936 - Ankara'da yapımı tamamlanan ubuk Barajı hizmete girdi.


1935 - Atatrk'n, ğleden sonra, ankaya'da -yapımı tamamlanmak zere olan- kız kardeşi Makbule Hanım'ın kalacağı kşk ve Hariciye Kşk'n gezmesi.


1934 - Atatrk'n, yeni Bayındırlık Bakanlığı binasının aılış trenini şereflendirmesi.


1931 - Atatrk'n, akşam Yeni Sinema'ya giderek film izlemesi, saat 24.00'de ankaya'ya dnş.


1930 - Atatrk'n, ankaya'da Mısır Elisi Abdlmalik Hamza, Polonya Elisi Kazimierz Olszowsky ve Norve Elisi Bentzon'un gven mektuplarını kabul ve Elilerin sylevlerine cevap konuşmaları.


1928 - Atatrk'n, halka yeni yazıyı ğretmek zere faaliyete geecek olan Millet Mekteplerinin Genel Başkanlığını ve Başğretmenliğini kabul etmesi.


1922 Lozan delegeleri ve İsmet Paşa Darlfnn'u ziyaret etti.

Darlfnun Edebiyat Fakltesi ğrencileri Ali Kemal dneminde uzaklaştırılmış olan Ziya Gkalp, Yusuf Akura, Ağaoğlu Ahmet ve Hamdullah Suphi gibi hocalarının dnmesini istedi.


1920 - Savaş'ın, dzenli ordu ile yrtlmesine karar verildi. 

Orduyu kurumsallaştırmak isteyen Mustafa Kemal, İsmet Bey (İnn) ve Refet Bey (Bele) dzensiz kuvvetlerin orduya bağlanması yolunda karar aldı.

Ali Fuat Paşa, Moskova Bykeliliği'ne atandı. 

Atatrk'n, Eskişehir'den Ankara'ya gelen Ali Fuat Paşa ile grşmesi. (Bu grşmede Ali Fuat Paşa'ya Moskova Bykeliliği teklif edilmiş, kabul zerine resm işlemler tamamlanarak bu atama 21 Kasım 1920'de kendisine resmen bildirilmiştir). [Kocatrk]

Atatrk'n, Moskova'da bulunan Bekir Sami (Kunduh) Bey'e Sovyet teklifleriyle ilgili grşlerini bildiren telgrafı.

Ermeniler, T.B.M.M.'nin barış koşullarını kabul etmedi.


1919 - Atatrk'n, 56. Tmen Komutanı Albay Bekir Sami Bey'e telgrafı: "Bursa vilyetinin emniyet ve asayişinin temini konusundaki alışmalarınızı, şkran ve saygılarımızla grştk. Heyet-i Temsiliye, sizin gibi fazilet ve ahlk sahibi, soğukkanlı ve tedbirli bir komutanın Bursa gibi nazik ve nemli bir mevkide bulunmasını, vatanın selmeti ve millet iin hayırlı bir olay olarak kabul ediyoruz."

Delhi'de toplanan İslam Kongresi'nde Anadolu'daki milli hareketin desteklenmesi yolunda karar alındı.   


1918 - Yıldırım Orduları Grup Komutanı Mustafa Kemal Adana'da.

1918 - Sadrazam Ahmet İzzet Paşa'nın, ğleden sonra Sadaret'ten istifası.
(Yeni kabineyi 11 Kasım 1918 gn Tevfik Paşa kurmuştur). 

Sadrazam Ahmet İzzet Paşa'nın, İskenderun'un teslimiyle ilgili olarak Amiral Calthorpe'tan aldığı yazı zerine Atatrk'e telgrafı: "...Mracaat vukuunda şehrin tahliye ve teslim olunması hususunda ilgililere acele tebligat yapılması lzımdır... Gevşeklik gstermemek şartıyla bu aczimizin gz nnde bulundurulması, sz ve hareketlerimizin buna uydurulması memleket selmeti iin gereklidir(!)"

Atatrk'n, Sadrazam Ahmet İzzet Paşa'ya cevabı: "...Acz ve zatımız derecesini pekl bilirim. Bununla beraber devletin yapmaya mecbur olduğu fedakrlığın derecesini de belirleme ve sınırlama gerekeceği kanaatini muhafaza ederim. ...İngilizlerin elde edebilecekleri neticeyi onlara kendi yardımımızla bahşetmek tarihte Osmanlılık iin, bilhassa bugnk hkmetimiz iin kara bir sayfa oluşturur. ...Bilhassa yksek şahsiyetinizce yakinen malm bulunmuştur ki, cizleri her ne hal ve vaziyette bulunursam bulunayım doğru olduğuna kani bulunduğum ve gerekenlere sylemeyi ve ulaştırmayı memleketin selmeti gereği kabul ettiğim grşlerime tbi olmaktan nefsimi menetmeğe gcm yetmez." [Kocatrk]


1916 - Atatrk'n, Silvan'dan Ziyaret (Veyselkarani)'e gelişi, geceyi -Fuat (Bulca) Bey'in komuta ettiği- 23. Alay ordughı civarında adırda geirişi.


1916 - Allied offensive on the Salonika Front.


1915 - Atatrk'n, Kurmay Başkanı İzzettin (alışlar) Bey'le beraber Kiretepe'deki kızaklı batarya yanına gitmesi ve incelemelerde bulunması.


1912 - Selnik'in, Yunanlılar tarafından işgali.


Ataturk Gunlugu.com | Ataturk Today.com